Kostel

Pouchov, kostel svatého apoštola Pavla
Kostel

Pouchov, kostel svatého apoštola Pavla

Roku 1778 byl kvůli stavbě hradecké pevnosti zbořen kostel svatého Pavla na Slezském Předměstí. Jako náhrada za něj začal být 2. května 1780 stavěn kostel na Pouchově. Stavba, kterou stavěl Jan Kurz, se protáhla kvůli tureckým válkám. 29. června 1781 tak děkan a kanovník Moritz Klier vysvětil pouze nedostavěnou část kostela.

Roku 1784 byl kostel povýšen na farní a v roce 1787 zde byl usazen první farář, Jan Dvorský. Roku 1794 byla postavena kamenná fara se šindelovou střechou. V dostavbě kostela pod vedením hostinského Jana Richtera se pokračovalo až roku 1832, kdy byla dostavěna věž a celé západní průčelí. O rok později byla dostavba dokončena a vysvěcena o třetí neděli adventní.