Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Agáty, panny a mučednice, v úterý je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, v sobotu je památka sv. Scholastiky, panny, příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí a zároveň je Světový den nemocných.

·      Volby do pastorační rady farnosti – příští neděli se budeme moci podílet na 1. kole voleb nové pastorační rady naší farnosti. Na volební lístky napíšeme jména kandidátů. Vše ostatní k volbám je v dnešním zpravodaji.

·      Setkání seniorů farnosti – se mimořádně uskuteční třetí čtvrtek v měsíci únoru – tedy 15. února od 16 hodin ve farním sále na Pouchově.

·      Příspěvek Tříkrálové sbírky – společně jsme vybrali 13 499 Kč. Děkujeme všem šlechetným dárcům.

·      Dokončení opravy zvonů – ve čtvrtek před půlnocí dokončila firma Boroko opravu uchycení zvonů a jejich pohonu na věži na Pouchově. O celé akci budeme ještě informovat.

 

 

   Bohoslužby v příštím týdnu od (5. – 11. 2. 2018)

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

5.2.

 Po

------

 

------

 

 6.2.

 Út

------

 

------

 

 7.2.

 St

------

 

------

 

 8.2.

 Čt

------

 

17,00

Za živé a +z rodiny Blažkovy a Dudkovy

    9.2.

 Pá

------

 

17,00

Bohoslužba slova

 10.2.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Na dobrý úmysl dárce

 11.2.

 Ne

     8,00

Za +Blaženu a Josefa Mužátkovy, +syna Jose-fa, rodiče a sourozence

 9,30

Na úmysl dárce

Lektoři

Ne

 

Helena Baigerová

Zdena Mistrová

Libuše Hovorková

 

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

516

 

 

Úklid kostela

Skupina I.

 

   III.skupina

Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – ve středu je památka sv. Jana Boska, kněze, v pátek je svátek Uvedení Páně do chrámu (žehnání hromniček, průvod), v sobotu je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka (svatoblažejské požehnání bude udělováno individuálně všem přítomným), příští neděle je 5. neděle v liturgickém mezidobí (svatoblažejské požehnání bude udělováno všem společně).

·      Návštěva farníků v domácnosti – se uskuteční v pátek v dopoledních hodinách dle předem dohodnutého času.

·      Slavnost sv. Jana Boska - srdečně Vás zveme na oslavu našeho zakladatele při mši svaté, která se bude konat v úterý 30. 1. 2018 od 17.30 hodin v kapli Salesiánského domova mladých v Hradci Králové  - Kuklenách. Po mši bude následovat přátelské setkání. Sestry salesiánky.

·      Taneční večer mladých - Královéhradecký vikariát zve všechny mladé od 13 let na Taneční večer s názvem Republika včera, dnes a zítra, který se bude konat v pátek 9.2. od 17 hodin v Salesiánském  domově mladých v Kuklenách. Více informací naleznete na plakátku.

 

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (29.1. – 4.2.2018)

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

29.1.

 Po

7,30

Za +rodiče a duše v očistci

------

 

 30.1.

 Út

------

 

------

 

 31.1.

 St

18,00

Na dobrý úmysl dárce a duše v očistci

17,00

Za duše v očistci a na poděkování za ochranu Boží Rodiny

 1.2.

 Čt

18,00

Za rodinu Pařízkovu

a duše v očistci

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a za živé a +z rodin

    2.2.

 Pá

18,00

Za Josefa Ondráka

a duše v očistci

17,00

Za živé a +z rodiny

A duše v očistci

  3.2.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za +maminku

Annu Krejcarovou

  4.2.

 Ne

     8,00

Za Miladu a Josefa Ferbasovy a rodiče z obou stran

 9,30

Za živé a +z rodiny Houfovy a Konečných

Lektoři

Ne

 

Marie Košňarová

Iva Fendrychová

Helena Baigerová

 

Lukáš Kyrián

Miroslava Otavová

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

515

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 Farní ohlášky:

 

  • Tento týden si připomínáme – ve středu je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, zároveň tímto dnem končí týden modliteb za jednotu křesťanů, v pátek je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, příští neděle je 4. neděle v liturgickém mezidobí.
  • Připomínka ekumenické bohoslužby – zítra od 18,30 hodin v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové (viz plakátek). Jsme srdečně zváni.
  • Mše v Domě Matky Terezy – bude ve čtvrtek od 16 hodin v sále v 1. patře ve společenském sále. Je možné se účastnit, vstup přes vrátnici azylového domu.
  • Pouť do Izraele - je ještě možné se přihlásit na pouť do Svaté země, kterou zajišťuje CK Avetour s Jiřím Chválkem a doprovází ji otec biskup Mons. Jan Vokál a Mons. Pavel Dokládal. Odlet je z Prahy 22. února 2018 (denní let) a návrat 1. března 2018 (denní let). Ubytování je v hotelu v Nazaretě (v blízkosti baziliky Zvěstování) a v Betlémě. Pouť není kvůli bezpečnosti ohrožena. Podrobnosti a ostatní aktivity WAF – Fatimského apoštolátu ČR i poutního centra najdete na www.fatima2017.cz Kontakt: mobil 731 646 800, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (22. – 28. 1. 2018)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

22.1.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

Za +rodiče a +členy rodiny

 23.1.

 Út

------

 

------

 

 24.1.

 St

18,00

 

17,00

Za +manžela a živé členy rodiny

 25.1.

 Čt

18,00

Za rodinu Šafrankovou, Kavkovou a za duše

v očistci

17,00

 

  26.1.

 

18,00

Za manžele Volfovy

a ten celý rod

17,00

 

27.1.

 So

18,00

Za farnost

17,00

 

 28.1.

 Ne

     8,00

 

 9,30

Za živé a + z rodiny Kozákovy a Grofovy

Lektoři

Ne

 

Rudolf Pastuszek

Alena Záveská

Jan Mádlík jun..

 

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Čísla písní k liturgii

514

 

 

Úklid kostela

Skupina VII.

 

II.skupina

 Farní ohlášky:

 

 

·           Tento týden si připomínáme – ve středu je památka sv. Antonína, opata, ve čtvrtek je památka P. Marie, Matky Jednoty křesťanů, tímto dnem začíná týden modliteb za jednotu, příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí.

·           Pozvání na setkání – promítání filmového dokumentu v rámci NET FOR GOD – ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Po jeho promítnutí následuje diskuse, zakončení modlitbou. Malé občerstvení je zajištěno.

·           Schůzka ministrantů – milí ministranti a ministrantky, pokud můžete, přijďte v sobotu od 9,30 – 11 hodin na lednovou ministrantskou schůzku na faru. Probereme nadcházející průběh a prožívání postní doby a zhlédneme další biblický příběh, zakončený vědomostním testem. Dostanete též lednový ministrantský časopis TARSICIUS.

·           Pozvání – Biskupství královéhradecké vás všechny zve na ekumenickou bohoslužbu v pondělí 22. ledna od 18,30 hodin do katedrály Svatého Ducha.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (15. – 21. 1. 2018) 

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

15.1.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

Na poděkování

za dožitá léta

a za zdraví rodiny

 16.1.

 Út

------

 

------

 

17.1.

 St

18,00

 

17,00

Na dobrý úmysl dárce

18.1.

 Čt

18,00

 

17,00

Za dar víry a Boží požehná-ní pro dceru a její rodinu

  19.1.

 Pá

18,00

Františkáni

17,00

Za Karla Podzimka st.

a ten celý rod

20.1.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za dar víry pro manžela, syny a jejich rodiny a dobrý průběh operace pro dceru

 21.1.

 Ne

     8,00

Za +rodiče Daňkovy

a Kloudovy a za duše

v očistci

9,30

Za živé a +z rodiny Patzeltovy, Linderovy

a Nešetřilovy

Lektoři

Ne

 

Libuše Hovorková

Josef Jíša

Jan Mádlík sen.

 

Marie Bártová

Miloslav Devetter

Jitka Bartošová

Čísla písní k liturgii

513

 

 

Úklid kostela

 

 

 

Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí. Toto mezidobí bude ukončeno v úterý 13. února. Popeleční středou - 14. února začíná doba postní.

·      Tříkrálová sbírka – dnes po mši svaté můžeme u vchodu do kostela přispět do kasičky pro tradiční Tříkrálovou sbírku.

·      Setkání seniorů farnosti – první v tomto roce, bude ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Zveme všechny „duchem mladé“ seniory.

·      Kurz pro akolyty - další kurz pro pomocníky při podávání svatého přijímání, zkráceně jej nazýváme kurzem pro akolyty. Kurz bude zahájen v sobotu 20. 1. 2018 v Hradci Králové v budově Nového Adalbertina. Bude obsahovat čtyři sobotní setkání. Na závěr celého kurzu se uskuteční duchovní obnova v Marianu v Janských Lázních. Celý kurs platí domovská farnost.

·      Modleme se za příštího prezidenta ČR - komunitní web signaly.cz vyzývá nás křesťany k modlitbě za kandidáty, průběh kampaně, za média, za voliče a za budoucího prezidenta. Modleme se i my.  www.modlisezaprezidenta.cz

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (8. – 14. 1.  2018)            

Den

Pouchov

Rožberk

 8.1.

 Po

7,30

 

17,00

 

 9.1.

 Út

-----

 

-----

 

10.1.

 St

18,00

 

17,00

Za +bratra, živé

a +z obou rodin a duše v očistci

11.1.

 Čt

18,00

 

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a +z rodin

  12.1.

 

18,00

Za farnost

17,00

Za duše v očistci

a poděkování

a za ochranu Boží Rodiny

13.1.

 So

18,00

Za živé a +členy rodiny Havlovy

17,00

Za +manžele Ondráčkovy

 14.1.

 Ne

     8,00

Za +rodiče Vlachovy a Bielikovy a duše v očistci

9,30

Za doc. Hrocha, paní Chme-lařovou a ostatní +spolupra-covníky a za duše v očistci

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

 

Stanislava Posnarová

Zdeněk Krám

Milena Kuchařová