Farní ohlášky:

 

·      V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je slavnost Narození Páně, ve středu svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, ve čtvrtek svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty (v závěru mše svaté bude žehnáno víno), v pátek je svátek sv. Mláďátek, prvomučedníků, příští neděli budeme slavit svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. (při mši svaté bude možnost obnovy manželských slibů přítomných manželů).

·      Příležitost ke svátosti smíření – pro ty, kteří se včera nedostali ke svatosti smíření do katedrály, bude dnes odpoledne od 15 hodin v pouchovském kostele. Zpovídat budou - P. Adrian Kostilnik a P. Miloslav.

·      Poděkování všem – kteří v pátek a včera – v sobotu – přišli pomoci s vánoční výzdobou našich dvou kostelů – na Rožberku i na Pouchově.

·      Pozvěte – své sousedy na půlnoční mši svatou. Pozvánky jsou na stolečku. Můžete jim zároveň přinést i betlémské světlo na štědrovečerní stůl. (Služba v kostele na Štědrý den)

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (24. – 30. 12. 2018)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 

24.12.

Po

 

16,00

 

Za +Karla Horáka a manželku, za Jaromíra Landovského a jeho dceru Ivu

------

----------

 

24,00

Za +Růženu Zikánovou

 

25.12.

Út

 8,00

Za +manžela, rodiče Flídrovy a Košňarovy

a živé a +z obou rodů

9,30

Za +z rodiny Doležalovy, Nágeovy, Krejcarovy, Pinto, Batekovy a Zubrovy

 

26.12.

St

 8,00

Za Annu a Václava Řehákovy

9,30

Za živé a +z rodiny Vaňkovy

 

 27.12.

Čt

18,00

Za Eriku Plutinskou

– za uzdravení

17,00

Za živé a +z rodiny Mádlíkovy, Hakovy

a Hejlovy

 

 28.12.

 18,00

Na dobrý úmysl

a duše v očistci

17,00

Za živé a +z rodiny Trojanovy a Perných

 

29.12.

So

 18,00

Za farnost

17,00

Na dobrý úmysl

 

30.12.

Ne

     8,00

Za +Jaroslava Malečka

a rodinu Doležalovu

  9,30

Za živé a +z rodiny P. Jana Haufa, ten celý rod a obrácení členů rodiny na víru

 

Lektoři

Ne

 

Helena Baigerová

Zdena Mistrová

Libuše Hovorková

Ne

 

 

Čísla písní k liturgii

koledy

 

 

 

Stanislava Kozáková

Úklid kostela

Skupina 2

 

 

 

Ing. Pavel Hesoun