Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJoomPlu has a deprecated constructor in /domains1/farnost_cz_pouchov/public/www_root/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 26

 • Tento týden si připomínáme – v pátek je svátek Stolce sv. apoštola Petra, v sobotu je památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka, příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí.
 • Sbírka Svatopetrský haléř – bude příští neděli ve všech kostelích katolické církve ve světě. Výtěžek bude předán sv. otci Františkovi ke zmírnění hladu, žízně a bídy křesťanů ve světě, zvláště v zemích válečných konfliktů a přírodních katastrof.
 • Omezení počtu bohoslužeb ve farnosti – od pondělí do čtvrtka bude omezen pravidelný počet bohoslužeb z důvodu duchovních cvičení P. Miloslava. Rozpis je v tabulce pod tímto textem.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (18. – 24. 2. 2019)

 Den

Pouchov

Rožberk

18.2.

Po

-----

 

17,00

Za Boží pomoc

a požehnání pro Vojtěcha

19.2.

Út

-----

 

------

 

20.2.

St

-----

 

-----

 

21.2.

Čt

-----

 

-----

 

 22.2.

18,00

Na dobrý úmysl

17,00

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

23.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +Josefa Zvolského

a ten celý rod

24.2.

Ne

8,00

Za Jana Věcka a rodiče z obou stran

  9,30

Za dar víry a Boží požehnání pro vnuka

a za duše v očistci

Lektoři

Ne

 

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

Ne

Lukáš Kyrian

  Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

515

 

 

Úklid kostela

Skupina VI.

 

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka Panny Marie Lurdské, je to také světový den nemocných; příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.
 • Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Setkání bude zakončeno mší svatou v kostele. Na Rožberku ve čtvrtek mše svatá nebude sloužena. Zveme všechny seniory farnosti na toto setkání.
 • NET for God – bude stejný den – ve čtvrtek, od 19,30 hodin s tématem: Pojď a následuj mě. Obsah: Od počátků křesťanství si muži a ženy volili závazek celibátu kvůli Kristu a evangeliu a žili v čistotě, chudobě a poslušnosti. Jako dar od Boha a zároveň odpověď na osobní povolání nabral zasvěcený život v průběhu staletí velmi rozličné formy. Film byl natočen v Římě během prvního ekumenického kolokvia o zasvěceném životě, který organizoval Vatikán v lednu 2015.
 • Královéhradecký vikariát  - zve všechny mladé na další setkání. Tentokrát na již 3. taneční večer a to ve stylu Jamese Bonda. Akce se bude konat 22. února od 17. hodin v Salesiánském domově mladých v Kuklenách. Hlavním bodem programu je samozřejmě tanec, ale v programu budou i různé doprovodné aktivity. Znalost společenských tanců není vůbec potřeba. Přijďte!

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (11. – 17. 2. 2019)

 Den

Pouchov

Rožberk

11.2.

Po

7,30

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za Boží požehnání

pro Gabrielu

12.2.

Út

-----

 

------

 

13.2.

St

18,00

 

17,00

Za duše zemřelých Miroslava a Růženu Houserových

14.2.

Čt

18,00

Za +Marii a Jaroslava Rohlíkovy a t.c. rod

 

-----------------------------

15.2.

18,00

Františkáni

17,00

Za duši +manžela

a za živé a + z rodiny

16.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za duše v očistci

17.2.

Ne

8,00

Za Blaženu a Josefa Mužátkovy, +syna Josefa a +rodiče a sourozence z obou stran

9,30

Za živé a + členy čtyř rodin

Lektoři

Ne

 

Jitka Novotná

Marie Šetřilová

Veronika Horejšová

Ne

Marie Bártová

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Čísla písní k liturgii

514

 

 

Úklid kostela

 

 

Skupina 1

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Agáty, panny a mučednice, ve středu je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, v pátek je nezavazná památka sv. Jeronýma Emilianiho a sv. Josefiny Bakhity, panny, příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí.
 • Setkání pastorační rady farnosti – proběhne ve středu od 19,30 hodin ve farní místnosti.
 • Královéhradecký vikariát - zve všechny mladé na další setkání. Tentokrát na již 3. taneční večer a to ve stylu Jamese Bonda. Akce se bude konat 22. února od 17. hodin v Salesiánském domově mladých v Kuklenách. Hlavním bodem programu je samozřejmě tanec, ale v programu budou i různé doprovodné aktivity. Znalost společenských tanců není vůbec potřeba. Přijďte!

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (4. – 10. 2. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

4.2.

Po

7,30

Za Josefa Ondráka

a duše v očistci

17,00

Za +manžela

a za nemocné z rodiny

5.2.

Út

-----

 

------

 

6.2.

St

18,00

 

17,00

Za +maminku

Annu Krejcarovou

7.2.

Čt

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za Boží požehnání

pro Filipa

 8.2.

18,00

Za +Františku a Antonína Dufkovy a jejich živé a +děti

17,00

Za +manžela Pavla Bartoše, rodiče a dceru

9.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za živé a +z rodin a za dar víry pro děti a vnoučata

10.2.

Ne

8,00

Za +rodiče Daňkovy

a Kloudovy

  9,30

Za +Gertrudu Doležalovou

Lektoři

Ne

 

Helena Baigerová

Zdena Mistrová

Libuše Hovorková

Ne

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Čísla písní k liturgii

827

 

 

Úklid kostela

Skupina V.

 

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, ve čtvrtek je památka sv. Jana Boska, kněze, pátek je první pátek, zasvěcený úctě Božského Srdce Páně, v sobotu je svátek Uvedení Páně do chrámu. Při večerní mši svaté bude žehnání hromniček a průvod kostelem, příští neděle je 4. v liturgickém mezidobí.
 • Mše svatá v azylovém domě Matky Terezy – bude zítra – v pondělí od 16 hodin ve víceúčelovém sále v 1. patře. Po bohoslužbě bude již tradiční debata s tamními obyvateli spojená s malým pohoštěním. Srdečně zveme i vás - farníky.
 • Návštěva starých a nemocných farníků v jejich domovech – se uskuteční v pátek v dopoledních hodinách v předem dohodnutých časech.
 • Setkání Bohu zasvěcených řeholníků a řeholnic - v sobotu 2. února 2019. Mše svatá začíná v 9,30 hodin v kapli sv. Klementa žehnáním svící, pak průvod do katedrály, kde od 9 hodin pokračuje mše svatá, které je možné se zůčastnit. V 11,15 hod.v přízemí biskupství - pro řeholníky přednáška P. Prof. Pavla Ambrose SJ

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (28. 1. – 3. 2. 2019)

 Den

Pouchov

Rožberk

28.1.

Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

Za Boží požehnání a dar víry pro dceru a její rodinu

29.1.

Út

-----

 

------

 

30.1.

St

18,00

 

17,00

Za dar víry a Boží pomoc pro syna a jeho rodinu

31.1.

Čt

18,00

 

17,00

Za Neila Wayman, zdraví, Boží ochranu a požehnání

 1.2.

18,00

Za nová kněžská

a duchovní povolání

17,00

Za +Růženu Zikánovou

2.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za Ludmilu a Oldřicha Ondráčkovy

3.2.

Ne

8,00

Za +manžele Josefa

a Marii Rýznarovy

  9,30

Za +rodiče, živé a +z rodiny a duše v očistci

Lektoři

Ne

 

Marie Košňarová

Jana Portyková

Helena Baigerová

Ne

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Čísla písní k liturgii

513

 

 

Úklid kostela

 

 

 

Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Anežky Římské, ve čtvrtek je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, v pátek je svátek obrácení sv. Pavla apoštola, v sobotu je památka sv. Timotea a Tita, biskupů, příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí.

·      Biskupství hledá – právníka, stavební techniky a nabízí místo účetní. Informace na: www.bihk.cz

·      Národní pouť do Říma - biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společnému putování do Říma ve dnech 11. – 13. listopadu 2019. Více informací na: www.bihk.cz

 

 

 

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (21. – 27. 1. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 

21.1.

Po

7,30

 

17,00

Za +bratra, za živé a

+z rodiny a duše v očistci

 

22.1.

Út

12,30

Setkání kněží Díla Mariina

------

 

 

23.1.

St

18,00

Za farnost

17,00

Za +Emilii a živé členy její rodiny

 

24.1.

Čt

18,00

Za rodinu Knězovu a Outra-tovu a za duše v očistci

17,00

Za +rodiče Blažkovy a bratra

 

 25.1.

18,00

Na úmysl dárce

17,00

Za +Emilii a živé členy rodiny

 

26.1.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +členy rodiny Knerlovy

 

27.1.

Ne

8,00

Za živé a +z rodiny Vlachovy, Hurdálkovy a Bielikovy

  9,30

Za Stanislava Nedělku

 

Lektoři

Ne

 

Rudolf Pastuszek

Alena Záveská

Jan Mádlík jun.

Ne

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Stanislava Posnarová

 

Čísla písní k liturgii

425

 

 

 

Stanislava Kozáková

Úklid kostela

 

 

 

 

Ing. Pavel Hesoun