Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – ve středu je památky Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě, ve čtvrtek je památka sv. Cecilie, panny a mučednice, patronky církevního zpěvu, v pátek je slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka, hlavního patrona naší diecéze, v sobotu je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, vietnamských mučedníků, příští neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále. Na závěr mše svaté bude smírná pobožnost před vystavenou NSO.

·      Sbírka na PP II – z minulé neděle: společně jsme vybrali 8 766,- Kč. Děkujeme.

·      Slavnost sv. Klementa I, papeže – bude v pátek 23. listopadu v kapli vedle katedrály. Mši svatou v 18,30 hodin bude celebrovat biskup Mons. Josef Kajnek spolu s katedrální kapitulou. V 17,45 hodin začínají zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy. Všichni jste srdečně zváni. Z toho důvodu bude v pátek v naší farnosti sloužena mše svatá jen na Rožberku (od 16,30 hodin), na Pouchově mše svatá sloužena nebude.

·      Zádušní mše sv. – za +Petra Adama OT bude sloužena v sobotu v 10 hodin na Pouchově společenstvím řádu německých rytířů. Je možnost se mše svaté zúčastnit.

·      Adventní brožurky – budou k zakoupení od středy na Pouchově i Rožberku. Pro farnost jsem objednal 50 kusů.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (19. – 25. 11. 2018)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 

19.11.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou a Františka Novotného

17,00

Za +rodiče, bratry Fran-tiška a Vojtěcha Poláškovy a za duše v očistci

 

20.11.

 Út

-------

 

------

 

 

21.11.

 St

18,00

Na dobrý úmysl dárce a za duše v očistci

17,00

Za duše v očistci

 

   22.11.

 Čt

18,00

Za rodinu Šafránkovu a Kavkovu a za d.v oč.

17,00

Za +z rodiny Kovářovy

a Zujkovy

 

  23.11.

 

 -------

 

16,30

Na dobrý úmysl

 

24.11.

 So

10.00

18,00

Němečtí rytíři

Za farnost

17,00

Za duše v očistci

 

25.11.

 Ne

     8,00

Za +Miladu a Josefa Ferbasovy a rodiče z obou stran

  9,30

 

 

Lektoři

Ne

 

Hana Špatenková

Ludmila Černá   

Marie Šetřilová

Ne

 

Marie Bártová

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

 

Čísla písní k liturgii

707,703,631

 

 

 

Stanislava Kozáková

Úklid kostela

 

 

 

 

Ing. Pavel Hesoun