Ohlášky

Ohlášky z neděle 26. 6. 2022


Sbírka na Charitu

se koná dnes, děkuji za vaše příspěvky.

První svaté přijímání

dvou dívek z Azylového domu bude ve středu při mši svaté v 18 hod ve farním kostele.

Tichá adorace

bude ve farním kostele dnes od 19:30 hod. Srdečně vás zvu.

Cyklopouť do Rokole

V úterý 5. 7. se vydáme do Rokole. Pojedeme na kole, odjezd v 8 hod od kostela sv. Pavla. V Rokoli budeme mít mši svatou. Celková délka bude asi 80 km. Jste srdečně zváni.