• V tomto týdnu si připomínáme – zítra je památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla, ve čtvrtek je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, v pátek je památka sv. Cecilie, panny a mučednice, v sobotu je slavnost sv. Klementa I. papeže a mučedníka, hlavního patrona královéhradecké diecéze, příští neděli budeme slavit slavnost Ježíše Krista Krále.
  • Setkání seniorů nejen naší farnosti – odložené sekání se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Při něm pogratulujeme našim jubilantům a též dlouholeté vedoucí tohoto společenství – naší milé paní Alence Záveské. Přijďte, prosím, v co největším počtu.
  • Duchovní obnova dětí po 1. sv. přijímání – pro všechny prvokomunikanty se koná v pátek 29. 11. 2019 na faře v Novém Hradci Králové. Program: 15 hodin přednáška, možnost svátosti smíření. V 17 hodin tříkrálová zkouška koled, stříhání betlémů, 18,30 hodin mše svatá. Celé setkání doprovázejí P. Prokop Brož a P. Petr Zadina.

Bohoslužby v příštím týdnu od (18. – 24. 11. 2019)

 

 

Den

Pouchov

Rožberk

18.11.

Po

7,30

Za farnost

17,00

Za švagry a švagrové

19.11.

Út

------

 

------

 

20.11.

St

18,00

Za pana kanovníka Františka Duška

17,00

Za živé a +z rodiny Příhodovy a Hejcmanovy

21.11.

Čt

18,00

Za rodiče Žofii a Emanuela Prokopovy, rodinu Schmiedovu, Dřevíkovských a Příbuzných

------

Setkání seniorů Pouchov

22.11.

------

 

16,30

Za +Karla Voslaře a tc. rod

23.11.

So

10,00

Za +Petra Adama

17,00

Za Boží pomoc v nemocnici a duše v očistci

18:00

Za Františku a Jana Kotlandovy

24.11.

Ne

8,00

Za Blaženu a Josefa Mužátkovy, +syna a rodiče a sourozence z obou stran

9,30

Za živé a +z rodiny Doležalovy

Lektoři

Ne

 

Hana Špatenková

Ludmila Černá

Marie Šetřilová

Ne

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Zdeněk Krám

Čísla písní k liturgii

707,703,631

 

707,703,631

Úklid kostela