·     V tomto týdnu si připomínáme – zítra v pondělí je památka Panny Marie, Matky církve, ve středu je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v pátek je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, hlavního patrona Německa a zároveň je prví pátek v měsíci, zasvěcený úctě BS Páně, příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

·     Návštěva starých a nemocných farníků – v pátek v dopoledních hodinách podle domluvy.

·     Sbírka na pastorační aktivity – měla být dnes, ve farnosti ale bude příští neděli při všech bohoslužbách ve farnosti

·     Poslední – májová pobožnost bude dnes v neděli 31.5. od 15 hodin před malou kapličkou na Rožberku.

·     Pozvání na nešpory – do katedrály sv. Ducha dnes a příští neděli od 17,30 hodin. Zpěvníky s texty nešpor jsou k dispozici v katedrále.

Bohoslužby v příštím týdnu od (1. – 7. 6. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

1.6.

Po

7,30

 

17,00

Za zemědělce

2.6.

Út

------

 

------

 

3.6.

St

18,00

 

17,00

Za biskupy, kněze, jáhny

a jejich spolupracovníky

4.6.

Čt

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

 

5.6.

18,00

Za farnost

17,00

Za +rodiče Bártovy a živé členy rodiny

6.6.

So

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra a rodinu Fejfarovu

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a za živé a +z rodin

7.6.

Ne

8,00

Za Josefa Doležala

a celou rodinu

9,30

Na poděkování za dožitá léta s prosbou Boží ochra-ny a ochrany P. Marie

do dalšího života

Lektoři

Ne

 

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Jana Portyková

Ne

Lukáš Kyrian

Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

514,911

 

514,911

Úklid kostela