Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Norberta, zakladatele řádu premonstrátů, v sobotu je památka sv. Barnabáše, příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.

·      Setkání seniorů farnosti – poslední předprázdninové setkání proběhne ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou v kostele.

·      Akce NOC KOSTELŮ – se uskuteční v pátek 10. června od 18 hodin. Vzadu na stolečku jsou natištěny pozvánky, rozeberte si je, prosíme, a pozvěte své sousedy, spolubydlící, spolupracovníka, spolužáky a ostatní na tuto pastorační akci. Z toho důvodu bude mše svatá v pátek sloužena ve farním sále.

·      Obědy na farní den – objednávka – je možné si objednat oběd na farní den 26. června na papíře na stolečku vzadu. Je třeba uvést jméno a počet obědů. Prosíme, abyste se objednali nejpozději v neděli 19. června. Děkujeme.

·      Pravidelná katecheze dětí předškolního věku - probíhá během obvyklé homilie - ve školním roce - při každé nedělní mši svaté v 8 hodin v sakristii farního kostela na Pouchově.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (6. – 12. 6. 2016)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

    6.6.

 Po

7,30

Za duše v očistci

17,00

Za + manžela Františka, rodiče a prarodiče

    7.6.

 Út

------

 

-----

 

    8.6.

 St

18,00

Za +Josefa a Marii Volákovy

17,00

Na poděkování za prožitá léta

    9.6.

 Čt

18,00

 

17,00

Na úmysl dárce

   10.6.

 Pá

18,00

Za + tetu Marii

17,00

Za Eduarda a Ludmilu Havlovy a živé a + z rodiny

   11.6.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za + Ladislava Poláka a živé a + z rodiny

   12.6.

 Ne

    8,00

Za Josefa Doležala, rodiče a strýce Františka

9,30

Za živé a + z rodiny Linderovy, Paceltovy a Nevečeřalovy

   12.6.

Ne

Lektoři

8,00

Marie Košňarová

Iva Hendrychová

Helena Baigerová

Lektoři

9,30

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

522

 

 

Úklid kostela