• V tomto týdnu si připomínáme – od úterý budeme prožívat bezprostřední dny před narozením Krista, v sobotu je připomínka sv. Petra Kanisia, příští neděle je 4. neděle adventní.
 • Roráty při svíčkách – v pondělí od 7:00 na Pouchově
 • Mše svatá s udílením svátosti nemocnýchna Rožberku bude ve středu. Od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření, v 16,50 hodin začne mše svatá, při které někteří farníci přijmou svátost pomazání. Je nutná svátost smíření předem.
 • Vikariátní setkání mládeže – proběhne v sobotu 21.12 od 14 – 22 hodin ve farním sále na Pouchově. Na mladé čekají různé kvízy, informace o životě mladých ve vikariátě a jiná hezká překvapení. Jsou zváni všichni mladí od 15 let výše, srdečně zveme především mladé z naší farnosti. Ostatní informace na plakátku ve vývěsce.
 • Příležitost ke svatosti smíření – v sobotu 21.12. od 14 hodin v katedrále, v neděli od 15 hodin na Pouchově. Zpovídat budou: P. Adrian Kostilnik, P. František Makovec a P. Miloslav.

Bohoslužby v příštím týdnu od (16. – 22. 12. 2019)

Den

Pouchov

Rožberk

16.12.

Po

7,00

Za přítomné

na bohoslužbě

17,00

Na dobrý úmysl dárce

17.12.

Út

------

 

------

 

18.12.

St

18,00

Na dobrý úmysl dárce

16,50

Za +maminku Annu Krejcarovou

19.12.

Čt

18,00

Za rodinu Šafrankovu, Kavkovu a za duše

v očistci

17,00

Za Cliffa a Evu Pinto

20.12.

18,00

 

17,00

Na dobrý úmysl

21.12.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za spásu duše +Margity Sedláčkové

22.12.

Ne

  8,00

Za Vladislava a Jiřinu Svobodovy

9,30

Za živé a +z rodiny Linderovy, Patzelovy a Nešetřilovy

Lektoři

Ne

 

Libuše Hovorková

Josef Jíša

Jan Mádlík senior

Ne

Marie Bártová

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Čísla písní k liturgii

101, 130

 

101, 130

Úklid kostela

 

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – zítra je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, v pátek je svátek sv. Lucie, panny a mučednice v sobotu je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, příští neděle je 3. neděle adventní (radostná)
 • Roráty při svíčkách – mše svatá v pondělí od 7:00 na Pouchově
 • Adventní koncert – studentů biskupského gymnázia a církevní základní umělecké školy – se uskuteční v úterý 10. prosince v 17 hodin v kostele Nanebevzetí P. Marie na Velkém náměstí v Hradci Králové. Ostatní údaje na plakátku ve vývěsce.
 • Setkání seniorů farnosti – předvánoční setkání seniorů bude ve čtvrtek od 16 hodin na na pouchovské faře. Během setkání bude příležitost ke svátostí smíření na faře a od 17,30 hodin v kostele. Při mši svaté v kostele bude společně udílena svátost pro nemocné. Zveme proto nejen všechny seniory.
 • Adventní duchovní obnova - Adventní duchovní obnova farnosti na téma „Rosu dejte nebesa“ se koná 13. a 14. prosince 2019 v katedrále Sv. Ducha a v Novém Adalbertinu a povede ji P. Karel Satoria, spirituál na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze. Vice informací na plakátku ve vývěsce.
 • Předvánoční vikariátko – mládeže se uskuteční v sobotu 21. prosince od 14 – 22 hodin na faře v Pouchově. Informace na plakátku. Zveme především naši mládež.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (9. – 15. 12. 2019)

Den

Pouchov

Rožberk

9.12.

Po

7,00

 

17,00

Za +rodiče Vendolských

a živé členy rodiny

10.12.

Út

------

 

------

 

11.12.

St

18,00

Za +rodiče a sourozence

17,00

Za +rodiče Blažkovy, za +bratry Františka a Josefa a za živé členy rodiny

12.12.

Čt

18,00

Za +Miroslava Krejcara

------

 

13.12.

18,00

Františkáni

17,00

Za živé a +členy spojených rodin

14.12.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za Vojtěcha Záveského, sestru Věru a za živé a +z rodiny

15.12.

Ne

8,00

Za +Otu Voláka

a za živé a +z rodiny

9,30

Za rodinu Procházkovu, Boučkovu, za dar víry a za duše v očistci

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

Ne

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Čísla písní k liturgii

101,123,127

 

101,123,127

Úklid kostela

 

 

 

 

 


 • V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Františka Xaverského, kněze, ve středu je památka sv. Barbory, panny a mučednice, v pátek je památka sv. Mikuláše, biskupa, v sobotu je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, příští neděle je 2. adventní neděle.
 • Roráty při svíčkách - každé adventní pondělí od 7:00 na Pouchově.  
 • Celou dobu adventní – máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době adventní se má oltář zdobit květinami se střídmostí, která odpovídá povaze této doby a která by nepředcházela plnou radost Narození Páně.
 • Net for God – ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově s tématem: Aby všichni jedno byli. Tento film nás zavede do opatství Hautecombe v Savojsku, jihovýchodní Francii, kde se lidé modlí již více než 800 let. Obýváno nejdříve cisterciáky, pak benediktiny. Toto místo se stává postupně v průběhu let mezinárodním místem křesťanské biblické, teologické a komunitní formace. Srdečně zveme.
 • Návštěva starých farníků – v pátek v dopoledních i odpoledních hodinách dle domluvy
 • Farnost Pražské Předměstí – vás dnes 1.12. zve na tradiční akci - letos s názvem 13. Církevní odpoledne pro děti. Akce se bude konat od 15 hodin v Salesiánském domově mladých v Kuklenách. Děti se mohou těšit na různá stanoviště na téma Superhrdinové v Bibli a rodiče zveme na společné posezení u kávy či čaje. S sebou si vezměte přezůvky na nožky, dobrovolný příspěvek do kuchyně. Kostýmy superhrdinů jsou povoleny. Více informací na plakátku akce. Za farnost na tuto akci zve Daniela Švecová.

Bohoslužby v příštím týdnu od (2. – 8. 12. 2019)

Den

Pouchov

Rožberk

2.12.

Po

7,00

Za Růženu Zikánovou

17,00

Za dar víry pro děti a vnou-čata a za živé a +z rodin

3.12.

Út

------

 

------

 

4.12.

St

18,00

Za Annu Bernášovou

a příslušníky toho rodu

17,00

Za +z rodiny Bartošovy a Bekovy a za živé čl. rodiny

5.12.

Čt

18,00

 

17,00

Za Dominika a ten celý rod

6.12.

18,00

 

17,00

Za duchovní povolání

7.12.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +rodiče, bratra, +z rodiny Ludvíkových a duše v očistci

8.12.

Ne

8,00

Za Miroslava Malečka

a rodinu Doležalovu

9,30

Za +manžela, rodiče a za uzdravení v rodině a podě-kování za dožitá 80. léta

Lektoři

Ne

 

Jan Mádlík sn.

Jan Mádlík ju.

Marie Košňarová

Ne

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Čísla písní k liturgii

101,121,111

 

101,121,111

Úklid kostela

Skupina V