Článek

Informace o Celostátním setkání mládeže do farností a kostelů v Hradci Králové

Informace o Celostátním setkání mládeže do farností a kostelů v Hradci Králové

Vážení farníci,

ve dnech 9. - 14. srpna v Hradci Králové bude probíhat Celostátní setkání mládeže. 

Cílem této akce, určené pro mladé ve věku 14-26 let, je podpora mladých ve víře, růst společenství, růst v dobrých hodnotách a získání zkušeností, jak svědčit o Ježíši Kristu v dnešní době. 

Chtěli bychom vás touto cestou požádat o pomoc při organizaci tohoto setkání.

Zapojit se můžete následovně: 

  • Hledáme pro naše účastníky ubytování v rodinách. Prakticky by to znamenalo, podle vašich možností, ubytovat pár mladých a nabídnout jim nocleh. Stravu a program přes den budou mít zajištěné. V případě možnosti se prosím obracejte na DCM Hradec Králové (dcm@bihk.cz; 495 063 421) nebo na svého faráře do 15. června 2022.
  • Pokud rádi trávíte čas v kuchyni, máme na vás druhou prosbu. Celé setkání připravuje velké množství dobrovolníků, kterým bychom rádi celý týden zpříjemnili. Prosíme vás o napečení buchet, koláčů, či něčeho dobrého na přilepšení. Je možné donést i ovoce a zeleninu. Jednotlivé příspěvky můžete nosit každý den od pondělí 8.8 do soboty 13.8. na Biskupské gymnázium (Hlavní vchod).

Zveme na doprovodný program Celostátního setkání mládeže: 

  • Na Večer víry evangelizační skupiny Godzone ze Slovenska, který se bude konat 12. srpna na Velkém náměstí. Koncert začne od 20 hod. Vstup bude volný, proto pozvěte své známé, přátele a společně prožijme radost svědectví naší víry.
  • Rodiny s dětmi zveme v sobotu 13. srpnana Den pro rodiny.
    Program zahájíme společně ranní modlitbou a katechezí. Následovat bude pro děti loutkové divadlo, mše svatá, koncert kapely SBM a odpoledne plné stanovišť.
  • Jste také zváni na závěrečnou mši svatou v neděli 14. srpna od 10 hod.

Všechny informace najdete na našem webu: https://celostatnisetkanimladeze.cz/

Moc vám děkujeme za pomoc jak po stránce modlitební, hmotné či konkrétního setkání. Jsme jedna velká rodina dětí Božích. 

Za celý organizační tým
o. Kamil Strak