1.7

Středa

17 hodin

1.8.

Sobota

17 hodin

2.7

Čtvrtek

--------

2.8.

Neděle

9,30 hodin

3.7

Pátek

17 hodin

3.8.

Pondělí

17 hodin

4.7

Sobota

--------

4.8.

Úterý

 

5.7

Neděle

9,30 hodin

5.8.

Středa

17 hodin

6.7

Pondělí

17 hodin

6.8.

Čtvrtek

--------

7.7

Úterý

--------

7.8

Pátek

17 hodin

8.7

Středa

17 hodin

8.8.

Sobota

--------

9.7

Čtvrtek

--------

9.8.

Neděle

9,30 hodin

10.7

Pátek

17 hodin

10.8.

Pondělí

17 hodin

11.7.

Sobota

--------

11.8.

Úterý

--------

12.7

Neděle

9,30 hodin

12.8.

Středa

17 hodin

13.7.

Pondělí

17 hodin

13.8.

Čtvrtek

--------

14.7.

Úterý

--------

14.8.

Pátek

17 hodin

15.7.

Středa

17 hodin

15.8.

Sobota

17 hodin

16.7.

Čtvrtek

-------

16.8.

Neděle

9,30 hodin

17.7.

Pátek

17 hodin

17.8.

Pondělí

17 hodin

18.7.

Sobota

17 hodin

18.8.

Úterý

--------

19.7.

Neděle

9,30 hodin

19.8.

Středa

--------

20.7.

Pondělí

17 hodin

20.8.

Čtvrtek

--------

21.7.

Úterý

--------

21.8.

Pátek

--------

22.7.

Středa

17 hodin

22.8.

Sobota

--------

23.7.

Čtvrtek

--------

23.8.

Neděle

9,30 hodin

24.7.

Pátek

17 hodin

24.8.

Pondělí

17 hodin

25.7.

Sobota

17 hodin

25.8.

Úterý

---------

26.7

Neděle

9,30 hodin

26.8.

Středa

17 hodin

27.7.

Pondělí

17 hodin

27.8.

Čtvrtek

--------

28.7.

Úterý

--------

28.8.

Pátek

17 hodin

29.7.

Středa

17 hodin

29.8.

Sobota

17 hodin

30.7.

Čtvrtek

 --------

30.8.

Neděle

9,30 hodin

31.7.

Pátek

17 hodin

31.8.

Pondělí

17 hodin