• V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Silvestra I., papeže, při mši svaté v 16 hodin na jejím konci při výstav Nejsv. Svátosti oltářní poděkujeme Bohu za uplynulý rok a poprosíme o Boží pomoc v novém roce. Ve středu je slavnost Matky Boží, Panny Marie, ve čtvrtek je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, pátek je první pátek v měsíci a také památka Nejsvětějšího jména Ježíš, příští neděli oslavíme slavnost Zjevení Páně. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla. Přineste si malou nádobu na svěcenou vodu. Po mši svaté bude u dveří možnost přispět do tříkrálových kasiček.
  • Návštěva starých a nemocných farníků – na první pátek v dopoledních hodinách podle domluvy.
  • Pozvánka na adoraci – na Pouchově – sejdeme se na Silvestra v úterý od 23 - 23,30 hodin, abychom poděkovali za uplynulý rok a poprosili o požehnání a potřebné milosti do přicházejícího roku. Po adoraci se na faře krátce sejdeme k novoročnímu přípitku.
  • Sbor Squadra Risonante – pozvánka na koncert v neděli 5. ledna v 16 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí v H. Králové. Ostatní na plakátku.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (30. 12. 2019 – 5. 1. 2020) 

 

Den

Pouchov

Rožberk

30.12.

Po

7,30

Za +manžela, rodiče Flídrovy a Košňarovy, za Boží pomoc a ochranu P. Marie pro rodinu

17,00

Za +Marii Hesounovou

31.12

Út

16,00

Za +maminku, za rodinu Čiháčkovu, Černohousovu a Tauberovu

-----

 

1.1.

St

8,00

 

9,30

 

2.1.

Čt

18,00

Za dar zdraví a Božího požehnání pro rodinu

17,00

 

3.1.

18,00

Za farnost

17,00

Za +rodiče Bártovy a za živé členy rodiny

4.1.

So

18,00

Za Jiřího a Justinu Gombitovy

17,00

 

5.1.

Ne

  8,00

Na poděkování za prokázaná dobrodiní a za +rodiče Chlomkovy

9,30

Za +Kornela Žáka

Lektoři

Ne

 

 

Ne

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

 

 

 

Úklid kostela