Článek

DOPIS VĚŘÍCÍM KE SBÍRCE NA CHARITU vyhlášené na neděli 26. června 2022

 Milé sestry a milí bratři v Kristu, 

ještě jsme se nevymanili z dosud přetrvávajícího područí koronaviru a už přišla další rána – válka na Ukrajině. Daleko větší katastrofa i zátěž nejenom pro tvrdě zkoušené obyvatele této nádherné země, ale i celý svět včetně naší země, která se vypnula k nesmírné a obdivuhodné vlně solidarity. Chci Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do pomoci – finančním darem na konto zejména charitní veřejné sbírky, poskytnutím materiální podpory jako jsou potraviny, hygienické potřeby, oblečení a další, odvozem uprchlíků z hranic, dopravou humanitární pomoci na hranice, ubytováním utečenců ve svých domovech, či formou dobrovolnické služby při různých aktivitách. Velké díky Vám. Tato pomoc bude potřeba dlouhodobě, proto, prosím, nepolevujme a vytrvejme! Mé obrovské poděkování patří i všem spolupracovnicím a spolupracovníkům našich Charit v celé Královéhradecké diecézi, a to nejenom těm z Integračního centra pro cizince a Dobrovolnického centra Diecézní charity Hradec Králové, ale i farních a oblastních Charit, kteří jsou obětem války co nejvíc nablízku. Při své běžné práci nasazují své síly a pomáhají, jak mohou. Díky i za stovky dobrovolníků, kteří se k nám přidali. Milé farnice a milí farníci, obracím se nyní na Vás s prosbou o podporu ve formě finančního daru v rámci sbírky, která proběhne v kostelích o příští neděli. Tyto prostředky nepůjdou přímo na pomoc lidem z Ukrajiny, ale tradičně na podporu naší činnosti. Diecézní charita Hradec Králové již 30 let zastřešuje neustále se rozvíjející síť sociálních a zdravotních služeb a navazujících aktivit směřujících k našim spoluobčanům, kteří se octli v různě náročných životních situacích a potřebují odbornou i lidsky přívětivou pomoc. Přes 20 let pomáhá navíc i chudým rodinám v diecézích Belgaum a Bangalore v Indii. Více se dozvíte na našich webových stránkách www.hk.caritas.cz. Předem Vám děkujeme za Vaše dary a podporu našeho úsilí, za Vaše otevřené srdce i dlaně. Kéž dobrý Bůh Vás štědře odmění za Vaši vstřícnost a pozornost vůči lidem, kteří strádají. 

Přejeme Vám i Vašim blízkým pevné zdraví a hojnost Božích milostí do všech činností. 

Za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové Ing. Anna Maclová Mons. 

Mgr. Pavel Rousek ředitelka prezident