• V tomto týdnu si připomeneme – v úterý je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí.
  • Návštěvy starých a nemocných farníků – se uskuteční v pátek v dopoledních hodinách.
  • Mše svatá na Rožberku v neděli 8. září – protože jsem nesehnal kněze na sloužení mše svaté v tomto termínu na 9,30 hodin, mše svatá bude mimořádně od 9:00.
  • Setkání seniorů farnosti bude – kvůli dovolené P. Miloslava posunuto na třetí čtvrtek v měsíci, tedy 19. 9. od 16 hodin ve farním sále na Pouchově.
  • Vyučování náboženství – pokud by byl zájem o vyučování Vašich dětí náboženství, prosíme, přijďte si pro přihlášku do sakristie. Vyučovat se bude buď v ZŠ ve Věkoších nebo ve farní místnosti na faře. Včas bude upřesněno.
  • Dovolená P. Miloslava – bude od 7. – 14. září včetně. V tyto dny budou na Pouchově i Rožberku omezeny počty bohoslužeb ve všední dny.
  • Generální úklid kostela na Pouchově – bude 14. září od 8 hodin.

Den

Pouchov

Rožberk

2.9.

Po

7,30

Na poděkování za Boží milosti a ochranu P. Marie

16,00

Za Marii a Josefa Michálkovy, celý rod

a za duše v očistci

3.9.

Út

------

 

------

 

4.9.

St

18,00

Za Marii Zemanovou

a Olgu Slabou

17,00

 

5.9.

Čt

18,00

Za duše zemřelých dárců mešních fundací

17,00

Na poděkování Pánu Ježíši a Panně Marii

6.9.

18,00

Za duchovní povolání

------

 

7.9.

So

-----

 

-----

 

8.9.

Ne

8,00

Za +Jaromíru Rejskovou

a celý rod

9,00

Za +Antonína Kozáka

a za obrácení rodiny

Lektoři

Ne

 

Lenka Voláková
   Lukáš Volák
   Jana Portyková

Ne

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Stanislava Poznarová