přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Jaroslava Vojáčková, Matěj Havel, František Novák, Lukáš Vízek, Marie Mádlíková, Jan Mádlík, Marie Podzimková, Rudolf Pastuszek

Projednáno:

1.   Noc kostelů bude 24. května 2019. V letošním roce zajistíme prohlídku vojenského hřbitova (R. Pastuszek, J. Vojáčková, L. Hovorková), otevřeme na Pouchově zvonici, ukážeme varhany, uděláme hru pro děti a další jako vždy; v letošním roce nově uděláme koncert žáků a zaměstnanců církevní ZUŠ (zajistí F. Novák); Mádlíkovi, Hesounovi, zajistí NK na Rožberku, na Pouchově bude Havel, Novák, Šiffel, Vojáčková, Hovorková, Vízek, Šafranko a další.

2.   Místnost s hračkami na Rožberku – pro matky s dětmi už vždy otevřena, ozvučena, volně k využití.

3.   V rámci Týdne otevřených kostelů bude před kaplí na Rožberku divadelní představení Františka Blázna v úterý 21. května v 18 hodin (divadlo jednoho herce).

4.   Kaple na Rožberku bude za 4 roky slavit 100 let výročí, budeme pamatovat s opravami, aby byla kaple fit. Zrenovujeme tamější zvon (zajistí P. Šiffel), zrenovujeme velký lustr.

5.   Hledáme varhaníka na Rožberk, aby pouchovští mohli jenom střídat, mají toho moc. Z Pouchova budeme Rožberk „zásobovat“ do konce srpna t. r.

6.   Farní den na Pouchově se uskuteční v neděli 23. června 2019. Členové pastorační rady si rozdali úkoly.

7.   Výborně nám fungují Večery chval v pouchovském kostele. Další bude už v úterý 7. května. Pomozte nám tuto akci propagovat!

8.   V květnu budou Májové pobožnosti na Rožberku o nedělích v 15 hodin u malé kaple. V případě deště budou v kapli velké.

9.   Marie Mádlíková osloví chorální scholu z BiGy ve věci doprovodu nedělní mše 12. května (Den matek).

10.                  Za zvážení stojí permanentní otevření kostela na Pouchově pro návštěvníky, předpokládá to bezpečnostní režim, vymezení prostoru pro volný pohyb návštěvníků a kamerový dohled – zjistíme možnosti.

11.                  Farní autobusová pouť bude v sobotu 18. května do Broumova a na Broumovsko. Přihlašujte se. Odjezd od kostela na Pouchově bude v 7,50 hodin, v 8 hodin od kaple na Rožberku. V 10 hodin bude mše sv. v kapli na Hvězdě, následně je možný oběd (pokud se přihlásíte) v tamější turistické restauraci. Potom přejezd k vybraným kostelům Broumovské skupiny, kde bude vždy odborný výklad P. Lanžiho, v 16 hodin prohlídka broumovského kláštera. Odměna za jeho doprovod bude ve sbírce při mši svaté.

12.                  Letos je 30. výročí svatořečení sv. Anežky České, máme zajištěný termín farní pouti 21. září ke sv. Anežce v Praze. Pojedeme vlakem.

13.                  Zadáváme vypracování návrhu na nové řešení liturgického prostoru na Pouchově, tak aby byly návrhy k projednání v únoru. Jan Mádlík na návrhu pracuje a do konce června tento bude připravený. Projednáme příště.

14.                  9. května v 19,30 hodin se uskuteční na Pouchově setkání pastorační a ekonomické rady s organologem Václavem Uhlířem stran prezentace projektu generální rekonstrukce a přestavby pouchovských varhan. Zajistí M. Havel.

15.                  Příští řádné setkání pastorační rady se uskuteční v pondělí 10. června 2019 v 19,30 hodin.

Matěj Havel