• V tomto týdnu si připomeneme – v pondělí je slavnost narození sv. Jana Křtitele, v pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (po mši svaté smírná pobožnost k NSJ a svátostné požehnání), v sobotu je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, poutní mši svatou budeme slavit na Pouchově v neděli, na Rožberku je 13. neděle v mezidobí.
  • Mše svatá v azylovém domě M. Terezy – bude sloužena v pondělí již od 15 hodin.
  • Mše svatá na Rožberku – bude sloužena v pondělí již od 16 hodin!!
  • Příští zpravodaj – vyjde po prázdninách s datem v neděli 1. září. Na tomto místě bych chtěl upřímně poděkovat novému týmu, který od minulého září se mnou zpracovává náš farní zpravodaj. Poděkování patří především manželům Jitce a Martinu Novotným a též paní Líbě Veselé. Děkuji též všem přispívatelům a vybízím i ostatní k psaní článků na třetí stranu, kde se konkrétně odráží náš život ve farnosti. Za náš tým přejeme všem farníkům klidné a odpočinkové prožití letních prázdnin. V červenci a srpnu budou také zredukované bohoslužby na Pouchově i Rožberku, sledujte proto, prosíme, vyvěšený rozvrh bohoslužeb. Seznam také pošleme všem odběratelům zpravodaje emailem.

Bohoslužby v příštím týdnu od (24. – 30. 6. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

24.6.

Po

 7,30

Na poděkování za Boží milosti a ochranu P. Marie

16,00

Za +Stanislava Houfa

a ten celý rod

25.6.

Út

 ------

 

------

 

26.6.

St

18,00

 

17,00

Za dar víry pro děti a jejich rodiny

27.6.

Čt

18,00

 

17,00

 

28.6.

18,00

 

17,00

Za všechny nemocné

29.6.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za ochranu, Boží pomoc, posílení víry a požehnání rodině Krejcarové, Doležalové a Pinto

30.6.

Ne

  8,00

Za živé a +z rodiny Vlachovy, Hurdálkovy a Bielikovy

9,30

Za živé a zemřelé z rodiny a Perných

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

Ne

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

525

 

525

Úklid kostela