·     V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve, ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, v sobotu je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.

·     Noc kostelů – proběhne letos pouze na Rožberku – od 18 hodin. Program je připravován farníky.

·     Sdružení křesťanských podnikatelů KOMPAS – pořádající pro podnikatele různé semináře, přednášky, duchovní obnovy atd. - Ve čtvrtek (11. 6.) budou v Hradci pořádat přednášku Cesta k charakteru https://krestanskypodnikatel.cz/index.php/akce/cesta-k-charakteru Ve středu přednáška probíhala v Brně, byla velmi inspirativní. Velmi doporučováno.

·     Kněžské svěcení – Biskup Jan Vokál vysvětí 27. června (10 hodin) v katedrále pět kandidátů kněžství. Primice: neděle 28.6. 14.30 h v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, primiciant Karel Dvořák. Sobota 4.7. dopoledne v kostele Narození Panny Marie v Hlinsku, primiciant Jakub Brabenec. Sobota 4.7. 15 h v kostele sv. Františka Serafínského v Chocni, primiciant František Filip. Neděle 5.7. v 9.30 h v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem, primiciant Josef Haman. Neděle 5.7. v 11 h v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, primiciant Piotr Antkiewicz.

Bohoslužby v příštím týdnu od (8. – 14. 6. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

8.6.

Po

7,30

Za dar víry pro manžela

a dcery

17,00

Na dobrý úmysl dárce

9.6.

Út

------

 

------

 

10.6.

St

18,00

Za Marii Ondrákovou, roz. Bernášovou a příslušníky tohoto rodu

17,00

Za dar víry a milost obrácení pro celou rodinu, za Boží požehnání a duše v očistci

11.6.

Čt

18,00

Za dar zdraví a Božího požehnání pro rodinu

17,00

Na dobrý úmysl

12.6.

18,00

Za rodinu Duškovu

a Grombířovu

17,00

Za Boží požehnání

pro Pavla

13.6.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za Boží pomoc ve studiu

14.6.

Ne

8,00

Za +Jiřinu a Vladislava Svobodovy

9,30

Za živé a +z rodiny Pitoňákovy a Tomšovy

Lektoři

Ne

 

Jan Mádlík sen.

Jan Mádlík jun.

Marie Košňarová

Ne

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

525

 

525

Úklid kostela

 

 

 

 

·     V tomto týdnu si připomínáme – zítra v pondělí je památka Panny Marie, Matky církve, ve středu je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v pátek je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, hlavního patrona Německa a zároveň je prví pátek v měsíci, zasvěcený úctě BS Páně, příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

·     Návštěva starých a nemocných farníků – v pátek v dopoledních hodinách podle domluvy.

·     Sbírka na pastorační aktivity – měla být dnes, ve farnosti ale bude příští neděli při všech bohoslužbách ve farnosti

·     Poslední – májová pobožnost bude dnes v neděli 31.5. od 15 hodin před malou kapličkou na Rožberku.

·     Pozvání na nešpory – do katedrály sv. Ducha dnes a příští neděli od 17,30 hodin. Zpěvníky s texty nešpor jsou k dispozici v katedrále.

Bohoslužby v příštím týdnu od (1. – 7. 6. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

1.6.

Po

7,30

 

17,00

Za zemědělce

2.6.

Út

------

 

------

 

3.6.

St

18,00

 

17,00

Za biskupy, kněze, jáhny

a jejich spolupracovníky

4.6.

Čt

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

 

5.6.

18,00

Za farnost

17,00

Za +rodiče Bártovy a živé členy rodiny

6.6.

So

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra a rodinu Fejfarovu

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a za živé a +z rodin

7.6.

Ne

8,00

Za Josefa Doležala

a celou rodinu

9,30

Na poděkování za dožitá léta s prosbou Boží ochra-ny a ochrany P. Marie

do dalšího života

Lektoři

Ne

 

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Jana Portyková

Ne

Lukáš Kyrian

Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

514,911

 

514,911

Úklid kostela

 

 

 

·     V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Filipa Neriho, kněze, v sobotu je památka sv. Zdislavy, hlavní patronky litoměřické diecéze, příští neděli oslavíme slavnost Seslání Ducha svatého.

·     Májové pobožnosti – se od poloviny května slaví vždy po mši svaté. V neděli 31. května od 15 hodin bude májová pobožnost u malé kapličky na Rožberku. Přijďme s rouškami a s vděčností v srdci zakončit mariánský měsíc květen.

·     Biřmování v katedrále – z důvodu účasti na svátosti biřmování v katedrále v sobotu na Pouchově mše svatá sloužena nebude. Původní sobotní intence bude sloužena ve čtvrtek od 18 hodin na Pouchově.

·     Setkání františkánské rodiny – v pátek 29. května. Zakončeno bude mší svatou v kostele od 18 hodin.

·     Mše svatá v neděli – 31. května bude od 8 hodin sloužena také přes internet. Adresa na přenos bude opět zaslána v 7,45 hodin na Vaše emailové adresy.

Bohoslužby v příštím týdnu od (25. – 31. 5. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

25.5.

Po

7,30

 

17,00

Za Boží požehnání

pro Marka

26.5.

Út

------

 

------

 

27.5.

St

18,00

Za rodinu Rýznarovu a Rohlíkovu

17,00

Za +Miroslava a Annu Krejcarovy a Gertrudu Doležalovou

28.5.

Čt

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra a rodinu Fejfarovu

17,00

Za rodiče Taclíkovy, prarodiče Macháčkovy, dědu Motyčku a vnučku Veroniku

29.5.

18,00

Františkáni

17,00

Za biskupy, kněze, jáhny

a jejich spolupracovníky

30.5.

So

-----

 

17,00

Za Jana a Adélu Houdkovy

31.5.

Ne

8,00

Za Jana Věcka a rodiče z obou stran

9,30

Za živé a +z rodiny Štikovy

Lektoři

Ne

 

Hana Špatenková

Ludmila Černá

Kristýna Petrová

Ne

Marie Bártová

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Čísla písní k liturgii

415, 423

 

415, 423

Úklid kostela