Milí bratři a sestry,

na Slavnost Zjevení Páně jsem dočasně přejal duchovní správu farností Pouchov a Lochenic. Děje se tak za okolností nemoci otce Miloslava. Hned jsme se sešli coby pastorační rada farnosti a zjistili, co je a bude třeba dělat. Velmi děkuji všem, kdo se nasazujete pro společný život farnosti, dáváte tak k dispozici svůj čas i síly.

Do těchto dní a týdnů potřebujeme světlo Boží inspirace, abychom v něm dobře rozlišovali a rozhodovali, jak se zachovat. Je to dílo Ducha Svatého v nás. Prosím, sjednoťme se ve společné modlitbě za otce Miloslava, za sílu v jeho nemoci a dar uzdravení a za dary Ducha Svatého pro každého i každou z nás v současné situaci v naší farnosti.

S díky a v modlitbě,

P. Prokop Brož

·        Kostel bude otevřen k modlitbě a přijetí eucharistie:

Pouchov 9.00 – 10.00

o   17.1.          Rusek Ondřej   605 702 364

o   24.1.          Jíša Josef   602 126 920

o   31.1.          Horejš Václav   732 605 707

Rožberk 10.00 – 11.00

o   17.1.          Hesoun Pavel   607 625 632

o   24.1.          Halounek Pavel   603 727 506

o   31.1.          Rusek Petr   731 230 352

Prosíme o pochopení, že akolité podávají přednostně na ruku.

 

·        Služba pro nemocné:

Pro podání eucharistie volejte akolitu, který má službu.

Pro svátost smíření P. Prokop Brož tel.  603 469 400

Je–li někdo v nemocnici a potřebuje kněze – v nemocnici musí člen rodiny říct personálu, že chtějí zaopatření – personál by to měl zajistit.

V nemocnici slouží P. Bohuslav Stařík tel. 728 501 043

 

Bohoslužby v příštím týdnu (18. 1. – 24. 1. 2021)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

18.1.

Po

------

------

17,00

Mše svatá

24.1.

Ne

8,00

Mše svatá

------

------