·          V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Víta, jednoho ze zemských patronů české země, v pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (po mši smírná pobožnost, litanie) příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.

·          Sbírka - na pastorační aktivity církve – jsme vybrali a na biskupství odevzdali celkem 10 312 Kč. Všem Vám dárcům patří upřímné poděkování.

·          Setkání seniorů farnosti – vzhledem k čtvrteční slavnosti Božího Těla se uskuteční o týden později, to je tento čtvrtek 18. června, od 16 hodin. Všichni senioři jste na toto předprázdninové setkání srdečně zváni.

·          Setkání NET for God – se uskuteční mimořádně v pátek 19. června od 19,30 hodin. Téma: 5 let od vydání encykliky Laudato si: Dokument: Laudato si v Africe Song-hai.

·          Příprava na Celostátní setkání mládeže 2021 – se uskuteční v úterý 16. června 2020 v Balbínce v Novém Adalbertinu od 19,30 hodin. Setkání se s spolu s jednotlivými kněžími města HK mají zúčastnit vždy dva zástupci pastorační rady farnosti. V rámci tohoto setkání mládeže 10. – 15. 8. 2021 proběhne rovněž v pátek 13. 8. 2021 možnost volby programu, který bude zaměřen na konkrétní fyzickou pomoc pro hradecké farnosti, které tuto možnost budou chtít využít. Vítány budou Vaše konkrétní podněty, nápady, potřeby jednotlivých farností (úklid kostela, farní zahrady, výmalba, natěračské práce, květinová výzdoba, žehlení ubrusů, atd…), aby pořadatelé věděli, s čím dopředu počítat.

Bohoslužby v příštím týdnu od (15. – 21. 6. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

15.6.

Po

7,30

Na dobrý úmysl dárce

a za duše v očistci

17,00

Za dar zdraví pro bratra

a požehnání pro celou rodinu

16.6.

Út

------

 

------

 

17.6.

St

18,00

 

17,00

Za živé a +kostelníky

a kostelnice naší farnosti

18.6.

Čt

18,00

Za rodinu Šafrankovu

a Kavkovu

17,00

Za rodinu Odrážkovu

19.6.

18,00

Františkáni

17,00

Za Boží požehnání

pro rodinu Kotlárovu

20.6.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za živé a +členy rodin Kozáků, Janků

a na poděkování

21.6.

Ne

8,00

Za Jiřinu a Vladislava Svobodovy

9,30

Za živé a +z rodiny Linderovy, Patzeltovy

a Nešetřilovy

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

Ne

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

904

 

904

Úklid kostela

 

 

 

·     V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve, ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, v sobotu je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.

·     Noc kostelů – proběhne letos pouze na Rožberku – od 18 hodin. Program je připravován farníky.

·     Sdružení křesťanských podnikatelů KOMPAS – pořádající pro podnikatele různé semináře, přednášky, duchovní obnovy atd. - Ve čtvrtek (11. 6.) budou v Hradci pořádat přednášku Cesta k charakteru https://krestanskypodnikatel.cz/index.php/akce/cesta-k-charakteru Ve středu přednáška probíhala v Brně, byla velmi inspirativní. Velmi doporučováno.

·     Kněžské svěcení – Biskup Jan Vokál vysvětí 27. června (10 hodin) v katedrále pět kandidátů kněžství. Primice: neděle 28.6. 14.30 h v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, primiciant Karel Dvořák. Sobota 4.7. dopoledne v kostele Narození Panny Marie v Hlinsku, primiciant Jakub Brabenec. Sobota 4.7. 15 h v kostele sv. Františka Serafínského v Chocni, primiciant František Filip. Neděle 5.7. v 9.30 h v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem, primiciant Josef Haman. Neděle 5.7. v 11 h v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, primiciant Piotr Antkiewicz.

Bohoslužby v příštím týdnu od (8. – 14. 6. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

8.6.

Po

7,30

Za dar víry pro manžela

a dcery

17,00

Na dobrý úmysl dárce

9.6.

Út

------

 

------

 

10.6.

St

18,00

Za Marii Ondrákovou, roz. Bernášovou a příslušníky tohoto rodu

17,00

Za dar víry a milost obrácení pro celou rodinu, za Boží požehnání a duše v očistci

11.6.

Čt

18,00

Za dar zdraví a Božího požehnání pro rodinu

17,00

Na dobrý úmysl

12.6.

18,00

Za rodinu Duškovu

a Grombířovu

17,00

Za Boží požehnání

pro Pavla

13.6.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za Boží pomoc ve studiu

14.6.

Ne

8,00

Za +Jiřinu a Vladislava Svobodovy

9,30

Za živé a +z rodiny Pitoňákovy a Tomšovy

Lektoři

Ne

 

Jan Mádlík sen.

Jan Mádlík jun.

Marie Košňarová

Ne

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

525

 

525

Úklid kostela

 

 

 

 

·     V tomto týdnu si připomínáme – zítra v pondělí je památka Panny Marie, Matky církve, ve středu je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v pátek je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, hlavního patrona Německa a zároveň je prví pátek v měsíci, zasvěcený úctě BS Páně, příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

·     Návštěva starých a nemocných farníků – v pátek v dopoledních hodinách podle domluvy.

·     Sbírka na pastorační aktivity – měla být dnes, ve farnosti ale bude příští neděli při všech bohoslužbách ve farnosti

·     Poslední – májová pobožnost bude dnes v neděli 31.5. od 15 hodin před malou kapličkou na Rožberku.

·     Pozvání na nešpory – do katedrály sv. Ducha dnes a příští neděli od 17,30 hodin. Zpěvníky s texty nešpor jsou k dispozici v katedrále.

Bohoslužby v příštím týdnu od (1. – 7. 6. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

1.6.

Po

7,30

 

17,00

Za zemědělce

2.6.

Út

------

 

------

 

3.6.

St

18,00

 

17,00

Za biskupy, kněze, jáhny

a jejich spolupracovníky

4.6.

Čt

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

 

5.6.

18,00

Za farnost

17,00

Za +rodiče Bártovy a živé členy rodiny

6.6.

So

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra a rodinu Fejfarovu

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a za živé a +z rodin

7.6.

Ne

8,00

Za Josefa Doležala

a celou rodinu

9,30

Na poděkování za dožitá léta s prosbou Boží ochra-ny a ochrany P. Marie

do dalšího života

Lektoři

Ne

 

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Jana Portyková

Ne

Lukáš Kyrian

Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

514,911

 

514,911

Úklid kostela

 

 

 

·     V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Filipa Neriho, kněze, v sobotu je památka sv. Zdislavy, hlavní patronky litoměřické diecéze, příští neděli oslavíme slavnost Seslání Ducha svatého.

·     Májové pobožnosti – se od poloviny května slaví vždy po mši svaté. V neděli 31. května od 15 hodin bude májová pobožnost u malé kapličky na Rožberku. Přijďme s rouškami a s vděčností v srdci zakončit mariánský měsíc květen.

·     Biřmování v katedrále – z důvodu účasti na svátosti biřmování v katedrále v sobotu na Pouchově mše svatá sloužena nebude. Původní sobotní intence bude sloužena ve čtvrtek od 18 hodin na Pouchově.

·     Setkání františkánské rodiny – v pátek 29. května. Zakončeno bude mší svatou v kostele od 18 hodin.

·     Mše svatá v neděli – 31. května bude od 8 hodin sloužena také přes internet. Adresa na přenos bude opět zaslána v 7,45 hodin na Vaše emailové adresy.

Bohoslužby v příštím týdnu od (25. – 31. 5. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

25.5.

Po

7,30

 

17,00

Za Boží požehnání

pro Marka

26.5.

Út

------

 

------

 

27.5.

St

18,00

Za rodinu Rýznarovu a Rohlíkovu

17,00

Za +Miroslava a Annu Krejcarovy a Gertrudu Doležalovou

28.5.

Čt

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra a rodinu Fejfarovu

17,00

Za rodiče Taclíkovy, prarodiče Macháčkovy, dědu Motyčku a vnučku Veroniku

29.5.

18,00

Františkáni

17,00

Za biskupy, kněze, jáhny

a jejich spolupracovníky

30.5.

So

-----

 

17,00

Za Jana a Adélu Houdkovy

31.5.

Ne

8,00

Za Jana Věcka a rodiče z obou stran

9,30

Za živé a +z rodiny Štikovy

Lektoři

Ne

 

Hana Špatenková

Ludmila Černá

Kristýna Petrová

Ne

Marie Bártová

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Čísla písní k liturgii

415, 423

 

415, 423

Úklid kostela