Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJoomPlu has a deprecated constructor in /domains1/farnost_cz_pouchov/public/www_root/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 26

 • Tento týden si připomínáme – příští neděle je svátek Křtu Páně. Ve vánoční době bývá zvykem vystavovat jesličky zbožné úctě věřících. V kostelích a kaplích, kde se konají bohoslužby, mohou být vystaveny do svátku Křtu Páně. Pouze tam, kde jsou umístěny v postranní kapli nebo v zadním prostoru kostela, mohou zůstat déle (např. do svátku Uvedení Páně do chrámu – 2. února).
 • Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farní místnosti na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou tamtéž – ve farním sále (pokud nebude stanoveno jinak). Z toho důvodu nebude ve čtvrtek mše svatá na Rožberku.
 • Charita hledá – koledníčky s doprovodem pro Tříkrálovou sbírku na Pouchově. Zatím tuto službu v naší farnosti příležitostně vykonávají ochotní koledníci z jiných farností města Hradce Králové. Přihlásit se můžete u P. Miloslava.
 • Adorace na Rožberku - od nového roku bude páteční adorace začínat od 16,30 hodin. Je to proto, že se adorace zúčastňují především farníci starší generace a pak i kvůli zimnímu chladu v prostoru kostela. V jarních a ostatních měsících roku se doba adorace může opět prodloužit.
 • Úklid Pouchovského kostela a fary. Stále hledáme dobrovolníky pro posílení úklidových skupin v kostele na Pouchově. Kontaktní osoba je pan Verner. Též je třeba zajistit pravidelný úklid přízemí pouchovské fary. Prosíme o to především mladší generaci farníků.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (7. – 13. 1. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

7.1.

Po

7,30

Za + Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

Za + Zdeňku Havrdovou, manžela a živé členy rodiny

8.1.

Út

------

 

------

 

9.1.

St

18,00

 

17,00

Za + rodiče a sourozence

10.1.

Čt

18,00

 

------

 

 11.1.

18,00

Za Jiřího a Justinu Gombitovy

17,00

Za + Růženu Zikánovou

12.1.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za Josefa Antonyho a rodiče

13.1.

Ne

8,00

Za rodinu Francovu,

syna Romana a dceru Ivu

  9,30

Za živé a + z rodiny, ten celý rod a obrácení na víru pro děti a vnoučata

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

Ne

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

217, 214, 201

 

 

Úklid kostela

Skupina III

 

Skupina II

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Silvestra I. papeže (po mši svaté bude krátká silvestrovská pobožnost, bilance uplynulého roku, svátostné požehnání), od 23 – 23,30 hodin je možné před vystavenou NSO poděkovat za uplynulý rok, poté bude na faře krátké setkání s přípitkem, v úterý je slavnost Matky Boží, Panny Marie, ve středu je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, příští neděli oslavíme Slavnost Zjevení Páně. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla. Prosím, přineste si nádobky na svěcenou vodu. Po mši svaté také proběhne před kostelem na Pouchově a Rožberku již tradiční tříkrálová sbírka do charitních kasiček. Prosím, pamatujme na to.
 • Charita hledá – koledníčky s doprovodem pro Tříkrálovou sbírku na Pouchově. Přihlásit se můžete u P. Miloslava.
 • Návštěva starých a nemocných farníků – vzhledem k úmrtí v naší rodině bude tato návštěva konána o den později - v sobotu 5. ledna v dopoledních hodinách.
 • Adorace na Rožberku - od nového roku bude páteční adorace začínat od 16,30 hodin.
 • Tříkrálový koncert - 6. ledna 2019 v kostele Nanebevzetí Panny Marie rozezní malí i velcí umělci sboru Biskupského gymnázia Squadra Risonante. Koncert začíná v 17 hodin večer.

Bohoslužby v příštím týdnu od (31.12 – 6. 1. 2018)

 Den

Pouchov

Rožberk

31.12.

Po

16,00

Za +maminku, manžela

a duše v očistci

------

--------------------------

1.1.

Út

8,00

Na poděkování za Boží milost s prosbou

ve zdravotních potížích

 9,30

Za duše v očistci

2.1.

St

18,00

Na dobrý úmysl

17,00

Za Štěpána a Bohumilu Metelkovy, za manžela

a živé členy rodiny

3.1.

Čt

18,00

Na dobrý úmysl

a za duše v očistci

17,00

Za +rodiče a živé členy rodiny

 4.1.

 18,00

Za duchovní povolání

17,00

Za zdraví dcery a syna

5.1.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za dar zdraví

6.1.

Ne

 8,00

Za rodinu Rindovu

a Kánských

  9,30

Za Boží pomoc

a uzdravení pro dceru

Lektoři

Ne

 

Jan Mádlík sen.,

Jan Mádlík jun.

Marie Košňarová

Ne

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Čísla písní k liturgii

koledy

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 Farní ohlášky:

 

·      V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je slavnost Narození Páně, ve středu svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, ve čtvrtek svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty (v závěru mše svaté bude žehnáno víno), v pátek je svátek sv. Mláďátek, prvomučedníků, příští neděli budeme slavit svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. (při mši svaté bude možnost obnovy manželských slibů přítomných manželů).

·      Příležitost ke svátosti smíření – pro ty, kteří se včera nedostali ke svatosti smíření do katedrály, bude dnes odpoledne od 15 hodin v pouchovském kostele. Zpovídat budou - P. Adrian Kostilnik a P. Miloslav.

·      Poděkování všem – kteří v pátek a včera – v sobotu – přišli pomoci s vánoční výzdobou našich dvou kostelů – na Rožberku i na Pouchově.

·      Pozvěte – své sousedy na půlnoční mši svatou. Pozvánky jsou na stolečku. Můžete jim zároveň přinést i betlémské světlo na štědrovečerní stůl. (Služba v kostele na Štědrý den)

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (24. – 30. 12. 2018)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 

24.12.

Po

 

16,00

 

Za +Karla Horáka a manželku, za Jaromíra Landovského a jeho dceru Ivu

------

----------

 

24,00

Za +Růženu Zikánovou

 

25.12.

Út

 8,00

Za +manžela, rodiče Flídrovy a Košňarovy

a živé a +z obou rodů

9,30

Za +z rodiny Doležalovy, Nágeovy, Krejcarovy, Pinto, Batekovy a Zubrovy

 

26.12.

St

 8,00

Za Annu a Václava Řehákovy

9,30

Za živé a +z rodiny Vaňkovy

 

 27.12.

Čt

18,00

Za Eriku Plutinskou

– za uzdravení

17,00

Za živé a +z rodiny Mádlíkovy, Hakovy

a Hejlovy

 

 28.12.

 18,00

Na dobrý úmysl

a duše v očistci

17,00

Za živé a +z rodiny Trojanovy a Perných

 

29.12.

So

 18,00

Za farnost

17,00

Na dobrý úmysl

 

30.12.

Ne

     8,00

Za +Jaroslava Malečka

a rodinu Doležalovu

  9,30

Za živé a +z rodiny P. Jana Haufa, ten celý rod a obrácení členů rodiny na víru

 

Lektoři

Ne

 

Helena Baigerová

Zdena Mistrová

Libuše Hovorková

Ne

 

 

Čísla písní k liturgii

koledy

 

 

 

Stanislava Kozáková

Úklid kostela

Skupina 2

 

 

 

Ing. Pavel Hesoun

 • V tomto týdnu si připomínáme – od 17. prosince začíná bezprostřední příprava na svátky Kristova narození, jednotlivé mše svaté mají své vlastní texty. Příští neděle je 4. neděle adventní.
 • Roráty – poslední rorátní mše svatá bude zítra na Pouchově od 7 hodin ráno.
 • Mše svatá v azylovém domě MT – bude zítra - v pondělí - od 16 hodin odpoledne. Po bohoslužbě bude krátké posezení s obyvateli azylového domu. Je možné tuto bohoslužbu navštívit. Malé pohoštění je zajištěno.
 • Předvánoční výzdoba – na Pouchově (v sobotu 22. prosince od 9 hodin dopoledne) a na Rožberku den předem – (v pátek 21. prosince). Přesnější údaje u Mádlíkových.
 • Příležitost ke svátosti smíření – v katedrále – bude v sobotu 22. prosince od 14 – 16 hodin. Zpovídat tam bude 6 – 8 kněží. Využijme, prosím, této možnosti. Další příležitost k přijetí této svátosti bude v neděli 23. prosince od 15 hodin na Pouchově. Zpovídat budou dva kněží (P. Miloslav Šiffel a P. Adrian Kostilnik).

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (17. – 23. 12. 2018)

 Den

Pouchov

Rožberk

17.12.

Po

 

 7,00

 

Za +maminku Annu Krejcarovou

17,00

Za rodinu Norkovu, ten celý rod a duše v očistci

16,00

Za bezdomovce

18.12.

Út

------

 

------

 

19.12.

St

18,00

Za +Jana a Aloisii Kolářovy

17,00

Za duše v očistci

 20.12.

Čt

18,00

Za rodinu Markovu, Drábkovu a Fábinovu

17,00

Na úmysl dárce

 21.12.

 18,00

Za rodiny Fialovu

a Tomášovu

17,00

Za duše v očistci

22.12.

So

 18,00

Za farnost

17,00

Za +maminku Annu Krejcarovou

23.12.

Ne

     8,00

Za +Vladislava

a Jiřinu Svobodovy

  9,30

Za +manžela Pavla Bartoše a +dceru Petru

Lektoři

Ne

 

Libuše Hovorková

Josef Jíša

Jan Mádlík sen.

Ne

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

101, 130

 

 

Úklid kostela

 

 

Skupina 1