Přítomni: P. Prokop Brož, Jan Mádlík, Marie Mádlíková, Marie Bártová, Matěj Havel, Libuše Hovorková, P. Vojtěch Brož, Rudolf Pastuszek, Lukáš Vízek.

Omluveni: Marie Podzimková, Jaroslava Vojáčková.

Program:

1)        Fara, kostel a kancelář v podstatě fungují.

2)        Chceme vyvěsit modlitbu za uzdravení země na kapličku na Rožberku. P. Prokop její návrh zhlédne a následně Marie Mádlíková vyvěsí.

3)        Podle platných nařízení je možné, aby při bohoslužbách bylo v kostele pouze 10 % osob z celkové kapacity míst k sezení. Lukáš Vízek promyslí, jakým způsobem realizovat rezervační systém. Berme to jako výzvu pro následující týdny. Na kostelní vývěsce budou farníci a ostatní zvaní k on-line sledování mší. Farníky pak žádáme, aby tuto výzvu respektovali a využili následné podávání Eucharistie v obou našich kostelích po on-line mši. Tím bude možno počet lidí v kostelích dodržet na povolené kapacitě.  

4)        Velikonoce plánujeme ve standardním průběhu, který bude projednán s P. Vojtěchem Brožem. Počet zúčastněných bude záviset na aktuálních opatřeních. Lze usuzovat, že budou v platnosti výrazná omezení. Z pátka na sobotu bude  kostel přístupný k soukromě modlitbě a noční adoraci. Možnost a způsob rezervování termínu adorace tak, aby byly přítomny nejméně 2 osoby, bude ještě upřesněn.

5)        Na Noc kostelů dne 28. května 2021 jsme přihlásili Pouchov i Rožberk. Za výchozí považujeme minulý program. Mádlíkovi osloví Ivu Rybeckou, zdali by napsala článek o Pouchovských zvonech pro zpravodaj k noci kostelů. Koordinátorem aktivit na Pouchově je Matěj Havel, na Rožberku Mádlíkovi. Do konce března je třeba uzavřít program a nahlásit jej organizátorům. Jan Mádlík zjistí možnosti dotisku brožurek o Rožberku. Pro program na Rožberku oslovíme hudebníky.

6)        Farní den bychom rádi připravili v neděli 5. září 2021. Program by byl obdobný minulým farním dnům.

7)        Na Rožberku se v současné době nezvoní na zvon. Je poškozeno uložení zvonu. Za P. Miloslava byla v plánu jeho oprava firmou Boroko, která si již situaci zaměřovala. Jan Mádlík zjistí, jaký je stav daného záměru a možnosti realizace.

8)        Uvažujeme o rekonstrukci žaluzií na Pouchovské věži, aby byly zvony lépe slyšet do okolí, farníci na tento účel již poskytli dar.

 

zapsal Lukáš Vízek