přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Jaroslava Vojáčková, Matěj Havel, František Novák, Lukáš Vízek, Marie Mádlíková, Jan Mádlík, Marie Podzimková, Rudolf Pastuszek

Projednáno:

1.   Noc kostelů bude 24. května 2019. V letošním roce zajistíme prohlídku vojenského hřbitova (R. Pastuszek, J. Vojáčková, L. Hovorková), otevřeme na Pouchově zvonici, ukážeme varhany, uděláme hru pro děti a další jako vždy; v letošním roce nově uděláme koncert žáků a zaměstnanců církevní ZUŠ (zajistí F. Novák); Mádlíkovi, Hesounovi, zajistí NK na Rožberku, na Pouchově bude Havel, Novák, Šiffel, Vojáčková, Hovorková, Vízek, Šafranko a další.

2.   Místnost s hračkami na Rožberku – pro matky s dětmi už vždy otevřena, ozvučena, volně k využití.

3.   V rámci Týdne otevřených kostelů bude před kaplí na Rožberku divadelní představení Františka Blázna v úterý 21. května v 18 hodin (divadlo jednoho herce).

4.   Kaple na Rožberku bude za 4 roky slavit 100 let výročí, budeme pamatovat s opravami, aby byla kaple fit. Zrenovujeme tamější zvon (zajistí P. Šiffel), zrenovujeme velký lustr.

5.   Hledáme varhaníka na Rožberk, aby pouchovští mohli jenom střídat, mají toho moc. Z Pouchova budeme Rožberk „zásobovat“ do konce srpna t. r.

6.   Farní den na Pouchově se uskuteční v neděli 23. června 2019. Členové pastorační rady si rozdali úkoly.

7.   Výborně nám fungují Večery chval v pouchovském kostele. Další bude už v úterý 7. května. Pomozte nám tuto akci propagovat!

8.   V květnu budou Májové pobožnosti na Rožberku o nedělích v 15 hodin u malé kaple. V případě deště budou v kapli velké.

9.   Marie Mádlíková osloví chorální scholu z BiGy ve věci doprovodu nedělní mše 12. května (Den matek).

10.                  Za zvážení stojí permanentní otevření kostela na Pouchově pro návštěvníky, předpokládá to bezpečnostní režim, vymezení prostoru pro volný pohyb návštěvníků a kamerový dohled – zjistíme možnosti.

11.                  Farní autobusová pouť bude v sobotu 18. května do Broumova a na Broumovsko. Přihlašujte se. Odjezd od kostela na Pouchově bude v 7,50 hodin, v 8 hodin od kaple na Rožberku. V 10 hodin bude mše sv. v kapli na Hvězdě, následně je možný oběd (pokud se přihlásíte) v tamější turistické restauraci. Potom přejezd k vybraným kostelům Broumovské skupiny, kde bude vždy odborný výklad P. Lanžiho, v 16 hodin prohlídka broumovského kláštera. Odměna za jeho doprovod bude ve sbírce při mši svaté.

12.                  Letos je 30. výročí svatořečení sv. Anežky České, máme zajištěný termín farní pouti 21. září ke sv. Anežce v Praze. Pojedeme vlakem.

13.                  Zadáváme vypracování návrhu na nové řešení liturgického prostoru na Pouchově, tak aby byly návrhy k projednání v únoru. Jan Mádlík na návrhu pracuje a do konce června tento bude připravený. Projednáme příště.

14.                  9. května v 19,30 hodin se uskuteční na Pouchově setkání pastorační a ekonomické rady s organologem Václavem Uhlířem stran prezentace projektu generální rekonstrukce a přestavby pouchovských varhan. Zajistí M. Havel.

15.                  Příští řádné setkání pastorační rady se uskuteční v pondělí 10. června 2019 v 19,30 hodin.

Matěj Havel

Přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Jaroslava Vojáčková, Matěj Havel, František Novák, Lukáš Vízek, Marie Mádlíková, Jan Mádlík, Marie Podzimková, Rudolf Pastuszek

Projednáno:

- Noc kostelů bude 24. května 2019. V letošním roce zkusíme zajistit otevření židovského hřbitova (Jaroslava Vojáčková), otevřeme na Pouchově zvonici, ukážeme varhany, uděláme hru pro děti jako vždy; v letošním roce nově uděláme koncert žáků a zaměstnanců církevní ZUŠ (zajistí F. Novák); Mádlíkovi, Hesounovi, zajistí NK na Rožberku, na Pouchově bude Havel, Novák, Šiffel, Vojáčková, Hovorková, Vízek, Šafranko a další.

- V rámci Týdne otevřených kostelů bude před kaplí na Rožberku divadelní představení Františka Blázna v úterý 21. května v 18 hodin (divadlo jednoho herce).

- Kaple na Rožberku bude za 4 roky slavit 100 let výročí, budeme pamatovat s opravami, aby byla kaple fit. Zrenovujeme tamější zvon (zajistí P. Šiffel), zrenovujeme velký lustr.

- Zavedeme kalendář varhaníků i pro Rožberk, aby se varhaníci o nedělích vystřídali. Prosíme ale o pořízení digitálního číselníku (ukazatele čísla písní). Číselník zajistí M. Havel.

- Povýšíme úklid našich kostelů do 21. století, pořídíme do každého průmyslový vysavač (Jan Mádlík). Na Pouchově již tento vysavač byl, ale stal se častým provozem nefunkčním.

- Farní den na Pouchově se uskuteční v neděli 23. června 2019.

- V listopadu 2018 proběhl na Pouchově Večer chval, měl velký úspěch, Lukáš Vízek a František Novák jej zorganizovali společně s KAK Salaš a Vikariátním společenstvím mládeže. Příští se uskuteční v pondělí 11. března v 18:30 v pouchovském kostele. Hostujícím knězem bude P. Prokop Brož. Pomozte nám tuto akci propagovat!

- Marie Mádlíková osloví chorální scholu z BiGy ve věci doprovodu nedělní mše 12. května (Den matek).

- Zajistili jsme ozvučení místnosti pro děti na Rožberku na úrovni půdy, děkujeme panu Oldřichu Středovi a panu Janu Mádlíkovi, nyní už je jen třeba tuto místnost začít využívat.

- Za zvážení stojí permanentní otevření kostela na Pouchově pro návštěvníky, předpokládá to bezpečnostní režim, vymezení prostoru pro volný pohyb návštěvníků a kamerový dohled – zjistíme možnosti.

- Farní autobusová pouť v sobotu 15. září do Čihoště a Sedlece se velmi vydařila, děkujeme všem organizátorům.

- V neděli 7. dubna přijede do farnosti na pastorační návštěvu P. Pavel Hověz (stavitel kostela blahoslavené ct. Marie Restituty v Brně – Lesné). Bude možné zvláštním osobním darem do nedělní sbírky na tuto stavbu přispět.

- Na 18. května máme rezervovaný termín u P. Lanžiho (farnost Broumov) na případnou pouť a poznávací zájezd na Broumovsko, které začneme organizovat (Jarka Vojáčková, František Novák).

- Letos je 30. výročí svatořečení sv. Anežky České, nabízí se možnost vydat se na farní pouť ke sv. Anežce. Pro zájemce zkusíme domluvit naši farní pouť (vlakem) na sobotu 21. září.

- Velikonoce proběhnou v obvyklém pořádku, obřady na Pouchově budou na Zelený čtvrtek v 18 hodin, na Velký pátek v 15 hodin, na Bílou sobotu v 19 hodin. Křížova cesta bude každou postní neděli v 15 hodin, na Velký pátek ve 14,20 hodin. Na Zelený čtvrtek bude v pouchovském kostele adorace po obřadech v Getsemanské zahradě do 20 hodin, po obřadech Velkého pátku začne noční adorace až do obřadů Bílé soboty – 18,30 hodin.

- Zadáváme vypracování návrhu na nové řešení liturgického prostoru na Pouchově, tak aby byly návrhy k projednání v únoru. Jan Mádlík na návrhu pracuje a do konce února tento návrh bude připravený. Projednáme příště.

- Příští setkání pastorační rady se uskuteční v úterý 23. dubna 2019 v 19,30 hodin.

 Zapsal: Matěj Havel

přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Jaroslava Vojáčková, Matěj Havel, František Novák, Lukáš Vízek, Marie Mádlíková, Jan Mádlík, Marie Podzimková, Marie Bártová

Projednáno:

1.  Noc kostelů se vydařila, děkujeme všem zúčastněným, na Pouchově děkujeme všem novým průvodcům; na Rožberku děkujeme paní Fendrychové, manželům Mádlíkovým, Marii Hesounové, Veronice Horejšové a dalším za zajištění výstavy a celé Noci kostelů.

2.  Kaple na Rožberku bude za 4 roky slavit 100 let výročí, budeme pamatovat s opravami, aby byla kaple fit.

3.  Farní den se uskutečnil 24. 6. v obvyklých konturách, vydařil se, děkujeme všem za pomoc a za účast. Příští rok bude farní den v neděli 23. června.

4.  Děkujeme Lukáši Vízkovi a Vojtěchu Šafrankovi za realizaci farní nástěnky a dárci panu Františku Novotnému za sponzorský dar na její zaplacení. Vojtěch s ostatními, co od ní mají klíče, obětavě nástěnku plní.

5.  Zvažujeme dále streamování bohoslužeb, oslovíme v té věci Jana Špatenku.

6.  Zajistíme ozvučení místnosti pro děti na Rožberku. Poprosíme pana Středu o pomoc, zajistí Jan Mádlík. Reproduktory jsou volné z pouchovského kostela.

7.  Za zvážení stojí permanentní otevření kostela na Pouchově pro návštěvníky, předpokládá to bezpečnostní režim, kamerový dohled – zjistíme možnosti.

8.  Farní autobusová pouť bude v sobotu 15. září 2018. Na programu je Číhošť (kostel s hrobem J. Toufara, dopolední mše, střed republiky) a Sedlec u Kutné Hory (katedrála, muzeum, kostnice). Propagaci zajistí M. Havel, autobus objedná F. Novák. Přihlášeno je 44 osob v autobuse, rodiny s dětmi jedou vlastními auty.

9.  Nová redakce zpravodaje začíná pracovat, děkujeme všem ochotným za vstřícnost, těšíme se na vaši práci.

10.            Dne 2. listopadu na Památku zemřelých bude na Pouchově opět mše katedrální kapituly, hlavní celebrant Mons. Josef Kajnek, - ráno v 7.30 hodin, večerní farní v 18 hodin jako obvykle. Obě mše jsou spojené se závěrečnou pobožností na hřbitově.

Výzdoba pouchovského kostela před Vánoci proběhne v sobotu 22. 12. od 9 hodin ráno. Na Rožberku se bude zdobit v pátek 21. 12. po mši, asi od 18 hodin.

11.            Bohoslužby na Štědrý den budou v pouchovském kostele v 16 hodin pro děti, ve 24 hodin klasická Půlnoční mše svatá. Poprosíme opět paní Hanu Špatenkovou o organizaci katecheze pro děti při dětské odpolední štědrovečerní mši.

12.            Na Silvestra - 31. 12. bude mše na poděkování za uplynulý rok opět v 16 hodin, ve 23 – 23,30 hodin bude adorace před NSO v kostele,možnost poděkovat za uplynulý rok.

13.            Upozorňujeme všechny farníky na možnost setkání s Františkány v pouchovském kostele každý třetí pátek v měsíci (poprvé mimořádně 14. 9.) a na filmovou projekci dokumentů společenství Net for God vždy ve čtvrtek od 19,30 hodin jednou za měsíc dle ohlášení ve zpravodaji.

14.            Zadáváme vypracování návrhu na nové řešení liturgického prostoru na Pouchově, tak aby byly návrhy k projednání v únoru.

15.            Příští setkání pastorační rady se uskuteční ve středu 6. února 2019 v 19,30 hodin.

Matěj Havel

 

 

Zápis z pastorační rady farnosti 15. 5. 2018 od 19 do 21 hodin

 

 

 

přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Jaroslava Vojáčková, Matěj Havel, František Novák, Lukáš Vízek, Marie Mádlíková, Marie Podzimková, Marie Bártová

 

Projednáno:

 

1.      Návštěva kardinála D. Duky se vydařila, DVD se záznamem z návštěvy bude k objednání po výrobě a ohlášení,

 

2.      Noc kostelů proběhne v pátek 25. 5. v čase 18 – 23,00 hodin. Kromě obvyklých akcí počítáme opět s prohlídkou hřbitova, zařadíme meditativní část, kde budou zpěvy z Taizé prokládány četbou z Písma; odpovídá: M. Havel – web, letáky, propagace, hudba, prezentace, průvodce po hřbitově
L. Vízek
– zajištění úklidu zvonice, schodiště, zajistí za sebe jednoho průvodce,
F. Novák –
naplánování zpěvů z Taizé + výběr textů z Bible; hudební doprovod (čas upřesní), zajistí za sebe jednoho průvodce,
J. Vojáčková
– ochutnávka mešního vína, průvodkyně,
L. Hovorková
– hry pro děti, průvodkyně,
I. Rybecká bude provádět návštěvníky po zvonici, poskytne výklad ohledně zvonů,

Program – novinky pro letošní rok:
zpěvy z Taizé + čtení z Bible 19:30 a 20:30 hodin

 

Hřbitov 18:15 – 18:45 hodin

 

 

 

Program na Rožberku bude letos ve formě výstavy obrazů paní Fendrychové na půdě.

 

 

 

3.      Farní den se uskuteční 24. 6. v obvyklých konturách: mše v 10 hodin v pouchovském kostele
oběd na farní zahradě, soutěže, kultura etc.
odpovídá: M. Havel, L. Vízek – hudba v kostele, oběd, nápoje
F. Novák –
kultura na odpoledne (cimbálovka?), vypomáhá J. Vojáčková
J. Mádlík –
úprava farní zahrady

 

M. Šiffel – osloví pí Šancovou stran vaření oběda na farním dnu

 

L. Vízek – zajistí plakát na Farní den

 

 

 

4.      Zajistíme do kostela stolek a židle pro malé děti, aby si mohly během bohoslužeb malovat; odpovídá ten, kdo pojede první do IKEA,

 

5.      Nahradíme nevyhovující farní nástěnku novou, uzavíratelnou (do pouti).
odpovídá L. Vízek (komunikuje s O. Ruskem a ekonomickou radou)

 

6.      Zajistíme streamování bohoslužeb, oslovíme v té věci Jana Špatenku, stejně tak ho oslovíme ve věci ozvučení místnosti pro děti v podkroví na Rožberku.

 

7.      Za zvážení stojí permanentní otevření kostela na Pouchově pro návštěvníky, předpokládá to bezpečnostní režim, kamerový dohled – zjistíme možnosti.

 

8.      Farní autobusová pouť bude v sobotu 15. září 2018. Na programu je Číhošť (kostel s hrobem J. Toufara, dopolední mše, střed republiky) a Sedlec u Kutné Hory (katedrála, muzeum, kostnice). Z kraje léta začneme zjišťovat zájem a zahájíme přihlašování. Propagaci zajistí M. Havel, autobus objedná F. Novák

 

9.      Manželé Devetterovi v závěru června přestanou připravovat farní zpravodaj. Hledáme někoho, kdo by byl ochoten zpravodaj sestavovat.

 

10.  Generální úklid kostela bude v druhé polovině června, přesný termín včas ohlásíme.

 

11.  Příští setkání pastorační rady se uskuteční ve středu 5. září v 19:30 hodin

 

 

 

Matěj Havel

 

Výsledky 2. kola voleb do Pastorační rady farnosti

 

 

                             1.             Havel Matěj, Pouchov, učitel, varhaník             31 hlasů

                             2.             Mádlík Jan, Pouchov, architekt                        21 hlasů

                             3.             Pastuszek Rudolf, Pouchov, důchodce             19 hlasů

                             4.             Vojáčková Jaroslava, Pouchov, učitelka           18 hlasů

 

                             5.             Rusek Ondřej, Pouchov, učitel                        17 hlasů

                             6.             Špatenková Hana, Pouchov, ředitelka ZŠ         14 hlasů

                             7.             Vízek Lukáš, Pouchov, učitel                          13 hlasů

                             8.             Hovorková Libuše, Pouchov, důchodce           13 hlasů

                             9.             Novák František, Pouchov, učitel, varhaník      12 hlasů

                            10.            Jíšová Kateřina, Pouchov, zdravotní sestra     10 hlasů

                            11.            Luštincová Lucie, Pouchov, učitelka (MD)        6 hlasů

                            12.            Novotná Jitka, Pouchov, učitelka                    6 hlasů

                            13.            Petr Zdeněk, Pouchov                                   5 hlasů

                            14.            Podzimková Marie, Rožberk, důchodce            3 hlasy

                            15.            Bartoš František, Rožberk, důchodce               3 hlasy

                            16.            Bártová Marie, Rožberk, důchodce                   3 hlasy

                            17.            Mádlíková Marie, Pouchov, lektorka MC           2 hlasy

                            18.            Otavova Miroslava, Rožberk, důchodce            0 hlasy

                           19.            Posnar Jiří, Rožberk                                       0 hlasů

 

 

P. Miloslav tedy, ze své pravomoci, do pastorační rady jmenuje:

              za Pouchov:

Havel Matěj, Pouchov, učitel, varhaník                                  

Mádlík Jan, Pouchov, architekt                               

Pastuszek Rudolf, Pouchov, důchodce        

Vojáčková Jaroslava, Pouchov, učitelka                

Hovorková Libuše, Pouchov, důchodce                 

Novák František, Pouchov, učitel, varhaník            

Vízek Lukáš, Pouchov, učitel

 

za Rožberk:                              

                             Bártová Marie, Rožberk, důchodce

                             Bartoš František, Rožberk, důchodce

                             Podzimková Marie, Rožberk, důchodce

 

Pastorační rada se řídí podle: Stanovy pastorační rady farnosti pro Královéhradeckou diecézi

 

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti svatého Pavla apoštola v Pouchově dne 6. září 2017

 

 

                                                                                            

Přítomni: Pastorační rada                                         

Předseda:          P. Miloslav Šiffel

Místopředseda: Matěj O. Havel                       

     Sekretářka: Milena Kuchařová (omluvila se ze zdravotních důvodů)

Členové: Veronika Horejšová, Jan Mádlík (dnes omluven), Rudolf Pastuszek,

Ondřej Rusek

 

Program jednání:

1.      P. Miloslav zahájil setkání Pastorační rady farnosti společnou modlitbou.

2.      Jan Špatenka ohlásil rezignaci na členství v pastorační radě z důvodu přestěhování se do Prahy. Milena Kuchařová přemýšlí o rezignaci rovněž.

3.      Pastorační rada nadále a stále naléhavěji prosí ekonomickou radu o vyřešení nevyhovující nástěnky před kostelem na Pouchově. Věc si bere na starost Ing. Ondřej Rusek.

4.      Bude provedena revize rozhlasu na Pouchově v souvislosti s optimalizací rozhlasu na Rožberku. Věc si bere na starosti Matěj Havel.

5.      Noční adoraci z Velkého pátku na Bílou sobotu hodnotíme velmi kladně, akce se vydařila.

6.      Slavnost posvěcení kostela na Pouchově oslavíme v neděli 22. října 2017.

7.      Vánoční bohoslužby budou letos zřejmě v jiném režimu, než jak jsme zvyklí, vzhledem k tomu, že Štědrý den je zároveň 4. adventní neděle a Silvestr je rovněž v neděli. Konkrétní plán bohoslužeb stanoví P. Miloslav po dohodě s kněžími hradeckého vikariátu.

8.      Veronika Horejšová zodpovídá za průběh vánoční katecheze pro děti při mši na Štědrý den v 16 hodin.

9.      Svátek Svaté rodiny, spojený s obnovou manželských slibů, oslavíme v neděli 31. 12. na Pouchově i Rožberku. Na bohoslužbu by měli přijít oba manželé, aby mohli slib společně obnovit.

10. Vojtěch Šafranko je dalším správcem webu a facebookového profilu farnosti. Můžete se na něj obracet, pokud budete chtít něco zavěsit na web.

11. Zvážíme přenos z kostela online přes internet; na starosti si bere Ondřej Rusek.

12. Počet členů pastorační rady příliš klesl, proto se pastorační rada rozhodla předčasně ukončit svůj mandát a vyhlašuje nové volby do pastorační rady. První kolo volby se uskuteční v neděli 11. února 2018 v obou našich kostelích. Druhé kolo pak po jarních prázdninách - v neděli 4. března 2018.  

Setkání zakončeno požehnáním P. Miloslava, skončeno ve 21,15 hodin.                                                                                                    

 

Zapsal MOHavel

 

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}