• V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, příští neděle je 3. postní neděle.
 • Sbírka na pojištění  - a dalších církevních budov se uskuteční příští neděli ve všech kostelích naší diecéze. Výtěžek bude použit pro všechny církevní budovy a fary.
 • Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16. hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou ve farním kostele. Z důvodu možnosti setkání všech seniorů naší farnosti nebude ve čtvrtek mše sv. na Rožberku.
 • Postní brožurka ke stažení – na koho z nás nevyšla k zakoupení letošní postní brožurka, může si ji zdarma stáhnout z diecézních stránek ve formátu PDF na adrese: http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5384-postni-brozura-pust-2019.

  

Bohoslužby v příštím týdnu od (18. – 24. 3. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

18.3.

Po

7,30

Prosba a poděkování za

nadcházející náročnou

léčbu

17,00

Za Boží požehnání pro Josefa

19.3.

Út

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za +bratra Josefa

20.3.

St

18,00

Za Josefa Doležala, celou rodinu a Miroslava Malečka

17,00

Za Boží pomoc a požehnání pro Vojtěcha

21.3.

Čt

18,00

Na dobrý úmysl dárce

------

 

22.3.

18,00

Za Jaroslava Frezara a jeho rodiče

17,00

Na poděkování za 75 roků života

23.3.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +rodiče a bratra

a za zemřelé z rodiny

24.3.

Ne

8,00

Za Růženu a Josefa Boučkovy a sourozence

9,30

 

Lektoři

Ne

 

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Jana Portyková

Ne

Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Čísla písní k liturgii

309

 

 

Úklid kostela

Skupina I

 

 

 • Příští neděle – je 2. neděle postní.
 • Večer chval – zveme Vás již podruhé na večer s mnoha duchovními zážitky v pondělí 11. března od 18,30 hodin do pouchovského kostela. Večer se ponese pod heslem Vezmi svůj kříž a následuj mne. Meditaci pronese P. Prokop Brož ThD, duchovní správce farnosti Nový Hradec Králové Všichni jste srdečně zváni.
 • Net for God – uskuteční se ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Téma: Radost milovat. Film přináší četná svědectví manželských párů, že radost milovat je reálná.
 • Křížová cesta v tomto týdnu – bude v pátek přede mší svatou od 17,30 hodin a pak v neděli v 15 hodin odpoledne. Prosíme, zapisujte se na její vedení.
 • Setkání seniorů – kvůli dovolené P. Miloslava (v příštím týdnu) se setkání uskuteční o týden později, tj. ve čtvrtek 21. března od 16 hodin ve farním sále na Pouchově.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (11. – 17. 3. 2019)

 Den

Pouchov

Rožberk

11.3.

Po

-----

 

17,00

Na dobrý úmysl dárce

12.3.

Út

-----

 

-----

 

13.3.

St

-----

 

-----

 

14.3.

Čt

-----

 

-----

 

 15.3.

18,00

Františkáni

-----

 

16.3.

So

-----

 

-----

 

17.3.

Ne

8,00

Za Blaženu a Josefa Mužátkovy, +syna, rodiče a sourozence z obou stran

  9,30

Za +rodiče Karáskovy

a Novotných a za živé členy z rodin

Lektoři

Ne

 

Hana Špatenková

Ludmila Černá

Marie Šetřilová

Ne

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

301

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 

 • V tomto týdnu – Popeleční středou (je to přísný půst od masa a újmy v jídle) začíná 40-ti denní postní období přípravy na Velikonoce, příští neděle je 1. neděle postní.
 • Křížové cesty - na Pouchově ve středu a v pátek od 17,30 hodin a pak v neděli vždy od 15 hodin odpoledne, na Rožberku ve středu a v sobotu od 16,30 hodin.
 • Liturgie postní doby - nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Tradici našeho národa odpovídá vyjadřovat hudbou nejen radost, ale i toužebné očekávání ducha kajícnosti i zármutek. Proto biskupové a ostatní ordináři českých a moravských diecézí v říjnu 1969 rozhodli, aby používání hudebních nástrojů v době adventní a postní a při bohoslužbách za zemřelé nemuselo být u nás omezeno jen na pouhý doprovod zpěvů. Je třeba ovšem hrát tak, aby to odpovídalo vážnosti liturgické doby. Od Zeleného čtvrtku po skončení „Gloria“ večerní mše na památku Večeře Páně až do začátku „Gloria“ velikonoční vigilie je přípustné i nadále pouze doprovázet zpěvem; je ovšem vhodnější v té době hudební doprovod nepoužívat. Od Popeleční středy až do Bílé soboty včetně se vynechává v liturgických textech každé „Aleluja. “
 • Postní brožurky – k dispozici v sakristii. Cena je stanovena na 32 Kč.
 • Postní kapky na Váš e-mail - stačí poslat odkaz www.postnikapky2019.maweb.eu a od Popeleční středy Vám budou pravidelně do PC přicházet k postnímu zamyšlení.

Bohoslužby v příštím týdnu od (4. – 10. 3. 2019)

 Den

Pouchov

Rožberk

4.3.

Po

7,30

Za duše v očistci

17,00

Na jistý dobrý úmysl

5.3.

Út

-----

 

------

 

6.3.

St

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za dary Ducha svatého

pro Terezii, Markétu, Mariana a Josefa s rodinami

7.3.

Čt

18,00

Za dárce, kteří přispěli

na aparaturu scholy

17,00

Za Boží požehnání

pro Tomáše

 8.3.

18,00

Za +manžela a Boží pomoc

a ochranu P. Mari. pro rodinu

17,00

 

9.3.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a zemřelé z rodin

10.3.

Ne

8,00

Za +rodiče Chlomkovy

a Kotlandovy

  9,30

Na úmysl dárce

Lektoři

Ne

 

Jaroslava Vojáčková

Jiří Vojáček

Hana Špatenková

Ne

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

517

 

 

Úklid kostela

Skupina VII

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – příští neděle je 8. v liturgickém mezidobí.
 • Mše svatá v DMT – pravidelná mše svatá v azylovém domě bude zítra – kvůli bohoslužbám na Rožberku (P. Adrian nemůže) – začínat již v 15,45 hodin.
 • Návštěva seniorů ve farnosti – pravidelné setkání s našimi nejstaršími farníky bude na první pátek v dopoledních hodinách, kdy je budu navštěvovat v jejich domácnostech.
 • Ekleziologie - nový vzdělávací cyklus Radia Proglas - od 1. března  zahajuje Radio Proglas vysílání nového vzdělávacího cyklu s názvem EKLEZIOLOGIE (nauka o církvi). Cyklus, který připravuje studio Vojtěch v Hradci Králové, bude mít 14 dílů a po celou dobu nás bude provázet emeritní děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, katolický kněz ThLic. Prokop Brož, Th.D., farář farnosti Nový Hradec Králové. Jednotlivé díly uslyšíte každý pátek vždy ve 20,15 hodin. Reprízu každého dílu si budete moci poslechnout vždy následující neděli v 10,30 hodin a v pondělí ve 22 hodin. Jednotlivé díly budou postupně vkládány k poslechu i do audioarchivu na webových stránkách radia Proglas. K poslechu vás zve Martin Weisbauer, redaktor.

Bohoslužby v příštím týdnu od (25. 2. – 3. 3. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

25.2.

Po

7,30

 

17,00

Za Boží pomoc v nemoci pro Eriku Plutinskou

26.2.

Út

-----

 

------

 

27.2.

St

18,00

Za duše v očistci

17,00

Za +z rodiny Ludvíkovy, rodiče a bratra a za živou rodinu

28.2.

Čt

18,00

Za Ladislava Kahla

a za živé a +z toho rodu

17,00

Na úmysl dárce

 1.3.

18,00

Za duchovní povolání

17,00

Za zdárný průběh operace a pomoc Matky Boží

2.3.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za zdraví a Boží ochranu Otce Michaela Branche

3.3.

Ne

8,00

Za živé a +z rodiny Šenkovy a Jelínkovy

  9,30

Za živé a + z rodiny Novotných a Jónových

Lektoři

Ne

 

Lenka Rusková

Ondřej Rusek

Alena Záveská

Ne

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

516

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 • Tento týden si připomínáme – v pátek je svátek Stolce sv. apoštola Petra, v sobotu je památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka, příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí.
 • Sbírka Svatopetrský haléř – bude příští neděli ve všech kostelích katolické církve ve světě. Výtěžek bude předán sv. otci Františkovi ke zmírnění hladu, žízně a bídy křesťanů ve světě, zvláště v zemích válečných konfliktů a přírodních katastrof.
 • Omezení počtu bohoslužeb ve farnosti – od pondělí do čtvrtka bude omezen pravidelný počet bohoslužeb z důvodu duchovních cvičení P. Miloslava. Rozpis je v tabulce pod tímto textem.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (18. – 24. 2. 2019)

 Den

Pouchov

Rožberk

18.2.

Po

-----

 

17,00

Za Boží pomoc

a požehnání pro Vojtěcha

19.2.

Út

-----

 

------

 

20.2.

St

-----

 

-----

 

21.2.

Čt

-----

 

-----

 

 22.2.

18,00

Na dobrý úmysl

17,00

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

23.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +Josefa Zvolského

a ten celý rod

24.2.

Ne

8,00

Za Jana Věcka a rodiče z obou stran

  9,30

Za dar víry a Boží požehnání pro vnuka

a za duše v očistci

Lektoři

Ne

 

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

Ne

Lukáš Kyrian

  Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

515

 

 

Úklid kostela

Skupina VI.