• V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Františka Xaverského, kněze, ve středu je památka sv. Barbory, panny a mučednice, v pátek je památka sv. Mikuláše, biskupa, v sobotu je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, příští neděle je 2. adventní neděle.
  • Roráty při svíčkách - každé adventní pondělí od 7:00 na Pouchově.  
  • Celou dobu adventní – máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době adventní se má oltář zdobit květinami se střídmostí, která odpovídá povaze této doby a která by nepředcházela plnou radost Narození Páně.
  • Net for God – ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově s tématem: Aby všichni jedno byli. Tento film nás zavede do opatství Hautecombe v Savojsku, jihovýchodní Francii, kde se lidé modlí již více než 800 let. Obýváno nejdříve cisterciáky, pak benediktiny. Toto místo se stává postupně v průběhu let mezinárodním místem křesťanské biblické, teologické a komunitní formace. Srdečně zveme.
  • Návštěva starých farníků – v pátek v dopoledních i odpoledních hodinách dle domluvy
  • Farnost Pražské Předměstí – vás dnes 1.12. zve na tradiční akci - letos s názvem 13. Církevní odpoledne pro děti. Akce se bude konat od 15 hodin v Salesiánském domově mladých v Kuklenách. Děti se mohou těšit na různá stanoviště na téma Superhrdinové v Bibli a rodiče zveme na společné posezení u kávy či čaje. S sebou si vezměte přezůvky na nožky, dobrovolný příspěvek do kuchyně. Kostýmy superhrdinů jsou povoleny. Více informací na plakátku akce. Za farnost na tuto akci zve Daniela Švecová.

Bohoslužby v příštím týdnu od (2. – 8. 12. 2019)

Den

Pouchov

Rožberk

2.12.

Po

7,00

Za Růženu Zikánovou

17,00

Za dar víry pro děti a vnou-čata a za živé a +z rodin

3.12.

Út

------

 

------

 

4.12.

St

18,00

Za Annu Bernášovou

a příslušníky toho rodu

17,00

Za +z rodiny Bartošovy a Bekovy a za živé čl. rodiny

5.12.

Čt

18,00

 

17,00

Za Dominika a ten celý rod

6.12.

18,00

 

17,00

Za duchovní povolání

7.12.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +rodiče, bratra, +z rodiny Ludvíkových a duše v očistci

8.12.

Ne

8,00

Za Miroslava Malečka

a rodinu Doležalovu

9,30

Za +manžela, rodiče a za uzdravení v rodině a podě-kování za dožitá 80. léta

Lektoři

Ne

 

Jan Mádlík sn.

Jan Mádlík ju.

Marie Košňarová

Ne

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Čísla písní k liturgii

101,121,111

 

101,121,111

Úklid kostela

Skupina V