• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, ve středu je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, ve čtvrtek je památka sv. Norberta, biskupa, v neděli oslavíme slavnost Seslání Ducha svatého.
 • Návštěva starých a nemocných farníků – se uskuteční v pátek v dopoledních hodinách.
 • Biřmování v katedrále – bude při sobotní večerní mši svaté v 18:00 hodin. Biřmování bude udělovat papežský nuncius v České republice Charles D. Balvo. Tuto svátost přijmou i naši farníci. Z toho důvodu nebude večerní mše svatá na Pouchově.
 • Diecézní setkání dětí – se uskuteční v sobotu 8. června 2019 v Hradci Králové, jak již bylo oznámeno ve zpravodaji minulého týdne. Opakování a připomenutí informací je také na 3. straně tohoto zpravodaje.
 • Národní pouť do Říma - sv. Anežka Česká - Biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společnému putování do Říma. Na svátek sv. Anežky České budeme putovat do Říma. Nyní s naším primasem, pražským arcibiskupem, kardinálem Dominikem, moravským metropolitou, arcibiskupem Janem a dalšími našimi otci biskupy, kněžími, bohoslovci, řeholníky a věřícími České republiky za současným papežem Františkem při národní pouti POKÁNÍ - SMÍRU A NÁVRATU. Po návratu z Říma, v předvečer státního svátku se spojíme v sobotu 16. listopadu 2019 v pražské katedrále a v modlitbě budeme prosit o přímluvu Panny Marie, sv. Anežky České a našich národních patronů za návrat naší země a celé křesťanské Evropy ke kořenům, k Ježíši Kristu, naší Cestě, Pravdě a Životu. Veškeré Informace o pouti jsou na plakátku na vývěskách.

Bohoslužby v příštím týdnu od (3. – 9. 6. 2019)

Den

Pouchov

Rožberk

3.6.

Po

 7,30

Za + Annu a Karla Smejkalovy, + rodiče a sourozence

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a za živé a + z rodin

4.6.

Út

------

 

------

 

5.6.

St

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra a rodinu Fejfarovu

17,00

 

6.6.

Čt

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

 

7.6.

18,00

 

17,00

Za duchovní povolání

8.6.

So

------

 

16:30

 

9.6.

Ne

  8,00

Za +Jiřinu a Vladislava Svobodovy

  9,30

Za +rodiče Věru a Karla Dorkošovy, jejich souro-zence, rodiče a prarodiče

Lektoři

Ne

 

Hana Špatenková

Ludmila Černá

Marie Šetřilová

Ne

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

425,422,407

 

425,422,407

Úklid kostela

Skupina VII

 

 

Kostel sv. Pavla v Hradci Králové-Pouchově

kostel volně otevřen 17:50 – 23:00

 • 18:00 komentovaná prohlídka vojenského hřbitova na Pouchově
 • 19:00 koncert žáků z Biskupského gymnázia

Celovečerní program

 • zpřístupněny všechny prostory kostela včetně varhan a věže kostela se zvony; výhled na Pouchov a Věkoše
 • program pro děti
 • komentovaná prohlídka kostela
 • život farnosti (prezentace fotografií)
 • Jaké víno může být mešní? Ochutnávka mešního vína.

 

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Hradci Králové-Slezském Předměstí

kostel volně otevřen od 17:00 do 21:00

 • 17:00 mše svatá
 • 18:00 koncert žáků z Biskupského gymnázia
 • 20:00 varhanní meditace Martiny Čelakovské

Celovečerní program

 • prohlídka kostela a malé poutní kapličky
 • výstava obrazů a keramiky Ivy Šlitrové-Fendrychové (v půdním prostoru)
 • zapálení svíčky „obětinky“, napsání prosby nebo poděkování Bohu

 

www.facebook.com/pouchov.farnost

www.nockostelu.cz

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, ve středu je památka sv. Rity z Cascie, v sobotu je památka sv. Řehoře VII., papeže, příští neděle je 6. neděle velikonoční.
 • Mše v DMT – mše svatá bude sloužena zítra v 16 hodin. Je možnost účastnit se na ní.
 • Noc kostelů – akce se uskuteční v pátek od 18 hodin na Pouchově i Rožberku. Začneme v 17,50 hodin vyzváněním zvonů. Z toho důvodu bude mše svatá na Pouchově ve farním sále. Celý program je na plakátcích. Prosíme o roznesení do obce.
 • Sbírka - Čeští a moravští biskupové během lednového plenárního zasedání rozhodli o vyhlášení sbírky na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Tato sbírka je vyhlášena na neděli 26. května, což je 6. neděle velikonoční, která je vyhlášena jako Den modliteb za pronásledované křesťany. Ve farnostech lze provést tuto sbírku i formou tzv. „dveřní“, tedy druhé sbírky.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (20. – 26. 5. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

20.5.

Po

 7,30

Za uzdravení

nemocné osoby

17,00

Na poděkování za dožitá léta a za požehnání

do dalších let

21.5.

Út

------

 

------

 

22.5.

St

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra a rodinu Fejfarovu

17,00

Za +Milenu Kuchařovou

a +kostelnice z Rožberka

23.5.

Čt

------

Requiem v katedrále SD

17,00

Na poděkování za Boží ochranu syna

24.5.

18,00

 

17,00

Za +manžela, sestru

a duše v očistci

25.5.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a +z rodin

26.5.

Ne

  8,00

Za +rodiče, jejich sourozence a duše v očistci

  9,30

Za uzdravení vztahů

v rodině

Lektoři

Ne

 

Lenka Rusková

Ondřej Rusek

Alena Záveská

Ne

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

409,407

 

409,407

Úklid kostela

Skupina VI

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je svátek sv. Matěje, apoštola, ve čtvrtek je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, příští neděle je 5. neděle velikonoční.
 • Net for God – ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farní místnosti. Téma: Sedm bratří pro život. Sedm cisterciáckých mnichů z Tibhirine v Alžirsku, zavražděných roku 1996, bylo společně prohlášeno za blahoslavené 8. prosince 2018 v Oranu. Ukazují nám cestu jednoty až ke společnému obětování života. Film ukazuje na klikatou cestu, která je vedla k jednomyslnému rozhodnutí odevzdání se až do konce. Tato zkušenost, prožívaná v mnišském životě, je pro každého z nás pozváním odpovědět na Boží lásku každodenním odevzdáváním života. Přijďte.
 • Pouť do Broumova – na pouť odjíždíme v sobotu v 8 hodin od pouchovského kostela. Podrobný plán je na 3. straně tohoto zpravodaje.
 • Pozvánka na Akademii pro aktivní třetí věk - Diecézní centrum pro seniory zve seniory, animátory seniorů a další zájemce na čtvrté setkání Akademie pro aktivní třetí věk, které se uskuteční 15. května 2019 od 9,15 – 14 hodin v Novém Adalbertinu (2. patro – malý sál) v Hradci Králové. Téma letošního ročníku zní: Jak se v seniorském věku udržet v duchovní, duševní a fyzické pohodě. Na akci vystoupí Kateřina Lachmanová, Jaroslav Šturma a další hosté. Srdečně zve DCS.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (13. – 19. 5. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

13.5.

Po

 7,30

Za + Miroslavu Davidovou

17,00

Za +manžela a +rodiče

14.5.

Út

------

 

------

 

15.5.

St

18,00

Za +rodiče Evu a Karla Ettlerovy a tetu paní Věru Horákovou

17,00

Za +manžela, t. celý rod a duše v očistci

16.5.

Čt

18,00

Za +maminku Žofii Prokopovou

17,00

Za +rodiče Vendolských

a duše v očistci

 17.5.

18,00

Františkáni

17,00

Za dar víry a obrácení rodiny, příbuzných

a za duše v očistci

18.5.

So

------

Farní pouť do Broumova

------

Farní pouť do Broumova

19.5.

Ne

  8,00

Za Františka a Annu Špač-kovy, sestru Anežku, vnuka Luboše a vnučku Hamy

  9,30

Za manžela, snachu, sestry a rodiče z obojí strany

Lektoři

Ne

 

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

Ne

Lukáš Kyrian

Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

408,407

 

408,407

Úklid kostela