Zápis z jednání pastorační rady farnosti HK – Pouchov

ze dne 16.června 2021

__________________________________________________________

Přítomni: Prokop Brož, Marie Mádlíková, Marie Bártová, Marie Podzimková, Matěj Havel, Libuše Hovorková, Lukáš Vízek, Jaroslava Vojáčková, Stanislav Verner, Jiří Heblt, Jan Mádlík, Rudolf Pastuszek.

Program:

1)   Noc kostelů proběhla podle plánu. Na Pouchov přišlo asi 100 lidí, na Rožberk asi 65, čehož si vážíme. Děkujeme všem, co se na akci podíleli. Fotografie z akce prosíme zaslat Vojtěchovi Šafrankovi na mail.

2)   Přivítali jsme nového pana faráře Jiřího Heblta, vážíme si, že přijal pozvání na toto setkání. Stručně jsme představili pravidelný program bohoslužeb a dalších aktivit farnosti a objekt katolického domu na Pouchově. J. Heblt nastínil svoji životní cestu. Modleme se za něj a další či nové směřování naší farnosti.

3)   V neděli 27. června 2021 bude na Pouchově poutní mše. Na svátek sv. Pavla (a Petra) v úterý 29. června bohoslužba nebude.

4)   P. Marián Benko slouží na Rožberku mši svatou v neděli od 9:15 jednou za 14 dní, čehož si velmi ceníme. Příští bohoslužba bude v neděli 20. června 2021, atp. dále.

5)   Diskutovali jsme o úpravách pouchovské fary pro bydlení nového pana faráře J. Heblta. Realizovali bychom proto změny severní části prvního patra, které by bydlení zajistily podle představ pana faráře a zároveň umožnily ubytovat příležitostné hosty, například kněze na duchovní obnově, v prostorách protější jižní části. Nepředpokládáme, že by úpravy dovolovaly dlouhodobější pronájem například pro studenty. Takové řešení by vyžadovalo oddělení kuchyní, resp. vybudování nové. Úpravy budou financovány z daru k tomu určeného. Ekonomická rada záměr schválila, pastorační rada s ním souhlasí.

6)   V neděli 1. srpna 2021 bude uveden J. Heblt do služby ve farnosti. Bohoslužba bude slavnostní.

7)   Farní den bude v neděli 5. září 2021. Program bude obdobný minulým farním dnům.

8)   Na Rožberku jsme objevili aktivního červotoče. Začala likvidace pomocí chem. přípravku, zajišťují společnými silami farníci z Rožberka.

zapsal Lukáš Vízek