Zápis z pastorační rady farnosti 15. 5. 2018 od 19 do 21 hodin

 

 

 

přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Jaroslava Vojáčková, Matěj Havel, František Novák, Lukáš Vízek, Marie Mádlíková, Marie Podzimková, Marie Bártová

 

Projednáno:

 

1.      Návštěva kardinála D. Duky se vydařila, DVD se záznamem z návštěvy bude k objednání po výrobě a ohlášení,

 

2.      Noc kostelů proběhne v pátek 25. 5. v čase 18 – 23,00 hodin. Kromě obvyklých akcí počítáme opět s prohlídkou hřbitova, zařadíme meditativní část, kde budou zpěvy z Taizé prokládány četbou z Písma; odpovídá: M. Havel – web, letáky, propagace, hudba, prezentace, průvodce po hřbitově
L. Vízek
– zajištění úklidu zvonice, schodiště, zajistí za sebe jednoho průvodce,
F. Novák –
naplánování zpěvů z Taizé + výběr textů z Bible; hudební doprovod (čas upřesní), zajistí za sebe jednoho průvodce,
J. Vojáčková
– ochutnávka mešního vína, průvodkyně,
L. Hovorková
– hry pro děti, průvodkyně,
I. Rybecká bude provádět návštěvníky po zvonici, poskytne výklad ohledně zvonů,

Program – novinky pro letošní rok:
zpěvy z Taizé + čtení z Bible 19:30 a 20:30 hodin

 

Hřbitov 18:15 – 18:45 hodin

 

 

 

Program na Rožberku bude letos ve formě výstavy obrazů paní Fendrychové na půdě.

 

 

 

3.      Farní den se uskuteční 24. 6. v obvyklých konturách: mše v 10 hodin v pouchovském kostele
oběd na farní zahradě, soutěže, kultura etc.
odpovídá: M. Havel, L. Vízek – hudba v kostele, oběd, nápoje
F. Novák –
kultura na odpoledne (cimbálovka?), vypomáhá J. Vojáčková
J. Mádlík –
úprava farní zahrady

 

M. Šiffel – osloví pí Šancovou stran vaření oběda na farním dnu

 

L. Vízek – zajistí plakát na Farní den

 

 

 

4.      Zajistíme do kostela stolek a židle pro malé děti, aby si mohly během bohoslužeb malovat; odpovídá ten, kdo pojede první do IKEA,

 

5.      Nahradíme nevyhovující farní nástěnku novou, uzavíratelnou (do pouti).
odpovídá L. Vízek (komunikuje s O. Ruskem a ekonomickou radou)

 

6.      Zajistíme streamování bohoslužeb, oslovíme v té věci Jana Špatenku, stejně tak ho oslovíme ve věci ozvučení místnosti pro děti v podkroví na Rožberku.

 

7.      Za zvážení stojí permanentní otevření kostela na Pouchově pro návštěvníky, předpokládá to bezpečnostní režim, kamerový dohled – zjistíme možnosti.

 

8.      Farní autobusová pouť bude v sobotu 15. září 2018. Na programu je Číhošť (kostel s hrobem J. Toufara, dopolední mše, střed republiky) a Sedlec u Kutné Hory (katedrála, muzeum, kostnice). Z kraje léta začneme zjišťovat zájem a zahájíme přihlašování. Propagaci zajistí M. Havel, autobus objedná F. Novák

 

9.      Manželé Devetterovi v závěru června přestanou připravovat farní zpravodaj. Hledáme někoho, kdo by byl ochoten zpravodaj sestavovat.

 

10.  Generální úklid kostela bude v druhé polovině června, přesný termín včas ohlásíme.

 

11.  Příští setkání pastorační rady se uskuteční ve středu 5. září v 19:30 hodin

 

 

 

Matěj Havel