Farní ohlášky:

 

  • Tento týden si připomínáme – v pondělí je Slavnost sv. Klementa I., papeže a mu-mučedníka, hlavního patrona naší diecéze, v úterý je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků, příští neděle je 1. neděle adventní, začíná liturgický cyklus C. Přede mší sv. bude svěcení adventního věnce i věnců, které si přinesete.
  • Sbírka na plošné pojištění – z minulé neděle činila  8 850 Kč. Dárcům děkujeme.
  • Při sbírce na bibli – jsme vybrali a odeslali 3 810,- Kč. Poděkování všem dárcům.
  • Poutní mše svatá - v kapli sv. Klimenta vedle Bílé věže bude sloužena zítra od 18,30 hodin. Hlavní celebrant Mons. Jan Vokál s členy katedrální kapituly. Před ní od 17,45 hodin budou zpívané nešpory. Jsme zváni. Ostatní na plakátku na vývěsce.
  • Mše svatá v DMT – bude sloužena ve čtvrtek od 16 hodin v azyl. domě M. Terezy.
  • Katecheze pro mládež – ve čtvrtek při mši svaté od 18 hodin. Téma: Odpustky.
  • Sponzorské vánoční pohledy – je možné zakoupit si v sakristii. Výtěžek z prodeje jde na postižené děti ve Frýdku-Místku. Cena jednoho pohledu je 73 Kč.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (23. – 29. 11. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 Den

Pouchov

Rožberk

  23.11.

 Po

7,30

Za +rodiče a sourozence

16,45 !!

Za těžce nemocnou Marii Izákovou

  24.11.

 Út

 

 

 

 

  25.11.

 St

18,00

Za zdraví Martínka

a Verunky

17,00

Za dar víry a Boží požehnání pro dceru

a její rodinu

  26.11.

 Čt

18,00

 

17,00

 

  27.11

 

18,00

 

17,00

 

  28.11.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za uzdravení vztahů v rodině a duše v očistci

  29.11.

 Ne

    8,00

Za Blaženu a Josefa Mužátkovy, +syna

a +rodiče a sourozence

  9,30

Za +manžela, rodiče, sestru a živé členy rodiny

 

 29.11.

Ne

8,00

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

9,30

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Čísla písní k liturgii

101,109,126

 

 

   Úklid kostela