Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJoomPlu has a deprecated constructor in /domains1/farnost_cz_pouchov/public/www_root/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 26

Farní ohlášky:

 •  V tomto týdnu si připomínáme ve čtvrtek je památka sv. Lucie, panny a mučednice, v pátek je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, příští neděle je 3. adventní neděle, zvaná GAUDETE.
 • Výtěžek dnešní dveřní sbírky - na Pouchově a Rožberku bude věnován na potřebu azylových domů. 
 • Rorátní mše sv. – budou na Pouchově v prosinci (10. a 17. prosince) vždy od 7 hodin.
 • Setkání seniorů farnosti – ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově.
 • Společné udílení svátosti nemocných - bude na Pouchově ve čtvrtek při setkání seniorů, v pátek na Rožberku. K přijetí této svátosti je třeba přijmout svátost smíření. Přihlášky.
 •  Setkání františkánské rodiny – se uskuteční v pátek od 15,30 hodin na Pouchově.
 • Adventní duchovní obnova – proběhne 14. a 15. prosince – viz plakátek na vývěsce.
 • Vikariátní setkání mladých – Královéhradecký vikariát zve všechny mladé na další vikariátní setkání mládeže. Vikariátko s názvem „Vánoce trochu jinak“ se bude konat v sobotu 15. prosince od 14.30 hodin na pouchovské faře u kostela sv. Pavla, apoštola. Hlavním hostem programu bude kněz P. Jaroslav Brožek, ale součástí setkání bude také mše svatá, a pak i pojídání cukroví a zdobení perníčků. Více informací se můžete dočíst na plakátku nebo na: https://www.facebook.com/events/2186868304951021/

      Anežka Horká a Ondřej Mařík.

·      Laserové kuličkové pero s logem naší farnosti – vhodné též jako dotykové pero pro chytré mobily  - je k dispozici také jako dárek za dobrovolný příspěvek na stolečku.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (10. – 16. 12. 2018)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 

10.12.

Po

 7,00

Na úmysl dárce

17,00

Za +rodiče a za živé

a +členy rodiny

 

11.12.

Út

------

 

------

 

 

12.12.

St

 ------

 

------

 

 

 13.12.

Čt

 18,00

Za rodinu Duškovu

a Grombířovu

------

 

 

 14.12.

 18,00

Františkáni

17,00

Na úmysl dárce

 

15.12.

So

 18,00

Za farnost

17,00

Za +z rodiny Levých

a Zvoníčkovy

 

16.12.

Ne

     8,00

Za Ottu Voláka a za živé a +z obou stran

  9,30

Za dar víry pro rodinu

a za duše v očistci

 

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

Ne

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

 

Čísla písní k liturgii

101,123,127

 

 

 

Stanislava Kozáková

Úklid kostela

Skupina I

 

 

 

Ing. Pavel Hesoun

 

 • V tomto týdnu si připomínáme v pondělí je památka sv. Františka Xaverského, kněze, v úterý je památka sv. Barbory, panny a mučednice, ve čtvrtek je památka sv. Mikuláše, biskupa, v pátek je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, v sobotu je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, příští neděle je 2. neděle adventní.
 • Celou dobu adventní – máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době adventní se má oltář zdobit květinami se střídmostí, která odpovídá povaze této doby a která by nepředcházela plnou radost Narození Páně.
 • Rorátní mše svaté – budou na Pouchově v prosinci (začínáme 3. prosince, pak 10. prosince a končíme v pondělí 17. prosince) vždy v pondělí od 7 hodin ráno.
 • Návštěva farníků – v jejich domovech bude na první pátek v dopoledních hodinách.
 • Setkání Net for God – se uskuteční ve čtvrtek na Pouchově od 19,30 hodin. Přijďte.
 • Na bibli – jsme při dveřní sbírce vybrali 7 815 Kč. Peníze byly odeslány. Děkujeme.
 • Adventní duchovní obnova – proběhne 14. a 15. prosince v Novém Adalbertiunu. Povede ji P. ThLic. Prokop Brož, Th.D. na téma: „Přijde, přijde vykupitel.“ Ostatní informace na plakátku na vývěsce.

Bohoslužby v příštím týdnu od (3. – 9. 12. 2018)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 

3.12.

Po

 7,00

Za Annu Bernášovou

a příslušníky toho rodu

17,00

Za živé a +z rodin

a za dar víry pro děti

a vnoučata

 

4.12.

Út

------

 

------

 

 

5.12.

St

 18,00

Za +Vojtěcha Záveské-

ho, sestru Věru

a za živé a +z rodiny

17,00

Na dobrý úmysl

 

  6.12.

Čt

 18,00

Na dobrý úmysl dárce

a duše v očistci.

17,00

Za +z rodiny Bartošovy a živé členy rodiny

 

  7.12.

 18,00

Na dobrý úmysl

17,00

Za duše v očistci

 

 8.12.

So

 18,00

Za farnost

17,00

Za rožberské kostelnice Milenu, Aloisii a Ludmilu

 

9.12.

Ne

     8,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra

a rodinu Fejfarovu

  9,30

Za zemřelé rodiče Vendolských

 

Lektoři

Ne

 

Jan Mádlik sen.

Jan Mádlik jun.

Marie Košňarová

Ne

Stanislava Kozáková

Marie Hesounová

Pavel Hesoun

 

Čísla písní k liturgii

101,121,111

 

 

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 

 

 

Farní ohlášky:

 

·      V tomto týdnu si připomínáme – v pátek je svátek sv. Ondřeje, apoštola, příští neděle je 1. neděle adventní. Na začátku mše svaté v sobotu večer i v neděli dopoledne budeme žehnat adventní věnce.

·      Sbírka na kněžský seminář II – bude v naší diecézi příští neděli při všech bohoslužbách. Upřímné poděkování Vám všem. Modleme se za nová kněžská povolání a za našeho bohoslovce Davida.

·      Mše svatá v DM Terezy – bude v pondělí od 16 hodin. Generace bezdomovců se radikálně mění. Už nemají zájem ani o bohoslužby, protože sami nejsou v drtivé většině pokřtění. Je třeba proto doprovázet i při mši svaté ty, kteří tam ze zájmu přijdou. Po bohoslužbě pak jsou cenné rozhovory s nimi při kávě a čaji. Proto je důležité tam být a nabídnout jim tuto možnost. Někteří farníci to již pochopili a pravidelně se tam s nimi spolu se mnou setkávají, za což jim děkuji.

·      Rorátní mše svaté – budou na Pouchově v prosinci (začínáme 3. prosince, pak 10. prosince a končíme v pondělí 17. prosince) vždy v pondělí od 7 hodin ráno.

·      Dveřní sbírka na oba azylové domy na Pouchově – se uskuteční v neděli 9. prosince při mši svaté.

·      Vikariátní setkání mládeže – se uskuteční v naší farnosti – ve farním sále - v sobotu 15. prosince. Ostatní údaje a časy budou ještě upřesněny. Zveme i naše mladé z farnosti, prosím, přijďte mezi nás.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (26. 11. – 2. 12. 2018)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 

26.11.

Po

 7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

Na poděkování

za uzdravení

 

27.11.

Út

-------

 

------

 

 

28.11.

St

 18,00

 

17,00

Za duše v očistci

 

   29.11.

Čt

 18,00

Za rodinu Homolovu, Halasovu a Šatníkovu

17,00

 

 

  30.11.

 18,00

Za duše v očistci

16,30

Za duše v očistci

 

 1.12.

So

 18,00

Za farnost

17,00

Za duše v očistci

 

2.12.

Ne

     8,00

Za živé a +z rodiny Vlachovy, Hurdálkovy a Bělíkovy

  9,30

Za +rodiče Ruskovy a za živé blízké příbuzné

 

Lektoři

Ne

 

Lenka Voláková

Lukáš Volák   

Iva Fendrychová

Ne

Lukáš Kyrian

Stanislava Posnarová

Petr Rusek

 

Čísla písní k liturgii

101,109,126

 

 

 

Stanislava Kozáková

Úklid kostela

Skupina VII

 

Skupina III

 

Ing. Pavel Hesoun

Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – ve středu je památky Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě, ve čtvrtek je památka sv. Cecilie, panny a mučednice, patronky církevního zpěvu, v pátek je slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka, hlavního patrona naší diecéze, v sobotu je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, vietnamských mučedníků, příští neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále. Na závěr mše svaté bude smírná pobožnost před vystavenou NSO.

·      Sbírka na PP II – z minulé neděle: společně jsme vybrali 8 766,- Kč. Děkujeme.

·      Slavnost sv. Klementa I, papeže – bude v pátek 23. listopadu v kapli vedle katedrály. Mši svatou v 18,30 hodin bude celebrovat biskup Mons. Josef Kajnek spolu s katedrální kapitulou. V 17,45 hodin začínají zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy. Všichni jste srdečně zváni. Z toho důvodu bude v pátek v naší farnosti sloužena mše svatá jen na Rožberku (od 16,30 hodin), na Pouchově mše svatá sloužena nebude.

·      Zádušní mše sv. – za +Petra Adama OT bude sloužena v sobotu v 10 hodin na Pouchově společenstvím řádu německých rytířů. Je možnost se mše svaté zúčastnit.

·      Adventní brožurky – budou k zakoupení od středy na Pouchově i Rožberku. Pro farnost jsem objednal 50 kusů.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (19. – 25. 11. 2018)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 

19.11.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou a Františka Novotného

17,00

Za +rodiče, bratry Fran-tiška a Vojtěcha Poláškovy a za duše v očistci

 

20.11.

 Út

-------

 

------

 

 

21.11.

 St

18,00

Na dobrý úmysl dárce a za duše v očistci

17,00

Za duše v očistci

 

   22.11.

 Čt

18,00

Za rodinu Šafránkovu a Kavkovu a za d.v oč.

17,00

Za +z rodiny Kovářovy

a Zujkovy

 

  23.11.

 

 -------

 

16,30

Na dobrý úmysl

 

24.11.

 So

10.00

18,00

Němečtí rytíři

Za farnost

17,00

Za duše v očistci

 

25.11.

 Ne

     8,00

Za +Miladu a Josefa Ferbasovy a rodiče z obou stran

  9,30

 

 

Lektoři

Ne

 

Hana Špatenková

Ludmila Černá   

Marie Šetřilová

Ne

 

Marie Bártová

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

 

Čísla písní k liturgii

707,703,631

 

 

 

Stanislava Kozáková

Úklid kostela

 

 

 

 

Ing. Pavel Hesoun