přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Jaroslava Vojáčková, Matěj Havel, František Novák, Jan Mádlík, Marie Podzimková, Rudolf Pastuszek, omluveni: Lukáš Vízek, Marie Mádlíková

 

Projednáno:

1.    Noc kostelů 24. května 2019 se vydařila, děkujeme všem za pomoc.

2. Místnost s hračkami na Rožberku – pro matky s dětmi už vždy otevřena, ozvučena, volně k využití.

3.   Kaple na Rožberku bude za 4 roky slavit 100 let výročí, budeme pamatovat s opravami, aby byla kaple připravená. Zrenovujeme tamější zvon, opraví firma Boroko (zajistí P. Šiffel), zrenovujeme velký lustr, vymalujeme vnitřek, pořídíme nový rozhlas, atd.

4.    Varhanické nedělní služby na Rožberku se ujala Helena Stočesová. Všeobecná spokojenost.

5.    Farní den na Pouchově se uskutečnil a vydařil, děkujeme všem obětavým farníkům! Přemýšlíme o posunu termínu, aby si setkání různých farností nekonkurovala z hlediska návštěv. Pravděpodobný termín konání je 21. 6. 2020. Na farní den pozveme naši sesterskou farnost v Lochenicích.

6.  V neděli 31. 5. 2020 v den Slavnosti Seslání Ducha Svatého chceme uspořádat Den dětí v katolickém domě. Pozveme i děti z farností Hradce Králové.

7. Na Dušičky v sobotu 2. 11. bude na Pouchově v 7,30 hodin kapitulní mše, v 17 mše na Rožberku, v 18 hodin bude mše farní, na Pouchově vždy s následnou pobožností na hřbitově. V pátek 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den zajistíme otevření kostela službami.

8.    Za zvážení stojí permanentní otevření kostela na Pouchově pro návštěvníky, předpokládá to bezpečnostní režim, vymezení prostoru pro volný pohyb návštěvníků a kamerový dohled – zjistíme možnosti.

9.    Po velkém úspěchu farního zájezdu na Broumovsko chceme na jaře podniknout další poutní zájezd do Hejnic. Termín bude upřesněn po dohodě s tamější duchovní správou.

10. Zadáváme vypracování návrhu na nové řešení liturgického prostoru na Pouchově tak, aby byly návrhy k projednání na příští pastorační radě. Projednáme příště.

11. Na základě vypracovaného návrhu diecézním organologem prof. Uhlířem organizují naši varhaníci generální rekonstrukci pouchovských varhan.

12. Katolický spolek připravuje tradiční předvánoční posezení v Katolickém domě. Termín bude včas oznámen ve zpravodaji.

13. Roráty budou v adventu slouženy v prosinci každé pondělí v 7 hodin ráno, adorace bude začínat v 6,15 hodin.

14. Na Štědrý den bude v 16 hodin „Vánoční mše“, katecheze pro děti, ve 24 půlnoční.

15. V úterý 31. 12. bude mše na poděkování za uplynulý rok v 16 hodin s bilancí.

16. Při sčítání návštěvnosti bohoslužeb v neděli 6. 10. bylo na Pouchově přítomno 125 návštěvníků, na Rožberku 80 návštěvníků.

17. Příští řádné setkání pastorační rady se uskuteční ve středu 22. 1. 2020 v 19,30 hodin.