Ohlášky

Ohlášky z neděle 23. 6. 2024


Setkání Františkánů

bude v pátek 28. 6. od 15 hod na faře. 

Sbírka na Charitu

vynesla v naší farnosti 12 700 Kč a v Lochenicích 2 600 Kč. Děkuji jménem Charity.

Tradiční cyrilometodějská pouť do Rokole

se koná v pátek 5. 7. 2024. Zájemci mohou jet buď společně na kole nebo auty. Mše sv. bude v Rokoli kolem poledne. Odjezd cyklistů v 8 hod od farního kostela. Výlet na Šibeník po mši svaté. Srdečně zveme.

Pozvání pro mládež na Duše-KEMP

Duše-KEMP je akce pro mladé lidi od 13 do 26 let na způsob salesiánských chaloupek. Termín konání je 29.7. až 2.8. Jsou poslední místa. Více informací na www.antonin.cz

Tichá adorace

Tuto neděli 23. 6. bude od 19:30 bude ve farním kostele tichá adorace. Srdečně zveme.