• V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, příští neděle je 3. postní neděle.
  • Sbírka na pojištění  - a dalších církevních budov se uskuteční příští neděli ve všech kostelích naší diecéze. Výtěžek bude použit pro všechny církevní budovy a fary.
  • Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16. hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou ve farním kostele. Z důvodu možnosti setkání všech seniorů naší farnosti nebude ve čtvrtek mše sv. na Rožberku.
  • Postní brožurka ke stažení – na koho z nás nevyšla k zakoupení letošní postní brožurka, může si ji zdarma stáhnout z diecézních stránek ve formátu PDF na adrese: http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5384-postni-brozura-pust-2019.

  

Bohoslužby v příštím týdnu od (18. – 24. 3. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

18.3.

Po

7,30

Prosba a poděkování za

nadcházející náročnou

léčbu

17,00

Za Boží požehnání pro Josefa

19.3.

Út

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za +bratra Josefa

20.3.

St

18,00

Za Josefa Doležala, celou rodinu a Miroslava Malečka

17,00

Za Boží pomoc a požehnání pro Vojtěcha

21.3.

Čt

18,00

Na dobrý úmysl dárce

------

 

22.3.

18,00

Za Jaroslava Frezara a jeho rodiče

17,00

Na poděkování za 75 roků života

23.3.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +rodiče a bratra

a za zemřelé z rodiny

24.3.

Ne

8,00

Za Růženu a Josefa Boučkovy a sourozence

9,30

 

Lektoři

Ne

 

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Jana Portyková

Ne

Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Čísla písní k liturgii

309

 

 

Úklid kostela

Skupina I