·  V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, v pátek je svátek sv. Tomáše a zároveň první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v sobotu je památka sv. Prokopa a sobotní památka Panny Marie, příští neděli oslavíme slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

·  Návštěva starých a nemocných farníků – se uskuteční v pátek dopoledne.

·  Omezení bohoslužeb v červenci a srpnu – v těchto dvou měsících nebudou obvykle slouženy mše svaté na Pouchově a Rožberku v úterý a ve čtvrtek. Ve vývěsce a na dveřích kostela bude podrobný rozpis bohoslužeb.

·  Požehnané dny prázdnin – přeji všem, zvláště mládeži hezké dny odpočinku, příjemné dny dovolených. Nezapomínejme na mše svaté. Přeji vám, abyste se z cest vrátili s novou silou, elánem a potřebnou inspirací, jak společně prožívat nově další dny v naší farnosti.

·  Příští zpravodaj – vyjde v neděli 30 srpna.

Bohoslužby v příštím týdnu od (29. 6. – 5. 7. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

29.6.

Po

7,30

 

17,00

Za živé a zemřelé

z rodiny Novotných

30.6.

Út

10,00

Na dobrý úmysl dárce

------

 

1.7.

St

18,00

 

17,00

Za Boží ochranu, pomoc, posilu a požehnání,

za +z rodiny Krejcarovy, Nagelovy, Smith, Wilson, Millerovy, Pinto a Zubrovy

2.7.

Čt

18,00

--------

17,00

----------

3.7.

18,00

Za +Zdeňka Kašpara

a za živé a +z rodiny Kašparovy, Dostálovy

a Šrámkovy

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a zemřelé z rodin

4.7.

So

18,00

--------

17,00

--------

5.7.

Ne

8,00

Za +Marii Flídrovou, manžela a za živé

a zemřelé z obou rodů

9,30

Za Veru a Karla Dolkošovy. jejich rodiče, sourozence a prarodoče

Lektoři

Ne

 

Rudolf Pastuszek

Helena Baigerová

Jan Mádlík jun.

Ne

 

Čísla písní k liturgii

425

 

425

Úklid kostela