• V tomto týdnu si připomeneme – v úterý je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí.
 • Návštěvy starých a nemocných farníků – se uskuteční v pátek v dopoledních hodinách.
 • Mše svatá na Rožberku v neděli 8. září – protože jsem nesehnal kněze na sloužení mše svaté v tomto termínu na 9,30 hodin, mše svatá bude mimořádně od 9:00.
 • Setkání seniorů farnosti bude – kvůli dovolené P. Miloslava posunuto na třetí čtvrtek v měsíci, tedy 19. 9. od 16 hodin ve farním sále na Pouchově.
 • Vyučování náboženství – pokud by byl zájem o vyučování Vašich dětí náboženství, prosíme, přijďte si pro přihlášku do sakristie. Vyučovat se bude buď v ZŠ ve Věkoších nebo ve farní místnosti na faře. Včas bude upřesněno.
 • Dovolená P. Miloslava – bude od 7. – 14. září včetně. V tyto dny budou na Pouchově i Rožberku omezeny počty bohoslužeb ve všední dny.
 • Generální úklid kostela na Pouchově – bude 14. září od 8 hodin.

Den

Pouchov

Rožberk

2.9.

Po

7,30

Na poděkování za Boží milosti a ochranu P. Marie

16,00

Za Marii a Josefa Michálkovy, celý rod

a za duše v očistci

3.9.

Út

------

 

------

 

4.9.

St

18,00

Za Marii Zemanovou

a Olgu Slabou

17,00

 

5.9.

Čt

18,00

Za duše zemřelých dárců mešních fundací

17,00

Na poděkování Pánu Ježíši a Panně Marii

6.9.

18,00

Za duchovní povolání

------

 

7.9.

So

-----

 

-----

 

8.9.

Ne

8,00

Za +Jaromíru Rejskovou

a celý rod

9,00

Za +Antonína Kozáka

a za obrácení rodiny

Lektoři

Ne

 

Lenka Voláková
   Lukáš Volák
   Jana Portyková

Ne

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Stanislava Poznarová

Během letních prázdnin bude omezený pořad bohoslužeb. Sledujte proto vývěsku na kostele.

 

MŠE SVATÉ V HRADCI KRÁLOVÉ A OKOLÍ

===    OBDOBÍ LETNÍHO ČASU L. P. 2019   ===

 

neděle

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

sobota

Hradec Králové - Velké náměstí

katedrála Svatého Ducha/ kaple sv.Klimenta (St)

6.30   9.30 11.00

18.30

18.30

18.30

18.30

18.30

18.30

Hradec Králové - Velké náměstí

kostel Nanebevzetí Panny Marie

8.00   18.30

  10.15

7.00  

7.00

  7.00
19.30
**  

7.00

7.00

7.00

Hradec Králové - Velké náměstí

Kaple sv. Josefa

  9.00 +

 

 

17.00+

    

 

 

Nový Hradec Králové

kostel sv. Antonína

8.30

 

 

18.30

 

18.30

 

Nový Hradec Králové - Na Zámečku

kostel sv. Jana Křtitele

10.10

 

 

 

 

 

 

Hradec Králové - Pražské Předměstí

kostel Božského Srdce Páně

8.00 

 20.00

12.00

12.00

 12.00

12.00

12.00

17.30

  8.00

17.30

Hradec Králové - Kukleny

kostel sv. Anny

10.00

 

 

 

 

 

 

Hradec Králové - Plotiště nad Labem

kostel sv. Petra, apoštola   

9.40

 

 

 

 

 

 

Hradec Králové - Pouchov

kostel svatého Pavla, apoštola   

8.00

 7.30

 

18.00

18.00 ++

18.00

18.00

Hradec Králové - Slezské Předměstí

kostel Panny Marie - Na Rožberku                           

9.30

17.00

 

17.00

17.00

17.00

17.00

Hradec Králové - Fakultní nemocnice

interní klinika (přízemí-meditační místnost)

15.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

 

Černilov

kostel sv. Štěpána

8.30

 

 

18.00

 

18.00

8.00

první sobota

Dobřenice

kostel sv. Klimenta

17.00

8.00

8.00

 

7.30

 

8.00

Holohlavy

kostel sv. Jana Křtitele

8.00

 

 

 

 

8.00

 

Chlum (sudá sobota) kostel Proměnění Páně

Neděliště (lichá sobota) kostel Nanebevz.P.M.

 

 

 

 

 

 

16.30

Chlumec nad Cidlinou

kostel sv. Voršily /kostel Nejsv.Trojice (Út)

9.00

 

18.00

18.00

 

    18.00

 

Kratonohy

kostel sv. Jakuba Staršího

 

 

 

 

 

 

17.00

Lhota pod Libčany

kaple Nejsvětější Trojice

9.00

 

 

 

 

 

 

Libčany

kostel Nanebevzetí Panny Marie

8.30

 

 

 

 

17.00

 

Lochenice

kostel Narození Panny Marie

10.45

 

 

 

 

8.00

19H  PRVNÍ

 

Lovčice

kostel sv. Bartoloměje

  11.00

neděle po 3. sobotě    

 

 

 

 

 

18.00

první sobota

Mlékosrby

kostel sv. Filipa a Jakuba

  11.00

 

 

 

 

 

 

Nechanice

kostel Nanebevzetí Panny Marie

11.00

     

 

17.00

 

17.00

 

Nový Bydžov

kostel sv. Vavřince

9.30

  8.00

 

  18.30

18.30

18.30

 

Osice

kostel Nanebevzetí Panny Marie

10.00

 

 

16.00

 

 

 

Probluz

kostel Všech svatých

8.00

LICHÁ

18.00

    SUDÉ

 

 

 

 

 

Stará Voda

kostel sv. Václava

8.00

 

 

 

 

 

 

Stěžery

kostel svatého Marka

17.00

 

 

 

 

 

 

Třebechovice pod Orebem

kostel sv. Ondřeje

9.00

 

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

Všestary

kostel Nejsvětější Trojice

10.00

 

 

 

 

 

 

 

*    mše svatá pro děti (ve školním roce)         ** mše svatá pro vysokoškolské studenty (v akademickém roce)

+   Byzantská liturgie                                       ++ mše svatá pro seniory (2. čtvrtek v měsíci)


 

 

 • V tomto týdnu si připomeneme – v pondělí je slavnost narození sv. Jana Křtitele, v pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (po mši svaté smírná pobožnost k NSJ a svátostné požehnání), v sobotu je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, poutní mši svatou budeme slavit na Pouchově v neděli, na Rožberku je 13. neděle v mezidobí.
 • Mše svatá v azylovém domě M. Terezy – bude sloužena v pondělí již od 15 hodin.
 • Mše svatá na Rožberku – bude sloužena v pondělí již od 16 hodin!!
 • Příští zpravodaj – vyjde po prázdninách s datem v neděli 1. září. Na tomto místě bych chtěl upřímně poděkovat novému týmu, který od minulého září se mnou zpracovává náš farní zpravodaj. Poděkování patří především manželům Jitce a Martinu Novotným a též paní Líbě Veselé. Děkuji též všem přispívatelům a vybízím i ostatní k psaní článků na třetí stranu, kde se konkrétně odráží náš život ve farnosti. Za náš tým přejeme všem farníkům klidné a odpočinkové prožití letních prázdnin. V červenci a srpnu budou také zredukované bohoslužby na Pouchově i Rožberku, sledujte proto, prosíme, vyvěšený rozvrh bohoslužeb. Seznam také pošleme všem odběratelům zpravodaje emailem.

Bohoslužby v příštím týdnu od (24. – 30. 6. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

24.6.

Po

 7,30

Na poděkování za Boží milosti a ochranu P. Marie

16,00

Za +Stanislava Houfa

a ten celý rod

25.6.

Út

 ------

 

------

 

26.6.

St

18,00

 

17,00

Za dar víry pro děti a jejich rodiny

27.6.

Čt

18,00

 

17,00

 

28.6.

18,00

 

17,00

Za všechny nemocné

29.6.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za ochranu, Boží pomoc, posílení víry a požehnání rodině Krejcarové, Doležalové a Pinto

30.6.

Ne

  8,00

Za živé a +z rodiny Vlachovy, Hurdálkovy a Bielikovy

9,30

Za živé a zemřelé z rodiny a Perných

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

Ne

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

525

 

525

Úklid kostela

 

 

 

 • Tento týden si připomínáme – ve středu je památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa, ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně: po mši svaté bude smírná pobožnost a svátostné požehnání. V pátek je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka, příští neděle je 12. neděle v liturgickém mezidobí.
 • Farní den – se uskuteční příští neděli 23. června. V 10 hodin bude společná mše svatá na Pouchově, potom společné chvíle na zahradě fary a v prostorách fary. Prosíme, zapište se na papír, pokud budete chtít společně poobědvat. Rádi uvítáme malé sponzorské dary jubilujících farníků (na nápoje či zmrzlinu pro děti – u Zadrobílků byl minulý týden otevřen stánek s dobrou zmrzlinou).
 • Setkání seniorů farnosti – bude ve čtvrtek 20. června od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno v 18 hodin společnou mší sv. v kostele.
 • Setkání františkánské rodiny – bude v pátek od 15,30 hodin na faře. Bude zakončeno společnou mší svatou ve farním kostele.
 • Josef Štemberka - kněz a vlastenec, popravený spolu s muži v Lidicích - vernisáž výstavy ke 150. výročí narození Josefa Štemberka proběhne 10. června na Pivovarském náměstí v HK za účasti královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála. Výstava bude ke shlédnutí do 27. června.

Bohoslužby v příštím týdnu od (17. – 23. 6. 2019)

Den

Pouchov

Rožberk

17.6.

Po

 ------

 

17,00

Za + manžela, rodiče

a živé členy rodiny

18.6.

Út

 ------

 

------

 

19.6.

St

18,00

 

17,00

Za nemocného přítele

20.6.

Čt

18,00

 

------

 

21.6.

18,00

Františkáni

17,00

Za živé i + členy čtyř rodin

22.6.

So

18,00

Za farnost

17,00

Na dobrý úmysl dárce

23.6.

Ne

10,00

 

------

 

Lektoři

Ne

 

Jan Mádlík sn.

Jan Mádlík ju.

Marie Košňarová

Ne

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Čísla písní k liturgii

523

 

523

Úklid kostela

 

 

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka Panny Marie, Matky Církve, v úterý je památka sv. Barnabáše, apoštola, ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v sobotu je památka sv. Víta, mučedníka a zemského patrona, příští neděli budeme slavit slavnost Nejsvětější Trojice.
 • Setkání pastorační rady farnosti – se uskuteční v pondělí od 19,30 hodin večer ve farním sále na Pouchově. Prosím její členy o účast na tomto jednání.
 • Farní den – připomínáme termín jeho konání: neděle 23. června. V 10 hodin bude společná mše svatá na Pouchově, potom společné chvíle na zahradě fary a v prostorách fary. Program bude upřesněn po zasedání pastorační rady. Prosíme, zapište se na papír, pokud budete chtít společně poobědvat.
 • Setkání NET FOR GOD - se uskuteční ve čtvrtek od 19,30 hod. na faře na Pouchově. Název: Přítel ubohých – Jean Vanier. Téma: jak se dnes mohu přesvědčit o tom, že právě ti nejvíce na okraji, nejubožejší a nejchudší lidé mě mohou přetvářet a uzdravovat? Film nás zve k tomu, abychom poznali bohatství a podivuhodnou sílu ubohých lidí. Spojeno s malým občerstvením. Zakončení společnou modlitbou.
 • Setkání seniorů farnosti – bude o týden posunuto a bude se konat ve čtvrtek 20. června od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno v 18 hodin mší sv. v kostele.
 • Omezení počtu bohoslužeb – kvůli hospitalizaci P. Miloslava ve fakultní nemocnici bude v příštím týdnu omezen počet bohoslužeb – dle rozpisu dole. Modleme se za sebe navzájem i nadále.

Bohoslužby v příštím týdnu od (10. – 16. 6. 2019)

Den

Pouchov

Rožberk

10.6.

Po

7,30

Za Marii Ondrákovou, roz. Bernášovou a příslušníky tohoto rodu

17,00

 

11.6.

Út

7,00

Za farnost

------

 

12.6.

St

------

 

------

 

13.6.

Čt

------

 

------

 

14.6.

------

 

------

 

15.6.

So

------

 

------

 

16.6.

Ne

8,00

Za živé a +z rodiny Kánských a Rindovy

9,30

Za Darinku a Stanislava Huškovy

Lektoři

Ne

 

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Jana Portyková

Ne

Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Čísla písní k liturgii

514,911

 

514,911

Úklid kostela