Přítomni: P. Prokop Brož, Jan Mádlík, Marie Mádlíková, Marie Bártová, Lukáš Vízek, Marie Podzimková, Rudolf Pastuszek.

Omluveni: P. Miloslav Šiffel, Matěj Havel, František Novák, Jaroslava Vojáčková, Libuše Hovorková.

Host: Stanislav Verner.

Program:

Z farní kanceláře

1)    P. Miloslav Šiffel zůstává hospitalizován. Těžká nemoc kněze je nejen důvod k modlitbě za jeho zdraví, ale též je časem požehnání pro celou farnost. Modleme se za něj i za nás, za naši službu.

2)    Proběhlo setkání P. Prokopa Brože s maminkou P. Miloslava paní Rýznarovou. P. Prokop vyjádřil radost z postupného vyjasnění situace stran jejího domova, z celkového upokojení situace a poznamenal, že se dané ubírá dobrým směrem. Také ji navštívil pan biskup Josef Kajnek.

3)    P. Prokop má zajištěn přístup k účtu pouchovské farnosti, a díky pomoci paní účetní vikariátu Mackové se zorientoval v hospodaření farnosti.

4)    V Lochenicích byly pokáceny stromy na farní zahradě na základě řádného povolení a souhlasu duchovního správce.

5)    Bylo diskutováno, zdali máme k dispozici akolytu v lochenickém kostele. Na jáhenské svěcení se zde připravuje Pavel Nix, lze se obracet na něj.

6)    Na Rožberku byla posprejována zeď. Již je vyčištěná, škoda byla uhrazena pachatelem.

Z kostelů

7)    Na Pouchově i na Rožberku byla uklizena vánoční výzdoba.

8)    Rodina Mádlíková připraví popel na popelec. O letošní popeleční středě by měl být udělován bezdotykově. Bohoslužba na Pouchově je plánována na 18 hodin večer (předsedat bude P. Vojtěch Brož), na Rožberku chceme udělovat popelec od 17 hodin. Podrobnosti budou upřesněny.

9)    Rudolf Pastuszek (opět) provádí kostelnickou službu o nedělích na Pouchově, čehož si velmi vážíme. Stará se také společně s ostatními farnicemi o zajištění kostela při pohřbech.

10) Prosíme všechny farníky o spolupráci při hledání dalších osob pro kostelnickou službu. Nejsi to i ty? Děkujeme.

Z hospodaření farnosti

11) Byla zadána demolice stávajícího objektu na pozemku ve Věkoších, kde plánujeme vystavět farní bytový dům. Zboření stavby, resp. úklid prostoru, by měl proběhnout v dubnu 2021. Pokud by někdo z farníků mohl provést demolici zdarma ve své režii, jistě to uvítáme, prosíme přihlaste se duchovnímu správci.

12) V souvislosti s nedávnými převody pozemků na pouchovskou farnost je třeba uhradit příslušné daně a příspěvek do fondu solidarity.

13) Části pozemku ve Věkoších jsou užívány sousedy, kteří je měli (mají) pronajaté. Je jednáno o prodeji těchto částí. Takový záměr se jeví jako smysluplný vůči sousedům a zároveň by přinesl finance potřebné pro krytí realizace jednotlivých kroků projektu farního bytového domu.

Různé

14) Bylo diskutováno o náplni našeho týdenního zpravodaje. Bude v něm otištěn výtah z tohoto zápisu a služby na úklid kostelů.

15) O nedělích chodí do kostelů přiměřené množství lidí.

16) Na Rožberku probíhá rekonstrukce lustru. Na Pouchově vznikla iniciativa doplnit dva reflektory na římsu, jimiž by byl o více osvětlen prostor presbytáře a kříž by vrhal dva stíny na klenbu evokující Golgotu /tak jak si mnozí pamatují z dřívější doby/. Instalaci provede Oldřich Středa. Ekonomická rada se záměrem souhlasí. Předpokládáme, že na letošní Velikonoce bude hotovo.

 

zapsal Lukáš Vízek