Sešli jsme se v pondělí 30. srpna ve složení, které bylo stanoveno ještě za Otce Miloslava. Nová pastorační rada bude volena a jmenována až po několika měsících od nástupu nového duchovního správce.

Setkání zahájil Jiří Heblt modlitbou a poděkováním za úpravu prostor fary, jeho bytu.

Běžný úklid kostela běží, skupiny jsou určeny. Ve zpravodaji byly už uvedeny.

V sobotu 18. září 2021 od 8 hodin proběhne generální úklid kostela. Mádlíkovi s ostatními vyčistí v týdnu okna a polstrování lavic, abychom v sobotu udělali zbytek. Prosíme o vaši pomoc.

Dohodli jsme, že bude provedena drobná úprava obětního stolu a ambonu, a sice obrazy z nich budou sejmuty, a tak bude obnoven původní stav.

Začneme uvažovat o opravě nátěru střechy věže farního kostela. Stanislav Verner zjistí v této věci, jaké jsou možnosti.

Uvažujeme také o nové vývěsce pro Rožberk, která by pravděpodobně byla umístěna na dveřích kaple. Zjistí Lukáš Vízek.

Na Rožberku se propadá zídka ke kapličce, je na pozemku města. Jan Mádlík zjistí, na koho se v tomto obrátit.

Na Rožberku i na Pouchově bude třeba provést drobné opravy zvonění. O zajištění požádáme Ivu Rybeckou.

Při příležitosti výročí 100 let kapličky na Rožberku v roce 2023 bychom chtěli vymalovat její interiér.

Chtěli bychom nechat renovovat webové stránky farnosti.

Stanislav Verner zajistí revizi plynových kotlů na faře a v kostele na Pouchově.

Od září nastavujeme následující systém bohoslužeb. Rytmické bohoslužby budou vždy první neděli v měsíci, třetí neděli v měsíci bude vždy mše zaměřená více na děti.

Obnovíme také katecheze pro děti během kázání (o všech nedělích mimo zmíněné nové bohoslužby pro děti).

Zveme k těmto dvěma příležitostem rodiny s dětmi.

V neděli večer od 19:30 do 20:30 bude otevřen kostel k tiché adoraci.

Každý pátek bude od 16 do 16:55 adorace v kapli na Rožberku.

Pokud dovolí situace, budou všechny události v církevním roce slaveny tak, jak bylo zvykem, to se týká zejména termínů.

 

Zapsal Lukáš Vízek a doplnil Jiří Heblt