Liturgie v příštím týdnu

pondělí

Památka sv. Vincence z Paula, kněze.

úterý

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa.

středa

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

čtvrtek

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

pátek

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

sobota

  Památka svatých andělů strážných.

neděle

      27. neděle v mezidobí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mše svaté budou obětovány

Pondělí

      27. 9.

Pouchov v 7:30 – Na úmysl dárce.

Rožberk v 17:00 – Na úmysl dárce.

     Úterý

      28. 9.

 

- Pouchov v 18:00 – Na dobrý úmysl.

     Středa

     29. 9.

Rožberk v 17:00 – Na dobrý úmysl.

Pouchov v 18:00 Na dobrý úmysl.

    Čtvrtek

      30. 9.

Rožberk v 17:00 – Na dobrý úmysl.

Pouchov v 18:00 Za rodinu Šafrankovu a Homolovu.

     Pátek

      1. 10.

Lochenice v 8:00 – Na úmysl dárce.

Rožberk v 17:00 – Na dobrý úmysl.

Pouchov v 18:00 – Za + Jaroslava Kotlanda a živé členy rodiny.

    Sobota

      2. 10.

Rožberk v 17:00 Na úmysl dárce.

Pouchov v 18:00 Za + Štefana Kozoně, manželku, bratry, dcery a jejich rodiny.

    Neděle

     3. 10.

Pouchov v 8:00 – Na úmysl dárce.

Rožberk v 9:30 – Na úmysl dárce.

Lochenice v 10:45 – Na dobrý úmysl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tichá adorace

bude dnes od 19:30 do 20:30 ve farním kostele.

Sbírka na církevní školství

Sbírka vynesla 18 610 Kč v pouchovské farnosti a 1 793 Kč v Lochenicích. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Návštěvy nemocných a seniorů

Znovu připomínám, že rád navštívím kolem prvního pátku nemocné, jen mi dejte vědět, abychom se na návštěvě domluvili.

Prosba o pomoc – farní pozemek ve Věkoších

Obracím se především na muže farnosti s následující prosbou: Jak víte, farnost získala směnou a doplatkem dva hodnotné pozemky. Na pozemku ve Věkoších – Smiřické ulici proběhla demolice zchátralého objektu. Na hranicích pozemku zůstala ohradní zeď, kterou je potřeba před zimou opatřit stříškou. Práce není náročná, můžeme ji provést svépomocí. Prosím, přihlaste se mi osobně, telefonem nebo mailem, kdo byste byli ochotni v této věci pomoci. Podle toho pak stanovíme termín, některou sobotu nebo dvě, kdy bychom to udělali. Vidím v tom i příležitost k sejití a společenství při práci. Předem děkuji, že do toho půjdete!