přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Matěj Havel, František Novák, Marie Mádlíková, Jan Mádlík, Marie Podzimková, Rudolf Pastuszek

omluveni: Lukáš Vízek, Jaroslava Vojáčková

Projednáno:

1. Kaple na Rožberku bude v srpnu 2023 slavit 100 let výročí od svého vysvěcení, pamatujeme s opravami, aby byla kaple fit. Renovujeme tamější zvon (zajišťuje P. Šiffel), firma BOROKO již byla oslovena, na místě si zjistila rozsah oprav, oznámí nám zahájení opravy zvonu. Začala renovace lustru, hledáme fotografii, podle které by bylo možné lustr přesně renovovat (Jezuity, majitele kaple, v této věci také osloví P. Šiffel).

2.  Adventní setkání v katolickém domě se mimořádně vydařilo a bylo hojně navštíveno. Děkujeme zejména učitelům církevních škol a jejich žákům za kulturní program a členům Katolického spolku za organizaci.

3.     Pořad bohoslužeb o Velikonocích bude tradiční, tedy Zelený čtvrtek v 18 hodin, Velký pátek v 15 hodin, Bílá sobota v 19 hodin.

4.     Farní pouť se uskuteční v sobotu 23. května 2020 do poutního místa Hejnic, hlavními organizátory jsou Hovorkovi. Kromě programu duchovního se očekává i program kulturní. Konkrétní informace k pouti budou ještě sděleny.

5.   V neděli 31. 5. 2020, v den Slavnosti Seslání Ducha Svatého, chceme v katolickém domě uspořádat Den dětí. Hlavní organizátorkou je Jaroslava Vojáčková.

6.     Noc kostelů bude v letošním roce v pátek 5. června. Program bude na web. stránkách.

7.     Farní den v roce 2020 bude již v neděli 21. června. Společná mše svatá bude sloužena na Pouchově v 10 hodin, následovat bude program pro farníky, naše děti a hosty na zahradě jako vždy.

8.  Za zvážení stojí permanentní otevření kostela na Pouchově pro návštěvníky, předpokládá to bezpečnostní režim, vymezení prostoru pro volný pohyb návštěvníků a kamerový dohled – zjistíme možnosti.

9.     Zadáváme vypracování návrhu na nové řešení liturgického prostoru na Pouchově, tak aby byly návrhy k projednání na příští pastorační radě. Projednáme příště.

10. Na základě vypracovaného návrhu diecézním organologem prof. Uhlířem organizují naši varhaníci generální rekonstrukci pouchovských varhan.

11.   Prověříme možnost otevření toalety na pouchovském hřbitově po dobu nedělních bohoslužeb.

12.   Zjistíme možnosti uspořádání večeru chval někdy na jaře v pouchovském kostele.

13.   Generální úklid pouchovského kostela bude zase až v září, tento termín se osvědčil.

14.     Příští setkání pastorační rady bude ve středu 1. dubna v 19:30 hodin.

 

 

přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Jaroslava Vojáčková, Matěj Havel, František Novák, Jan Mádlík, Marie Podzimková, Rudolf Pastuszek, omluveni: Lukáš Vízek, Marie Mádlíková

 

Projednáno:

1.    Noc kostelů 24. května 2019 se vydařila, děkujeme všem za pomoc.

2. Místnost s hračkami na Rožberku – pro matky s dětmi už vždy otevřena, ozvučena, volně k využití.

3.   Kaple na Rožberku bude za 4 roky slavit 100 let výročí, budeme pamatovat s opravami, aby byla kaple připravená. Zrenovujeme tamější zvon, opraví firma Boroko (zajistí P. Šiffel), zrenovujeme velký lustr, vymalujeme vnitřek, pořídíme nový rozhlas, atd.

4.    Varhanické nedělní služby na Rožberku se ujala Helena Stočesová. Všeobecná spokojenost.

5.    Farní den na Pouchově se uskutečnil a vydařil, děkujeme všem obětavým farníkům! Přemýšlíme o posunu termínu, aby si setkání různých farností nekonkurovala z hlediska návštěv. Pravděpodobný termín konání je 21. 6. 2020. Na farní den pozveme naši sesterskou farnost v Lochenicích.

6.  V neděli 31. 5. 2020 v den Slavnosti Seslání Ducha Svatého chceme uspořádat Den dětí v katolickém domě. Pozveme i děti z farností Hradce Králové.

7. Na Dušičky v sobotu 2. 11. bude na Pouchově v 7,30 hodin kapitulní mše, v 17 mše na Rožberku, v 18 hodin bude mše farní, na Pouchově vždy s následnou pobožností na hřbitově. V pátek 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den zajistíme otevření kostela službami.

8.    Za zvážení stojí permanentní otevření kostela na Pouchově pro návštěvníky, předpokládá to bezpečnostní režim, vymezení prostoru pro volný pohyb návštěvníků a kamerový dohled – zjistíme možnosti.

9.    Po velkém úspěchu farního zájezdu na Broumovsko chceme na jaře podniknout další poutní zájezd do Hejnic. Termín bude upřesněn po dohodě s tamější duchovní správou.

10. Zadáváme vypracování návrhu na nové řešení liturgického prostoru na Pouchově tak, aby byly návrhy k projednání na příští pastorační radě. Projednáme příště.

11. Na základě vypracovaného návrhu diecézním organologem prof. Uhlířem organizují naši varhaníci generální rekonstrukci pouchovských varhan.

12. Katolický spolek připravuje tradiční předvánoční posezení v Katolickém domě. Termín bude včas oznámen ve zpravodaji.

13. Roráty budou v adventu slouženy v prosinci každé pondělí v 7 hodin ráno, adorace bude začínat v 6,15 hodin.

14. Na Štědrý den bude v 16 hodin „Vánoční mše“, katecheze pro děti, ve 24 půlnoční.

15. V úterý 31. 12. bude mše na poděkování za uplynulý rok v 16 hodin s bilancí.

16. Při sčítání návštěvnosti bohoslužeb v neděli 6. 10. bylo na Pouchově přítomno 125 návštěvníků, na Rožberku 80 návštěvníků.

17. Příští řádné setkání pastorační rady se uskuteční ve středu 22. 1. 2020 v 19,30 hodin.

 

přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Jaroslava Vojáčková, Matěj Havel, František Novák, Lukáš Vízek, Marie Mádlíková, Jan Mádlík, Marie Podzimková, Rudolf Pastuszek

Projednáno:

1.   Noc kostelů bude 24. května 2019. V letošním roce zajistíme prohlídku vojenského hřbitova (R. Pastuszek, J. Vojáčková, L. Hovorková), otevřeme na Pouchově zvonici, ukážeme varhany, uděláme hru pro děti a další jako vždy; v letošním roce nově uděláme koncert žáků a zaměstnanců církevní ZUŠ (zajistí F. Novák); Mádlíkovi, Hesounovi, zajistí NK na Rožberku, na Pouchově bude Havel, Novák, Šiffel, Vojáčková, Hovorková, Vízek, Šafranko a další.

2.   Místnost s hračkami na Rožberku – pro matky s dětmi už vždy otevřena, ozvučena, volně k využití.

3.   V rámci Týdne otevřených kostelů bude před kaplí na Rožberku divadelní představení Františka Blázna v úterý 21. května v 18 hodin (divadlo jednoho herce).

4.   Kaple na Rožberku bude za 4 roky slavit 100 let výročí, budeme pamatovat s opravami, aby byla kaple fit. Zrenovujeme tamější zvon (zajistí P. Šiffel), zrenovujeme velký lustr.

5.   Hledáme varhaníka na Rožberk, aby pouchovští mohli jenom střídat, mají toho moc. Z Pouchova budeme Rožberk „zásobovat“ do konce srpna t. r.

6.   Farní den na Pouchově se uskuteční v neděli 23. června 2019. Členové pastorační rady si rozdali úkoly.

7.   Výborně nám fungují Večery chval v pouchovském kostele. Další bude už v úterý 7. května. Pomozte nám tuto akci propagovat!

8.   V květnu budou Májové pobožnosti na Rožberku o nedělích v 15 hodin u malé kaple. V případě deště budou v kapli velké.

9.   Marie Mádlíková osloví chorální scholu z BiGy ve věci doprovodu nedělní mše 12. května (Den matek).

10.                  Za zvážení stojí permanentní otevření kostela na Pouchově pro návštěvníky, předpokládá to bezpečnostní režim, vymezení prostoru pro volný pohyb návštěvníků a kamerový dohled – zjistíme možnosti.

11.                  Farní autobusová pouť bude v sobotu 18. května do Broumova a na Broumovsko. Přihlašujte se. Odjezd od kostela na Pouchově bude v 7,50 hodin, v 8 hodin od kaple na Rožberku. V 10 hodin bude mše sv. v kapli na Hvězdě, následně je možný oběd (pokud se přihlásíte) v tamější turistické restauraci. Potom přejezd k vybraným kostelům Broumovské skupiny, kde bude vždy odborný výklad P. Lanžiho, v 16 hodin prohlídka broumovského kláštera. Odměna za jeho doprovod bude ve sbírce při mši svaté.

12.                  Letos je 30. výročí svatořečení sv. Anežky České, máme zajištěný termín farní pouti 21. září ke sv. Anežce v Praze. Pojedeme vlakem.

13.                  Zadáváme vypracování návrhu na nové řešení liturgického prostoru na Pouchově, tak aby byly návrhy k projednání v únoru. Jan Mádlík na návrhu pracuje a do konce června tento bude připravený. Projednáme příště.

14.                  9. května v 19,30 hodin se uskuteční na Pouchově setkání pastorační a ekonomické rady s organologem Václavem Uhlířem stran prezentace projektu generální rekonstrukce a přestavby pouchovských varhan. Zajistí M. Havel.

15.                  Příští řádné setkání pastorační rady se uskuteční v pondělí 10. června 2019 v 19,30 hodin.

Matěj Havel

Přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Jaroslava Vojáčková, Matěj Havel, František Novák, Lukáš Vízek, Marie Mádlíková, Jan Mádlík, Marie Podzimková, Rudolf Pastuszek

Projednáno:

- Noc kostelů bude 24. května 2019. V letošním roce zkusíme zajistit otevření židovského hřbitova (Jaroslava Vojáčková), otevřeme na Pouchově zvonici, ukážeme varhany, uděláme hru pro děti jako vždy; v letošním roce nově uděláme koncert žáků a zaměstnanců církevní ZUŠ (zajistí F. Novák); Mádlíkovi, Hesounovi, zajistí NK na Rožberku, na Pouchově bude Havel, Novák, Šiffel, Vojáčková, Hovorková, Vízek, Šafranko a další.

- V rámci Týdne otevřených kostelů bude před kaplí na Rožberku divadelní představení Františka Blázna v úterý 21. května v 18 hodin (divadlo jednoho herce).

- Kaple na Rožberku bude za 4 roky slavit 100 let výročí, budeme pamatovat s opravami, aby byla kaple fit. Zrenovujeme tamější zvon (zajistí P. Šiffel), zrenovujeme velký lustr.

- Zavedeme kalendář varhaníků i pro Rožberk, aby se varhaníci o nedělích vystřídali. Prosíme ale o pořízení digitálního číselníku (ukazatele čísla písní). Číselník zajistí M. Havel.

- Povýšíme úklid našich kostelů do 21. století, pořídíme do každého průmyslový vysavač (Jan Mádlík). Na Pouchově již tento vysavač byl, ale stal se častým provozem nefunkčním.

- Farní den na Pouchově se uskuteční v neděli 23. června 2019.

- V listopadu 2018 proběhl na Pouchově Večer chval, měl velký úspěch, Lukáš Vízek a František Novák jej zorganizovali společně s KAK Salaš a Vikariátním společenstvím mládeže. Příští se uskuteční v pondělí 11. března v 18:30 v pouchovském kostele. Hostujícím knězem bude P. Prokop Brož. Pomozte nám tuto akci propagovat!

- Marie Mádlíková osloví chorální scholu z BiGy ve věci doprovodu nedělní mše 12. května (Den matek).

- Zajistili jsme ozvučení místnosti pro děti na Rožberku na úrovni půdy, děkujeme panu Oldřichu Středovi a panu Janu Mádlíkovi, nyní už je jen třeba tuto místnost začít využívat.

- Za zvážení stojí permanentní otevření kostela na Pouchově pro návštěvníky, předpokládá to bezpečnostní režim, vymezení prostoru pro volný pohyb návštěvníků a kamerový dohled – zjistíme možnosti.

- Farní autobusová pouť v sobotu 15. září do Čihoště a Sedlece se velmi vydařila, děkujeme všem organizátorům.

- V neděli 7. dubna přijede do farnosti na pastorační návštěvu P. Pavel Hověz (stavitel kostela blahoslavené ct. Marie Restituty v Brně – Lesné). Bude možné zvláštním osobním darem do nedělní sbírky na tuto stavbu přispět.

- Na 18. května máme rezervovaný termín u P. Lanžiho (farnost Broumov) na případnou pouť a poznávací zájezd na Broumovsko, které začneme organizovat (Jarka Vojáčková, František Novák).

- Letos je 30. výročí svatořečení sv. Anežky České, nabízí se možnost vydat se na farní pouť ke sv. Anežce. Pro zájemce zkusíme domluvit naši farní pouť (vlakem) na sobotu 21. září.

- Velikonoce proběhnou v obvyklém pořádku, obřady na Pouchově budou na Zelený čtvrtek v 18 hodin, na Velký pátek v 15 hodin, na Bílou sobotu v 19 hodin. Křížova cesta bude každou postní neděli v 15 hodin, na Velký pátek ve 14,20 hodin. Na Zelený čtvrtek bude v pouchovském kostele adorace po obřadech v Getsemanské zahradě do 20 hodin, po obřadech Velkého pátku začne noční adorace až do obřadů Bílé soboty – 18,30 hodin.

- Zadáváme vypracování návrhu na nové řešení liturgického prostoru na Pouchově, tak aby byly návrhy k projednání v únoru. Jan Mádlík na návrhu pracuje a do konce února tento návrh bude připravený. Projednáme příště.

- Příští setkání pastorační rady se uskuteční v úterý 23. dubna 2019 v 19,30 hodin.

 Zapsal: Matěj Havel

přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Jaroslava Vojáčková, Matěj Havel, František Novák, Lukáš Vízek, Marie Mádlíková, Jan Mádlík, Marie Podzimková, Marie Bártová

Projednáno:

1.  Noc kostelů se vydařila, děkujeme všem zúčastněným, na Pouchově děkujeme všem novým průvodcům; na Rožberku děkujeme paní Fendrychové, manželům Mádlíkovým, Marii Hesounové, Veronice Horejšové a dalším za zajištění výstavy a celé Noci kostelů.

2.  Kaple na Rožberku bude za 4 roky slavit 100 let výročí, budeme pamatovat s opravami, aby byla kaple fit.

3.  Farní den se uskutečnil 24. 6. v obvyklých konturách, vydařil se, děkujeme všem za pomoc a za účast. Příští rok bude farní den v neděli 23. června.

4.  Děkujeme Lukáši Vízkovi a Vojtěchu Šafrankovi za realizaci farní nástěnky a dárci panu Františku Novotnému za sponzorský dar na její zaplacení. Vojtěch s ostatními, co od ní mají klíče, obětavě nástěnku plní.

5.  Zvažujeme dále streamování bohoslužeb, oslovíme v té věci Jana Špatenku.

6.  Zajistíme ozvučení místnosti pro děti na Rožberku. Poprosíme pana Středu o pomoc, zajistí Jan Mádlík. Reproduktory jsou volné z pouchovského kostela.

7.  Za zvážení stojí permanentní otevření kostela na Pouchově pro návštěvníky, předpokládá to bezpečnostní režim, kamerový dohled – zjistíme možnosti.

8.  Farní autobusová pouť bude v sobotu 15. září 2018. Na programu je Číhošť (kostel s hrobem J. Toufara, dopolední mše, střed republiky) a Sedlec u Kutné Hory (katedrála, muzeum, kostnice). Propagaci zajistí M. Havel, autobus objedná F. Novák. Přihlášeno je 44 osob v autobuse, rodiny s dětmi jedou vlastními auty.

9.  Nová redakce zpravodaje začíná pracovat, děkujeme všem ochotným za vstřícnost, těšíme se na vaši práci.

10.            Dne 2. listopadu na Památku zemřelých bude na Pouchově opět mše katedrální kapituly, hlavní celebrant Mons. Josef Kajnek, - ráno v 7.30 hodin, večerní farní v 18 hodin jako obvykle. Obě mše jsou spojené se závěrečnou pobožností na hřbitově.

Výzdoba pouchovského kostela před Vánoci proběhne v sobotu 22. 12. od 9 hodin ráno. Na Rožberku se bude zdobit v pátek 21. 12. po mši, asi od 18 hodin.

11.            Bohoslužby na Štědrý den budou v pouchovském kostele v 16 hodin pro děti, ve 24 hodin klasická Půlnoční mše svatá. Poprosíme opět paní Hanu Špatenkovou o organizaci katecheze pro děti při dětské odpolední štědrovečerní mši.

12.            Na Silvestra - 31. 12. bude mše na poděkování za uplynulý rok opět v 16 hodin, ve 23 – 23,30 hodin bude adorace před NSO v kostele,možnost poděkovat za uplynulý rok.

13.            Upozorňujeme všechny farníky na možnost setkání s Františkány v pouchovském kostele každý třetí pátek v měsíci (poprvé mimořádně 14. 9.) a na filmovou projekci dokumentů společenství Net for God vždy ve čtvrtek od 19,30 hodin jednou za měsíc dle ohlášení ve zpravodaji.

14.            Zadáváme vypracování návrhu na nové řešení liturgického prostoru na Pouchově, tak aby byly návrhy k projednání v únoru.

15.            Příští setkání pastorační rady se uskuteční ve středu 6. února 2019 v 19,30 hodin.

Matěj Havel