• Tento týden si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, v úterý je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, ve středu je památka sv. andělů strážných, v pátek je památka sv. Františka z Assisi, příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí.
  • Mše svatá v azylovém domě Matky Terezy – bude zítra v pondělí od 16 hodin. Vstup volný.
  • Diecézní setkání seniorů – se uskuteční v úterý 1. října v Novém Adalbertinu. Vše ostatní na plakátku ve vývěsce. Senioři jsou srdečně zváni.
  • Veni sancte – křesťanský akademický klub a Akademická duchovní služba zvou na slavnostní bohoslužbu k zahájení nového akademického roku 2019/2020 ve středu 2. 10 2019 od 19,30 hodin do kostela P. Marie na Velkém náměstí. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Vokál, sídelní biskup královéhradecký.
  • Návštěvy starých a nemocných farníků – v jejich domovech se uskuteční na první pátek v dopoledních hodinách podle předem domluveného času. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (30. 9. – 6. 10. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

30.9.

Po

 7,30

Za Františka Novotného

17,00

Za děti a vnoučata

a za Boží požehnání

1.10.

Út

 ------

 

------

 

2.10.

St

18,00

Za manžela, maminku

a duše v očistci

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a + z rodin

3.10.

Čt

18,00

Za rodiče Dytrtovy,

syna Vladimíra

a rodinu Fejfarovu

17,00

Za +rožberské kostelnice

a kostelníky

4.10.

18,00

Za duchovní povolání

17,00

Za duchovní povolání

5.10.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za zdraví a Boží požehnání pro Eliase Vellu

6.10.

Ne

  8,00

Za rodiče Lánských, duše v očistci a celou rodinu

9,30

Za +manžela Pavla

a dceru Petru

Lektoři

Ne

 

Rudolf Pastuszek

Alena Záveská

Jan Mádlík jun.

Ne

Lukáš Kyrian

Stanislava Posnarová

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

904

 

904

Úklid kostela