Aktivita - Svatodušní večer chval

Svatodušní večer chval

assets/uploads/udalosti/2024/1714117903.png

Zveme k večeru chval s modlitbou o Ducha Svatého a obnovou biřmování.