Přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Jaroslava Vojáčková, Matěj Havel, František Novák, Lukáš Vízek, Marie Mádlíková, Jan Mádlík, Marie Podzimková, Rudolf Pastuszek

Projednáno:

- Noc kostelů bude 24. května 2019. V letošním roce zkusíme zajistit otevření židovského hřbitova (Jaroslava Vojáčková), otevřeme na Pouchově zvonici, ukážeme varhany, uděláme hru pro děti jako vždy; v letošním roce nově uděláme koncert žáků a zaměstnanců církevní ZUŠ (zajistí F. Novák); Mádlíkovi, Hesounovi, zajistí NK na Rožberku, na Pouchově bude Havel, Novák, Šiffel, Vojáčková, Hovorková, Vízek, Šafranko a další.

- V rámci Týdne otevřených kostelů bude před kaplí na Rožberku divadelní představení Františka Blázna v úterý 21. května v 18 hodin (divadlo jednoho herce).

- Kaple na Rožberku bude za 4 roky slavit 100 let výročí, budeme pamatovat s opravami, aby byla kaple fit. Zrenovujeme tamější zvon (zajistí P. Šiffel), zrenovujeme velký lustr.

- Zavedeme kalendář varhaníků i pro Rožberk, aby se varhaníci o nedělích vystřídali. Prosíme ale o pořízení digitálního číselníku (ukazatele čísla písní). Číselník zajistí M. Havel.

- Povýšíme úklid našich kostelů do 21. století, pořídíme do každého průmyslový vysavač (Jan Mádlík). Na Pouchově již tento vysavač byl, ale stal se častým provozem nefunkčním.

- Farní den na Pouchově se uskuteční v neděli 23. června 2019.

- V listopadu 2018 proběhl na Pouchově Večer chval, měl velký úspěch, Lukáš Vízek a František Novák jej zorganizovali společně s KAK Salaš a Vikariátním společenstvím mládeže. Příští se uskuteční v pondělí 11. března v 18:30 v pouchovském kostele. Hostujícím knězem bude P. Prokop Brož. Pomozte nám tuto akci propagovat!

- Marie Mádlíková osloví chorální scholu z BiGy ve věci doprovodu nedělní mše 12. května (Den matek).

- Zajistili jsme ozvučení místnosti pro děti na Rožberku na úrovni půdy, děkujeme panu Oldřichu Středovi a panu Janu Mádlíkovi, nyní už je jen třeba tuto místnost začít využívat.

- Za zvážení stojí permanentní otevření kostela na Pouchově pro návštěvníky, předpokládá to bezpečnostní režim, vymezení prostoru pro volný pohyb návštěvníků a kamerový dohled – zjistíme možnosti.

- Farní autobusová pouť v sobotu 15. září do Čihoště a Sedlece se velmi vydařila, děkujeme všem organizátorům.

- V neděli 7. dubna přijede do farnosti na pastorační návštěvu P. Pavel Hověz (stavitel kostela blahoslavené ct. Marie Restituty v Brně – Lesné). Bude možné zvláštním osobním darem do nedělní sbírky na tuto stavbu přispět.

- Na 18. května máme rezervovaný termín u P. Lanžiho (farnost Broumov) na případnou pouť a poznávací zájezd na Broumovsko, které začneme organizovat (Jarka Vojáčková, František Novák).

- Letos je 30. výročí svatořečení sv. Anežky České, nabízí se možnost vydat se na farní pouť ke sv. Anežce. Pro zájemce zkusíme domluvit naši farní pouť (vlakem) na sobotu 21. září.

- Velikonoce proběhnou v obvyklém pořádku, obřady na Pouchově budou na Zelený čtvrtek v 18 hodin, na Velký pátek v 15 hodin, na Bílou sobotu v 19 hodin. Křížova cesta bude každou postní neděli v 15 hodin, na Velký pátek ve 14,20 hodin. Na Zelený čtvrtek bude v pouchovském kostele adorace po obřadech v Getsemanské zahradě do 20 hodin, po obřadech Velkého pátku začne noční adorace až do obřadů Bílé soboty – 18,30 hodin.

- Zadáváme vypracování návrhu na nové řešení liturgického prostoru na Pouchově, tak aby byly návrhy k projednání v únoru. Jan Mádlík na návrhu pracuje a do konce února tento návrh bude připravený. Projednáme příště.

- Příští setkání pastorační rady se uskuteční v úterý 23. dubna 2019 v 19,30 hodin.

 Zapsal: Matěj Havel