Článek

Týden otevřených kostelů

Týden otevřených kostelů

Ve dnech od 5. do 12. června 2022 se v Hradci Králové uskuteční Týden otevřených kostelů. Cílem tohoto projektu je představit křesťanství a jeho vliv na kulturu a každodenní život naší společnosti. Rozšíření povědomí o historicko-kulturním dědictví křesťanství, které nabízejí sakrální stavby a praktické připomenutí toho, že mohou být centrem společenského života i dnes.

Devátý ročník nese tematický název Žijeme společně v rodině, v církvi i společnosti. Jako každá akce, tak i tato, se nemůže uskutečnit bez podpory modliteb a financí. Proto se v neděli 29. 5. 2022 po každé mši svaté v katedrále uskuteční dveřní sbírka na podporu Týdne otevřených kostelů. Za vaše příspěvky předem Pán Bůh zaplať! V průběhu celého roku je možné přispívat na speciálně zřízený účet pro TOK: 100 601 0044/ 5500, VS: 33536.

V případě potřeby pro daňové přiznání zapište do kolonky příjemce své jméno, příjmení a adresu. Děkujeme.

Bližší informace, program a aktuality na: https://www.tok-hk.cz a www.facebook.com/tokhk. Za přípravný tým TOK s. Gabriela, dkl