• Tento týden si připomínáme – ve středu je památka sv. Zdislavy, ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, v pátek je památka sv. Justina, mučedníka, příští neděle je 9. v liturgickém mezidobí.
 • Sbírka z minulé neděle – na pastorační aktivity diecéze jsme vybrali a odevzdali celkem 7 359 Kč. Děkujeme.
 • Návštěvy starých a nemocných farníků – se uskuteční v pátek v dopoledních hodinách.
 • DVD z návštěvy pana kardinála Dominika – objednávat si ho můžete v sakristii.
 • Diecézní setkání ministrantů – se uskuteční v sobotu 2.6. dopoledne v Litomyšli.
 • Boží tělo – společné slavení na Velkém náměstí – naše farnost má na starost zajistit výzdobu a liturgii oltáře (před biskupstvím). Prosím o pomocnou ruku, instrukce sdělím.

Bohoslužby v příštím týdnu od (28. 5. – 3. 6. 2018)

 Den

Pouchov

Rožberk

28.5.

 Po

7,30

Za syna Davida

a Františka, za dobrodince

a na úmysly matek

17,00

Za + rodiče Taclíkovy, prarodiče Macháčkovy, dědu Motyčku a vnučku Veroniku

29.5.

 Út

------

 

------

 

30.5.

 St

18,00

Za evangelizaci farnosti

17,00

Za + Ladislava Poláka, živé a + z rodiny a duše v očistci

    31.5.

 Čt

18,00

Za rodiče Dytrtovy,

syna Vladimíra

a rodinu Fejfarovu

17,00

Za rodinu Hejcmanovu

a Příhodovu

  1.6.

 

18,00

Za Václava Horejše, za živé a + sourozence

a ten celý rod

17,00

Za evangelizaci farností

2.6.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za všechny členy farnosti

3.6.

 Ne

     8,00

Za Jiřinu a Vladislava Svobodovy

  9,30

Za kanovníka P. Jana Haufa, rodiče

a sourozence

s rodinami

Lektoři

Ne

 

Jaroslava Vojáčková

Jiří Vojáček

Hana Špatenková

 

Miloslav Devetter

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

522

 

 

Úklid kostela

Skupina II.

 

II.skupina

Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – ve čtvrtek budeme slavit nový svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v sobotu je památka sv. Filipa Neriho, kněze, příští neděli budeme slavit slavnost Nejsvětější Trojice.

·      Týden otevřených kostelů – v jeho rámci bude v úterý od 18 hodin v našem farním kostele uvedeno „divadlo jednoho herce“ František (z Assisi) - blázen. Všichni jsme srdečně zváni. Vstup samozřejmě volný.

·      Requiem - u příležitosti 7. výročí úmrtí arcibiskupa Karla Otčenáška bude sloužen ve středu 23. května 2018 v 18.30 hodin v katedrále Svatého Ducha. Hlavním celebrantem bude diecézní biskup Mons. Jan Vokál. Možnost účasti pro zájemce.

·      Mše sv. v azylovém domě Matky Teresy – bude sloužena ve čtvrtek od 16 hodin, vstup na bohoslužbu možný. po mši možný rozhovor s účastníky bohoslužby.

·      NOC KOSTELŮ – se uskuteční v pátek od 18 – 23 hodin ve farním kostele. Z toho důvodu bude páteční mše svatá sloužena ve farní místnosti. Program je na plakátě a na webu: www.nockostelu.cz

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (21. - 27. 5. 2018)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

21.5.

 Po

7,30

Za Boží pomoc

a ochranu při operaci

17,00

Za rodiče Vendolských a živé členy rodiny

22.5.

 Út

------

 

------

 

23.5.

 St

18,00

Za +Libuši Vršťalovou a živé a +z rodiny

17,00

Za +rodiče

a živé členy rodiny

    24.5.

 Čt

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra

a rodinu Fejfarovu

17,00

Za +manžele Slepičkovy

  25.5.

 

18,00

farní sál

Za Annu a Josefa Bachtíkovy, rodiče z obou stran a rodinu Kašparovu

17,00

Za +rodiče, +manžela

a +syna

26.5.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Na dobrý úmysl

27.5.

 Ne

     8,00

Za +Ottu Voláka

a za živé a + z obou rodin a obou stran

  9,30

Na poděkování,

za dožitá léta

a za uzdravení v rodině

Lektoři

Ne

 

Jitka Rusková

Ondřej Rusek

Alena Záveská

 

Zdeněk Krám

Milena Kuchařová

Stanislava Posnarová

Čísla písní k liturgii

514, 911

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je svátek sv. Matěje, apoštola, ve středu je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, příští neděli oslavíme Slavnost Seslání Ducha svatého.
 • Setkání pastorační rady farnosti – úterý v 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Je možné do úterního odpoledne posílat poštou nebo emailem své připomínky a žádosti na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Pouť k sv. Janu Nepomuckému – středa 18,30 hodin v kostele bývalého semináře vedle CZŠ. Srdečně zveme. Z toho důvodu nebude sloužena večerní mše svatá na Pouchově.
 • Promítání dokumentu Net for God – ve čtvrtek od 19,30 ve farním sále na Pouchově. Přijďte shlédnout zajímavý dokument a pobesedovat o jeho obsahu. Těšíme se na Vás. Malé občerstvení připraveno.
 • Setkání františkánské rodiny – se uskuteční v pátek od 15,30 hodin na faře na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou ve farním kostele.
 • Sbírka na pastorační aktivity – se uskuteční příští neděli při mši svaté.
 • K dnešnímu svátku našich maminek – přejeme a vyprošujeme jim vše potřebné.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (14. - 20. 5. 2018)

 Den

Pouchov

Rožberk

14.5.

 Po

7,30

Na dobrý úmysl

17,00

Za + paní Zilvarovou, + manžela a za živé členy rodiny

15.5.

 Út

------

 

------

 

16.5.

 St

------

 

17,00

Za + Jaroslava Kolmana

    17.5.

 Čt

18,00

Za + Jaroslava Fresara a jeho rodiče

17,00

Na úmysl dárce

  18.5.

 

18,00

Františkáni

17,00

Na úmysl dárce

19.5.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Na úmysl dárce

20.5.

 Ne

     8,00

Za rodinu Malečkovu

a Doležalovu

  9,30

Na poděkování

za dožitá léta a Boží ochranu do dalších let

Lektoři

Ne

 

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

 

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

425,422,407

 

 

Úklid kostela

Skupina I.

 

I. skupina

 • Tento týden si připomínáme – v úterý je památka P. Marie, Prostřednice všech milostí, ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně, příští neděle je 7. neděle velikonoční.
 • Májové pobožnosti – ve farnosti budou vždy po mši svaté (mimo neděli), jak tomu bývalo v minulých létech. Nejbližší májová pobožnost bude dnes v neděli od 15 hodin na Rožberku.
 • Setkání seniorů farnosti – ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Setkání bude zakončeno májovou pobožností a mší svatou v kostele.
 • Návštěva starých a nemocných farníků – se uskuteční v pátek v dopoledních hodinách dle domluveného času.
 • Mons. Josef Kajnek – pomocný biskup královéhradecký, bude v sobotu od 9 hodin ve farním kostele na Pouchově, se svými příbuznými a společně se mnou, sloužit mši svatou na poděkování za dar života. Jsme srdečně zváni. Večerní mše svatá v 18 hodin nebude sloužena.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (7. - 13. 5. 2018)

Den

Pouchov

Rožberk

7.5.

Po

7,30

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za + manžela Miroslava, snachy, sestry a rodiče z obojí strany

8.5.

Út

------

 

------

 

9.5.

St

18,00

Za + rodiče Žofii a Emanuela Prokopovy a bratra Bohumíra

17,00

Za + Jaroslava Hostinského

10.5.

Čt

18,00

 

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a zemřelé z rodin

11.5.

18,00

Za farnost

17,00

 

12.5.

So

9,00

Mons. Kajnek

17,00

 

13.5.

Ne

8,00

Za Františka a Annu Špačkovy, sestru Anežku, vnuka Luboše a vnučku Hanu

9,30

Za +Aloisii Vejrovou

a živé členy rodiny

Lektoři

Ne

 

Jitka Novotná

Marie Šetřilová

Veronika Horejšová

 

Lukáš Kyrián

Miroslava Otavová

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

415,423

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 • V tomto týdnu si budeme připomínat – v úterý je památka sv. Josefa, dělníka, ve středu je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, příští neděle je 6. neděle velikonoční.
 • Sbírka na kněžský seminář – Společně se dvěma velkorysými dary jsme na Pouchově a Rožberku vybrali 34 138 Kč. Veliké díky Vám všem.
 • Májové pobožnosti – začnou po mém návratu z dovolené po 5. květnu. První májová bude v neděli 6. května v 15 hodin u kapličky na Rožberku. Pak vždy po mši svaté jak na Pouchově i Rožberku.
 • Divadelní hra - srdečně Vás zdravím z Oblastní charity! Chtěl bych Vás požádat o pomoc. Organizuji benefiční představení, jehož výtěžek podpoří naši Domácí hospicovou péči Hradec Králové. Dne 16.5.2018 v 19:00 hodin zahraje Divadlo Viti Marčíka v Divadle Drak hru Robinson Crusoe. Představení je vhodné jak pro děti, tak dospělé… Mohl bych Vás všechny požádat o pomoc s propagací představení, například v rámci ohlášek, nebo formou vystavení plakátku na nástěnce kostela? V příloze posílám letáček, pokud budete souhlasit, rád Vám pár vytištěných exemplářů osobně předám.  Akce se koná pro dobrou věc, snad nám na představení někdo dorazí. Mnohokrát Vám děkuji za pomoc. S přátelským pozdravem, Martin Weisbauer (Radio Proglas, studio Vojtěch).

 

                          Bohoslužby v příštím týdnu od (30. 4. – 6. 5. 2018)

 Den

Pouchov

Rožberk

30.4.

 Po

------

 

17,00

Na dobrý úmysl dárce

1.5.

 Út

------

 

------

 

2.5.

 St

------

 

------

 

3.5.

 Čt

------

 

17,00

Na dobrý úmysl dárce

  4.5.

 

------

 

17,00

Bohoslužba slova

5.5.

 So

------

 

------

 

6.5.

 Ne

     8,00

Za Aloisii a Rudolfa Pastuszkovy a za +rodiče a sourozence

  9,30

Za živé a zemřelé

z rodiny Štikovy

Lektoři

Ne

 

Helena Baigerová

Zdena Mistrová

Libuše Hovorková

 

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Čísla písní k liturgii

409, 407

 

 

Úklid kostela

Skupina VII.

 

III.skupina