Kontakt

Římskokatolická farnost Hradec Králové – Pouchov


volunteers
P. ThLic. Ing. Jiří Heblt

farář

Kontakt

+420 777 572 525

[email protected]

Adresa

Velká 1/66, Pouchov 503 41,
Hradec Králové

Farní účet

Číslo účtu: 1080111329/0800

IČO: 45980624


Regenschori farního kostela
Matěj Havel
Telefon: +420 728 941 550
E-mail: [email protected]