Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – ve středu je památka sv. Jana Boska, kněze, v pátek je svátek Uvedení Páně do chrámu (žehnání hromniček, průvod), v sobotu je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka (svatoblažejské požehnání bude udělováno individuálně všem přítomným), příští neděle je 5. neděle v liturgickém mezidobí (svatoblažejské požehnání bude udělováno všem společně).

·      Návštěva farníků v domácnosti – se uskuteční v pátek v dopoledních hodinách dle předem dohodnutého času.

·      Slavnost sv. Jana Boska - srdečně Vás zveme na oslavu našeho zakladatele při mši svaté, která se bude konat v úterý 30. 1. 2018 od 17.30 hodin v kapli Salesiánského domova mladých v Hradci Králové  - Kuklenách. Po mši bude následovat přátelské setkání. Sestry salesiánky.

·      Taneční večer mladých - Královéhradecký vikariát zve všechny mladé od 13 let na Taneční večer s názvem Republika včera, dnes a zítra, který se bude konat v pátek 9.2. od 17 hodin v Salesiánském  domově mladých v Kuklenách. Více informací naleznete na plakátku.

 

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (29.1. – 4.2.2018)

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

29.1.

 Po

7,30

Za +rodiče a duše v očistci

------

 

 30.1.

 Út

------

 

------

 

 31.1.

 St

18,00

Na dobrý úmysl dárce a duše v očistci

17,00

Za duše v očistci a na poděkování za ochranu Boží Rodiny

 1.2.

 Čt

18,00

Za rodinu Pařízkovu

a duše v očistci

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a za živé a +z rodin

    2.2.

 Pá

18,00

Za Josefa Ondráka

a duše v očistci

17,00

Za živé a +z rodiny

A duše v očistci

  3.2.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za +maminku

Annu Krejcarovou

  4.2.

 Ne

     8,00

Za Miladu a Josefa Ferbasovy a rodiče z obou stran

 9,30

Za živé a +z rodiny Houfovy a Konečných

Lektoři

Ne

 

Marie Košňarová

Iva Fendrychová

Helena Baigerová

 

Lukáš Kyrián

Miroslava Otavová

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

515

 

 

Úklid kostela