• V tomto týdnu si připomínáme v pondělí je památka sv. Františka Xaverského, kněze, v úterý je památka sv. Barbory, panny a mučednice, ve čtvrtek je památka sv. Mikuláše, biskupa, v pátek je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, v sobotu je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, příští neděle je 2. neděle adventní.
  • Celou dobu adventní – máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době adventní se má oltář zdobit květinami se střídmostí, která odpovídá povaze této doby a která by nepředcházela plnou radost Narození Páně.
  • Rorátní mše svaté – budou na Pouchově v prosinci (začínáme 3. prosince, pak 10. prosince a končíme v pondělí 17. prosince) vždy v pondělí od 7 hodin ráno.
  • Návštěva farníků – v jejich domovech bude na první pátek v dopoledních hodinách.
  • Setkání Net for God – se uskuteční ve čtvrtek na Pouchově od 19,30 hodin. Přijďte.
  • Na bibli – jsme při dveřní sbírce vybrali 7 815 Kč. Peníze byly odeslány. Děkujeme.
  • Adventní duchovní obnova – proběhne 14. a 15. prosince v Novém Adalbertiunu. Povede ji P. ThLic. Prokop Brož, Th.D. na téma: „Přijde, přijde vykupitel.“ Ostatní informace na plakátku na vývěsce.

Bohoslužby v příštím týdnu od (3. – 9. 12. 2018)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 

3.12.

Po

 7,00

Za Annu Bernášovou

a příslušníky toho rodu

17,00

Za živé a +z rodin

a za dar víry pro děti

a vnoučata

 

4.12.

Út

------

 

------

 

 

5.12.

St

 18,00

Za +Vojtěcha Záveské-

ho, sestru Věru

a za živé a +z rodiny

17,00

Na dobrý úmysl

 

  6.12.

Čt

 18,00

Na dobrý úmysl dárce

a duše v očistci.

17,00

Za +z rodiny Bartošovy a živé členy rodiny

 

  7.12.

 18,00

Na dobrý úmysl

17,00

Za duše v očistci

 

 8.12.

So

 18,00

Za farnost

17,00

Za rožberské kostelnice Milenu, Aloisii a Ludmilu

 

9.12.

Ne

     8,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra

a rodinu Fejfarovu

  9,30

Za zemřelé rodiče Vendolských

 

Lektoři

Ne

 

Jan Mádlik sen.

Jan Mádlik jun.

Marie Košňarová

Ne

Stanislava Kozáková

Marie Hesounová

Pavel Hesoun

 

Čísla písní k liturgii

101,121,111

 

 

 

 

Úklid kostela