Duchovní farnosti

Duchovní farnosti


P. ThLic. Ing. Jiří Heblt

P. ThLic. Ing. Jiří Heblt

P. ThLic. Ing. Jiří Heblt je od srpna 2021 farářem pouchovské farnosti v Hradci Králové. V letech 2009 - 2021 byl chrudimským arciděkanem. Před studiem teologie vystudoval stavební fakultu a pracoval jako projektant. Na kněze byl vysvěcen roku 1995, poté byl kaplanem ve Vrchlabí, rok působil v Hradci Králové a potom studoval dva roky postgraduální studium v Římě. Deset let byl farářem v Dolním Újezdu u Litomyšle. Zastává funkci biskupského delegáta pro trvalé jáhny, je členem sboru poradců, kněžské rady a okrskovým vikářem vikariátu Hradec Králové.

Mgr. Ing. Ondřej Rusek

Mgr. Ing. Ondřej Rusek

Pochází z Hradce Králové, kde vystudoval gymnázium Boženy Němcové. Vysokou školu ukončil v roce 1988 na ČVUT, fakultě stavební, obor ASŘ ve stavebnictví. Teologické studium ukončil v roce 2002 na Teologické fakultě UK. Pracuje jako učitel Informatiky na Gymnáziu v Hradci Králové a je ve funkci zástupce ředitele školy. Do Pouchovské farnosti se s spolu s manželkou Lenkou a se třemi dětmi – Johankou, Jakubem a Dominikou – přistěhovali v roce 2009. Jáhenské svěcení přijal v roce 2021 a otce biskupem Janem Vokálem jsem byl inkardinován do Pouchovské farnosti.