Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je vzpomínka na všechny věrné zemřelé, ve středu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa, příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro naše zemřelé byly uvedeny v předminulém a minulém zpravodaji.
 • Mše sv. Katedrální kapituly SD za naše zemřelé – bude sloužena zítra – v pondělí – od 7,30 hodin u nás na Pouchově. Hlavním celebrantem bude Mons. Josef Kajnek. Po ní bude krátká pobožnost na hřbitově. Srdečně zveme každého z Vás.
 • Mše sv. s katechezí pro mládež – vždy ve čtvrtek mimo 2. čtvrtek (kdy je setkání seniorů), pokračují katecheze pro mladé od 10 let při mši svaté od 18 hodin. Je to nabízená možnost pro vaše děti, milí rodiče. Zamyslete se nad tím, jakou kvalitu má momentální náboženská výuka vašich dětí, jste za ni před Bohem sami odpovědni.
 • Návštěva starých a nemocných – se uskuteční na první pátek tohoto měsíce v dopoledních hodinách.

 

                        Bohoslužby v příštím týdnu (2. – 8. 11. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

   2.11.

 Po

7,30

Na úmysl papeže

17,00

Na úmysl papeže

   3.11.

 Út

 

 

 

 

   4.11.

 St

18,00

Za duše v očistci

17,00

Na poděkování a další pomoc pro rodiny a duše v očistci

   5.11.

 Čt

18,00

Za +manžela, rodiče Flídrovy a Košňarovy

a za +z obou rodů

17,00

 

   6.11.

 Pá

18,00

Za Josefa a Miladu Němečkovy

17,00

 

   7.11.

 So

18,00

Za farnost

17,00

 

   8.11.

 Ne

    8,00

Na poděkování

za uzdravení

  9,30

Na dobrý úmysl

   8.11.

Ne

8,00

Marie Košňarová

Iva Fendrychová

Helena Baigerová

9,30

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Čísla písní k liturgii

519

 

 

   Úklid kostela

Skupina V.

 

II.skupina

 

 

 

 

 Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – ve středu je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, v pátek je svátek Výročí posvěcení katedrály v Hradci Králové, příští neděli budeme slavit Slavnost všech svatých.
 • Sbírka na misie – v naší farnosti se minulou neděli vybralo 13 050 Kč. Děkujeme.
 • Setkání terciářů sv. Františka z Assisi – se uskuteční v pátek odpoledne. Bude zakončeno mší svatou v 18 hodin ve farním kostele sv. Pavla ap. na Pouchově.
 • Exercicie duchovního správce – P. Miloslav bude od pondělí do pátku na duchovních cvičeních. Sledujme, prosím, časy bohoslužeb ve zpravodaji.
 • Pozvání na zpívané nešpory naší kapituly - v neděli od 17, 30 hodin do katedrály.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (26. 10. – 1. 11. 2015)     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 26.10.

 Po

7,30

Za farnost

------

 

 27.10.

 Út

------

 

------

 

 28.10.

 St

------

 

------

 

 29.10.

 Čt

------

 

17,00

 

 30.10.

 Pá

18,00

Za +rodiče, manžela, děti a duše v očistci

!!!16,45 !!!

 

 31.10.

 So

18,00

Za rodiče Lánských a za Boženu a Františka Desenských

17,00

 

   1.11.

 Ne

    8,00

RYTMICKÁ

Za Josefa a Miladu Ferbasovy a rodiče z obou stran

  9,30

Za + rodiče z obojí strany, bratra, ten celý rod a duše v očistci

   1.11.

Ne

8,00

Rudolf Pastuszek

Alena Záveská

Jan Mádlík jun.

9,30

Petr Rusek

Eliška Rusková

Anna Chmelíková

Čísla písní k liturgii

513

 

 

   Úklid kostela

 

 

 

 

 

 

 

Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – ve středu je památka bl. Karla Rakouského, ve čtvrtek je památka sv. Jana Pavla II, papeže, příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí, na Pouchově budeme slavit slavnost výročí posvěcení kostela.
 • Mše svatá v Domě Matky Terezy – bude sloužena ve čtvrtek od 16 hodin.
 • Čtvrteční mše svatá s katechezí – pro mládež od 10 let v kostele od 18 na Pouchově.
 • Mše svatá s křtem tří dětí – bude sloužena v sobotu mimořádně od 10 hodin dopoledne. Večerní mše svatá s nedělní platností v 18 hodin proto nebude sloužena.
 • Setkání přátel živého růžence – v sobotu od 16 hodin v kapli na Rožberku: modlitba růžence, od 16,30 katecheze P. Miloslava, od 17 hodin mše svatá.
 • Konec letního času -  připomínáme, že v noci ze soboty 24. 10. 2015 na neděli 25. 10. 2015 končí letní čas. V neděli o třetí hodině ranní letního času se posunou ručičky hodin na druhou hodinu středoevropského času.
 • Plnomocné odpustky – na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. – 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let.

 

                    Bohoslužby v příštím týdnu (19. – 25. 10. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 19.10.

 Po

 7,30

 

17,00

Na poděkování a další Boží pomoc pro rodiny a za duše v očistci

 20.10.

 Út

 

 

 

 

 21.10.

 St

18,00

 

17,00

 

 22.10.

 Čt

18,00

 

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a za živé a + z rodiny

 23.10.

 Pá

18,00

Za farnost

17,00

 

 24.10.

 So

10,00

 

17,00

Za živé a + členy živého růžence

 25.10.

 Ne

POSVÍCENÍ    8,00

Na poděkování za pro-kázaná Boží dobrodiní

a Boží ochranu

  9,30

Na dobrý úmysl

 25.10.

Ne

8,00

Libuše Hovorková

Josef Jíša

Jan Mádlík sen.

9,30

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

512

 

 

   Úklid kostela

Skupina IV.

 

I.skupina

 

 

 

 

Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – ve čtvrtek je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, v pátek je památka sv. Hedviky, řeholnice, v sobotu je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí (den modliteb za misie).
 • Sbírka na misie – se uskuteční příští neděli při mši svaté.
 • Net for GOD – další setkání při promítání dokumentu a následné diskusi o uvedeném tématu se koná ve čtvrtek od 19,30 hodin na pouchovské faře.
 • Eucharistický kongres – od čtvrtka do soboty bude P. Miloslav v Brně, v tyto dny, mimo bohoslužby slova v pátek na Rožberku, nebudou ve farnosti bohoslužby.
 • Sbírka na charitu – v posledním čísle časopisu Adalbert jsem zjistil, že naše farnost odevzdala druhou nejvyšší sbírku v květnu t. roku v diecézi (21 100 Kč), jen o 727 Kč méně než celé stotisícové Pardubice. Poděkování vám všem milým dárcům.

 

                    Bohoslužby v příštím týdnu (12. –18. 10. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 12.10.

 Po

18,00

 

17,00

Za živé a + z rodiny Havlovy

 13.10.

 Út

------

 

------

 

 14.10.

 St

18,00

 

18,00

Na úmysl dárce a duše v očistci

 15.10.

 Čt

------

 

------

 

 16.10.

 Pá

------

 

17,00

Bohoslužba slova

 17.10.

 So

------

 

------

 

 18.10.

 Ne

    8,00

Za Františka Doležala a celou rodinu

  9,30

Za Antonína Kozáka, ten celý rod a za dar víry

 18.10.

Ne

8,00

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

9,30

Marie Bořková

Marie Bártová

Miloslav Devetter

Čísla písní k liturgii

909

 

 

   Úklid kostela

 

 

 

 

 

 

 

 

 Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – ve čtvrtek je památka Panny Marie Růžencové, příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.
 • Setkání seniorů farnosti – ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Setkání bude zakončeno mší svatou v kostele.
 • Bohoslužby o dvou sobotách – v sobotu 10. a také sobotu 17. října nebudou na Pouchově a Rožberku slouženy mše svaté. První sobotu má P. Miloslav v odpoledních hodinách rodinnou svatbu v Praze-Strahově a další sobotu bude na eucharistickém kongresu v Brně.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (5. –11.10. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

  5.10.

 Po

7,30

 

17,00

Za živé a + Františky, ten celý rod a duše v očistci

  6.10.

 Út

12,30

Za farnost

 

 

  7.10.

 St

18,00

 

18,00

Za živé a + z rodiny Holých a Metelkových

  8.10.

 Čt

18,00

 

17,00

 

  9.10.

 Pá

18,00

Za manžele Volfovy

17,00

Za paní Vejrovou a její služby v Kapličce

10.10.

 So

-----

 

-----

 

11.10.

 Ne

    8,00

Za živé a +z rodiny Vlachovy, Hurdálkovy a Bielikovy

  9,30

Za + Marii a Václava Konečných,  jejich rodiče, sourozence, děti, vnuky a za milost obrácení pro živé členy rodiny

11.10.

Ne

8,00

Jan Mádlík senior

Jan Mádlík junior

Jaroslava Čiháčková

9,30

Milena Kuchařová

Stanislava Poznarová

Zdeněk Krám

Čísla písní k liturgii

904

 

 

   Úklid kostela

III. skupina

 

III. skupina