přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Matěj Havel, František Novák, Marie Mádlíková, Jan Mádlík, Marie Podzimková, Rudolf Pastuszek

omluveni: Lukáš Vízek, Jaroslava Vojáčková

Projednáno:

1. Kaple na Rožberku bude v srpnu 2023 slavit 100 let výročí od svého vysvěcení, pamatujeme s opravami, aby byla kaple fit. Renovujeme tamější zvon (zajišťuje P. Šiffel), firma BOROKO již byla oslovena, na místě si zjistila rozsah oprav, oznámí nám zahájení opravy zvonu. Začala renovace lustru, hledáme fotografii, podle které by bylo možné lustr přesně renovovat (Jezuity, majitele kaple, v této věci také osloví P. Šiffel).

2.  Adventní setkání v katolickém domě se mimořádně vydařilo a bylo hojně navštíveno. Děkujeme zejména učitelům církevních škol a jejich žákům za kulturní program a členům Katolického spolku za organizaci.

3.     Pořad bohoslužeb o Velikonocích bude tradiční, tedy Zelený čtvrtek v 18 hodin, Velký pátek v 15 hodin, Bílá sobota v 19 hodin.

4.     Farní pouť se uskuteční v sobotu 23. května 2020 do poutního místa Hejnic, hlavními organizátory jsou Hovorkovi. Kromě programu duchovního se očekává i program kulturní. Konkrétní informace k pouti budou ještě sděleny.

5.   V neděli 31. 5. 2020, v den Slavnosti Seslání Ducha Svatého, chceme v katolickém domě uspořádat Den dětí. Hlavní organizátorkou je Jaroslava Vojáčková.

6.     Noc kostelů bude v letošním roce v pátek 5. června. Program bude na web. stránkách.

7.     Farní den v roce 2020 bude již v neděli 21. června. Společná mše svatá bude sloužena na Pouchově v 10 hodin, následovat bude program pro farníky, naše děti a hosty na zahradě jako vždy.

8.  Za zvážení stojí permanentní otevření kostela na Pouchově pro návštěvníky, předpokládá to bezpečnostní režim, vymezení prostoru pro volný pohyb návštěvníků a kamerový dohled – zjistíme možnosti.

9.     Zadáváme vypracování návrhu na nové řešení liturgického prostoru na Pouchově, tak aby byly návrhy k projednání na příští pastorační radě. Projednáme příště.

10. Na základě vypracovaného návrhu diecézním organologem prof. Uhlířem organizují naši varhaníci generální rekonstrukci pouchovských varhan.

11.   Prověříme možnost otevření toalety na pouchovském hřbitově po dobu nedělních bohoslužeb.

12.   Zjistíme možnosti uspořádání večeru chval někdy na jaře v pouchovském kostele.

13.   Generální úklid pouchovského kostela bude zase až v září, tento termín se osvědčil.

14.     Příští setkání pastorační rady bude ve středu 1. dubna v 19:30 hodin.