• Poděkování všem – kdo dnes přispěli do sbírky na plošné pojištění kostelů a far v naší diecézi.
  • V tomto týdnu si připomínáme – zítra v pondělí je slavnost Zvěstování Páně, příští neděle je 4. neděle postní. Křížové cesty jsou ve všední dny v obou kostelích.
  • Zasedání Ekonomické rady farnosti - ve středu 20. března se na Pouchově uskutečnilo setkání Ekonomické rady naší farnosti. V programu jednání byly projednávány smlouvy s různými firmami. Projednáván byl také plán oprav a úprav kaple Panny Marie na Rožberku, ve které si v srpnu 2023 připomeneme 100 let od jejích od jejího vysvěcení královéhradeckým biskupem Mons. Karlem Kašparem.
  • Mše svatá v Domě Matky Terezy – bude sloužena v pondělí od 15,45 hodin. Po mši svaté je vždy příležitost pohovořit si s účastníky této bohoslužby při kávě nebo čaji.
  • Adorace a modlitba za český národ a mír ve světě - Diecézní centrum pro seniory srdečně zve seniory a další zájemce k adoraci a ke společné modlitbě s Mons. Josefem Sochou za český národ a mír ve světě. Modlitební setkání se uskuteční v úterý 26. března 2019 od 10 hodin v kapli sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu. Těšíme se na setkání s vámi.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (25. – 31. 3. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

25.3.

Po

 7,30

Na dobrý úmysl

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a za zemřelé z rodin

26.3.

Út

------

 

------

 

27.3.

St

18,00

Za duše v očistci a dobrý úmysl dárce

17,00

Za Annumarii Pinto, její zdraví, Boží ochranu a požehnání

28.3.

Čt

18,00

Za farnost

17,00

Na dobrý úmysl

 29.3.

------

 

-------

 

30.3.

So

18,00

Za zemřelé Ludmilu

a Eduarda Havlovy

17,00

Za Boží požehnání

pro Jaroslavu

31.3.

Ne

  8,00

Za živé a za zemřelé

z rodiny Volákovy

  9,30

Za zemřelou maminku Veselou a ten celý rod

Lektoři

Ne

 

Jan Mádlík sen.

Jan Mádlík jun.

Marie Košňarová

Ne

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Čísla písní k liturgii

303

 

 

Úklid kostela