V neděli 12. května bude mši v pouchovském kostele v 8 hodin doprovázet chorální schola z Biskupského gymnázia. Uděláme si takový malý exkurz do minulosti, kdy se ani na varhany ještě nehrálo :).

 • V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Jana Sarkandra, ve středu je památka Panny Marie, prostřednice všech milostí, příští neděle je 4. neděle velikonoční, den modliteb za duchovní povolání.
 • Májové pobožnosti – dnes v neděli v 15 hodin na Rožberku, jindy po každé mši svaté.
 • Večer chval  – v úterý 7.5. od 18,30 hodin na Pouchově.
 • Setkání seniorů farnosti – bude ve čtvrtek od 16 hodin na pouchovské faře.
 • Setkání členů Pastorační a Ekonomické rady farnosti – setkání se uskuteční ve čtvrtek od 19,30 hodin na pouchovské faře.
 • Návštěva starých a nemocných farníků – v pátek v dopoledních hodinách.
 • Sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců – se uskuteční příští neděli při všech bohoslužbách. V semináři máme našeho bohoslovce Davida, pamatujme na to s vděčností a stálými modlitbami za něho i ostatní bohoslovce.
 • Den matek – příští neděli poděkujeme všem našim živým maminkám za jejich lásku a starostlivost o nás od narození až po tyto dny a pomodlíme se i za zemřelé maminky.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (6. – 12. 5. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

6.5.

Po

 7,30

Za farnost

17,00

Za +rodiče a sourozence

7.5.

Út

------

 

------

 

8.5.

St

18,00

Za pana kanovníka Duška

17,00

 

9.5.

Čt

18,00

Za Aloisii a Rudolfa Pastuszkovy, +rodiče a sourozence z obou stran

17,00

 

10.5.

18,00

Za +manžela, maminku

a duše v očistci

17,00

Za +dceru Helenku

11.5.

So

18,00

Za +Václava Hovorku

a ten celý rod

a za rodinu Zavadilovu

17,00

 

12.5.

Ne

  8,00

Na poděkování za prokázaná dobrodiní

a Boží pomoc pro rodinu

  9,30

Na úmysl dárce

Lektoři

Ne

 

Jitka Novotná

Marie Šetřilová

Veronika Horejšová

Ne

Marie Bártová

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Čísla písní k liturgii

405,407

 

405,407

Úklid kostela

Skupina V

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je svátek sv. Kateřiny Sienské, spolupatronky Evropy, ve středu je památka sv. Josefa, dělníka, v pátek je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, příští neděle je 3. neděle velikonoční.
 • Pohřeb pana Karla Bystrého – našeho významného farníka a otce jednoho z diecézních kněží – pohřební obřady osobně povede pan kardinál Dominik Duka zítra, t.j. v pondělí od 12 hodin v našem farním kostele. Pokud Vám to bude možné, přijďte v co největším počtu na tyto obřady. Jednak z úcty k zemřelému a pak kvůli setkání s panem kardinálem Dominikem, naším nejslavnějším farníkem. Prosím také, podle možnosti, o asistenci naše ministranty.
 • Večer chval – v úterý 7.5. od 18,30 hodin v pouchovském kostele. Hostem bude P. Prokop Brož, bývalý děkan Katolické teologické fakulty v Praze a nynější farář farnosti Nový Hradec Králové. Přijďte, prosím, na tuto akci a doporučte ji ve svém okolí.
 • Svatební obřad – Aničky Vávrové - vnučky paní Vejrové – bude v sobotu v 11 hodin na Pouchově.
 • Májové pobožnosti v květnu – začneme májovou pobožností v neděli od 15 hodin u kapličky na Rožberku. Májové pak budou po každé mši svaté – jak na Pouchově, tak i na Rožberku.
 • Návštěvy starých a nemocných farníků – se uskuteční, kvůli nynější dovolené P. Miloslava - v pátek 10. května v dopoledních hodinách.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (29. 4. – 5. 5. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

29.4.

Po

12,00

Pohřeb pana

Karla Bystrého

------

 

30.4.

Út

------

 

------

 

1.5.

St

------

 

------

 

2.5.

Čt

------

 

------

 

3.5.

------

 

------

 

4.5.

So

------

 

------

 

5.5.

Ne

  8,00

Za +Otu Voláka a za živé a zemřelé z rodiny

  9,30

Za živé a zemřelé z rodiny Štikovy

Lektoři

Ne

 

Helena Baigerová

Zdena Mistrová

Libuše Hovorková

Ne

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Čísla písní k liturgii

410,407

 

410,407

Úklid kostela

 

 

 

 • Celý příští týden – budeme slavit jako velikonoční oktáv. Příští neděle je 2. neděle po Velikonocích a také neděle Božího milosrdenství.
 • Sbírka z minulé neděle – na pastorační aktivity naší diecéze jsme vybrali celkem 7 412 Kč. Patří Vám za to upřímný dík. Na co budou peníze využity, jsme uvedli ve zpravodaji č. 14/2019.
 • Setkání pastorační rady farnosti – se uskuteční v úterý od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Zápis z jednání bude v příštím nedělním zpravodaji.
 • Svatovojtěšská pouť na Libici – bude v sobotu 27. dubna – informace – viz plakátek ve vývěsce.
 • Pochod pro život – v sobotu 27. dubna od 10,30 hodin – informace – na plakátku.
 • Pozvání na zpívané nešpory do katedrály – dnes v neděli 21.4. od 17,30 hodin. Texty s notami budou k dispozici.

 

 • Dovolená P. Miloslava – další část si vyberu od 25. 4. – 4. 5. 2019. V tyto dny mne ve farnosti bude zastupovat P. Ing. Zdeněk Novák, farář od Božského Srdce Páně v Hradci Králové 2, tel: 495 211 194. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (22. – 28. 4. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

22.4.

Po

8,00

Za +bratra

a živé z toho rodu

9,30

Za zemřelé rodiče

a sourozence

23.4.

Út

------

 

------

 

24.4.

St

18,00

Za Miroslava Malečka, rodiče a sourozence

17,00

Na poděkování za dar života a za dar manželství a Boží požehnání

pro celou rodinu

25.4.

Čt

------

 

------

 

26.4.

------

 

------

 

27.4.

So

------

 

------

 

28.4.

Ne

  8,00

Za +manžela, rodiče Flídrovy a Košňarovy a za Boží pomoc a ochranu pro rodinu

  9,30

Za +manžela Pavla Bartoše, dceru Petru

a živé členy rodiny

Lektoři

Ne

 

Marie Košňarová

Jana Portyková

Helena Baigerová

Ne

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Čísla písní k liturgii

404,406,407

 

404,406,407

Úklid kostela

Skupina IV