Jsme římskokatolickou farností v Hradci Králové - Pouchově, patříme do Římskokatolické církve. Učení katolické církve je shrnuto v Katechismu římskokatolické církve.
Do naší farnosti patří dva kostely, sv. Pavla na Pouchově a Neposkvrněného početí Panny Marie na Slezském Předměstí, v nichž se konají pravidelné bohoslužby a příležitostně kulturní akce.

 Pro děti je během nedělní bohoslužby na Pouchově připraven v době kázání vlastní program pod vedením katechetky.

Každý druhý čtvrtek v měsíci patří setkání společenství seniorů naší farnosti, na než navazuje bohoslužba v pouchovském kostele či farním sále. 

Půlnoční mši na Vánoce a velikonoční obřady slavíme ve farním kostele na Pouchově, podrobnosti vždy v aktuálních ohláškách.

 

Nebojte se, přijďte mezi nás!

 

Kostel sv. Pavla na Pouchově

 

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie