přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Jaroslava Vojáčková, Matěj Havel, František Novák, Lukáš Vízek, Marie Mádlíková, Jan Mádlík, Marie Podzimková, Marie Bártová

Projednáno:

1.  Noc kostelů se vydařila, děkujeme všem zúčastněným, na Pouchově děkujeme všem novým průvodcům; na Rožberku děkujeme paní Fendrychové, manželům Mádlíkovým, Marii Hesounové, Veronice Horejšové a dalším za zajištění výstavy a celé Noci kostelů.

2.  Kaple na Rožberku bude za 4 roky slavit 100 let výročí, budeme pamatovat s opravami, aby byla kaple fit.

3.  Farní den se uskutečnil 24. 6. v obvyklých konturách, vydařil se, děkujeme všem za pomoc a za účast. Příští rok bude farní den v neděli 23. června.

4.  Děkujeme Lukáši Vízkovi a Vojtěchu Šafrankovi za realizaci farní nástěnky a dárci panu Františku Novotnému za sponzorský dar na její zaplacení. Vojtěch s ostatními, co od ní mají klíče, obětavě nástěnku plní.

5.  Zvažujeme dále streamování bohoslužeb, oslovíme v té věci Jana Špatenku.

6.  Zajistíme ozvučení místnosti pro děti na Rožberku. Poprosíme pana Středu o pomoc, zajistí Jan Mádlík. Reproduktory jsou volné z pouchovského kostela.

7.  Za zvážení stojí permanentní otevření kostela na Pouchově pro návštěvníky, předpokládá to bezpečnostní režim, kamerový dohled – zjistíme možnosti.

8.  Farní autobusová pouť bude v sobotu 15. září 2018. Na programu je Číhošť (kostel s hrobem J. Toufara, dopolední mše, střed republiky) a Sedlec u Kutné Hory (katedrála, muzeum, kostnice). Propagaci zajistí M. Havel, autobus objedná F. Novák. Přihlášeno je 44 osob v autobuse, rodiny s dětmi jedou vlastními auty.

9.  Nová redakce zpravodaje začíná pracovat, děkujeme všem ochotným za vstřícnost, těšíme se na vaši práci.

10.            Dne 2. listopadu na Památku zemřelých bude na Pouchově opět mše katedrální kapituly, hlavní celebrant Mons. Josef Kajnek, - ráno v 7.30 hodin, večerní farní v 18 hodin jako obvykle. Obě mše jsou spojené se závěrečnou pobožností na hřbitově.

Výzdoba pouchovského kostela před Vánoci proběhne v sobotu 22. 12. od 9 hodin ráno. Na Rožberku se bude zdobit v pátek 21. 12. po mši, asi od 18 hodin.

11.            Bohoslužby na Štědrý den budou v pouchovském kostele v 16 hodin pro děti, ve 24 hodin klasická Půlnoční mše svatá. Poprosíme opět paní Hanu Špatenkovou o organizaci katecheze pro děti při dětské odpolední štědrovečerní mši.

12.            Na Silvestra - 31. 12. bude mše na poděkování za uplynulý rok opět v 16 hodin, ve 23 – 23,30 hodin bude adorace před NSO v kostele,možnost poděkovat za uplynulý rok.

13.            Upozorňujeme všechny farníky na možnost setkání s Františkány v pouchovském kostele každý třetí pátek v měsíci (poprvé mimořádně 14. 9.) a na filmovou projekci dokumentů společenství Net for God vždy ve čtvrtek od 19,30 hodin jednou za měsíc dle ohlášení ve zpravodaji.

14.            Zadáváme vypracování návrhu na nové řešení liturgického prostoru na Pouchově, tak aby byly návrhy k projednání v únoru.

15.            Příští setkání pastorační rady se uskuteční ve středu 6. února 2019 v 19,30 hodin.

Matěj Havel