Skupina - Setkání seniorů

Setkání seniorů

Probíhají jednou měsíčně, zpravidla ve čtvrtek od 10:00 ve farním sále. Na programu je modlitba, téma a sdílení. Jste srdečně zváni. Termín konání je vždy uveden v plánovaných akcích.Setkání seniorů