Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJoomPlu has a deprecated constructor in /domains1/farnost_cz_pouchov/public/www_root/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 26

 • V tomto týdnu si připomeneme – v pondělí je památka sv. Karla Boromejského, biskupa, v sobotu je svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě, příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí.
 • Až do pátku 8. listopadu – můžeme získávat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Podmínky byly stanoveny ve zpravodaji minulé neděle.
 • Sbírka na plošné pojištění - kostelů a far v naší diecézi se uskuteční příští neděli při všech bohoslužbách.
 • Relikvie sv. Vincenta v katedrále Svatého Ducha - v rámci putování ostatků sv. Vincenta de Paul po českých a moravských diecézích budou tyto vystaveny veřejné úctě 6. listopadu od 10 hodin v královéhradecké katedrále. Více na str. 2 farního zpravodaje.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (4. – 10. 11. 2019) 

 

Den

Pouchov

Rožberk

4.11.

Po

7,30

Za +manžela, rodiče Flídrovy a Košňarovy

a duše v očistci

17,00

Za zemřelé rodiče

5.11.

Út

------

 

------

 

6.11.

St

18,00

Za Josefa a Miladu Ferbasovy a rodiče z obou stran

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a zemřelé z rodin

7.11.

Čt

18,00

Za Marii a Aloise Hanušovy

17,00

Za Neila Wayman, zdraví

a Boží ochranu a požehnání

8.11.

18,00

 

17,00

Za +tchyni a tchána

9.11.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +kostelnice

a kostelníky z Rožberka

10.11.

Ne

8,00

Za Aloisii a Rudolfa Pastuszkovy, +rodiče

a sourozence z obou stran

9,30

Za živé a +z rodiny Novotných a Jonových

Lektoři

Ne

 

Jitka Rusková

Ondřej Rusek

Alena Záveská

Ne

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Čísla písní k liturgii

515

 

515

Úklid kostela

 

 

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je svátek sv. Šimona a Judy, ve středu je svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Ducha v Hradci Králové, ve čtvrtek je památka sv. Wolfganga, v pátek je slavnost Všech svatých, v sobotu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí.
 • Sbírka na papežská misijní díla – společně jsme na ni minulou neděli vybrali 13 548 Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.
 • Svátek posvěcení katedrály Svatého Ducha – ve středu 30. 10. v 18,30 hodin bude v katedrále Svatého Ducha sloužena mše svatá. Při mši sv. zazní Missa brevis skladatele Jana Tobiáše Beckera, která byla poprvé uvedena před 150 léty po ukončení oprav katedrály vedených biskupem Karlem Boromejským Hanlem, kdy byla katedrála znovu posvěcena.

 

 • Mše svatá Svatodušní kapituly – bude v sobotu 2.11. od 7,30 hodin v kostele sv. Pavla na Pouchově. Hlavní celebrant Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup, kazatel Mons. Josef Socha. Srdečně na tuto bohoslužbu zveme.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (28. 10. – 3. 11. 2019)

Den

Pouchov

Rožberk

28.10.

Po

7,30

Na poděkování za Boží milosti s prosbou o další pomoc

17,00

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

29.10.

Út

13,00

Setkání kněží Díla Mariina

------

 

30.10.

St

------

 

16,30

Za +rodiče, prarodiče, příbuzné a duše v očistci

31.10.

Čt

18,00

Za rodiče, manžela, děti

a duše v očistci

17,00

Za duchovní povolání

1.11.

18,00

Za duše v očistci

17,00

Za +z rodiny Kozákovy

a Zujkovy

2.11.

So

7,30

18,00

Na úmysl papeže

Za farnost

17,00

Za +z rodiny Krejcarovy, Pinto, Doležalovy, Nagelovy, Monesmy, Batekovy a Zubrovy

3.11.

Ne

8,00

Za rodiče Calomkovy

a Kotlandovy

9,30

Za živé a +z rodiny Kozákovy, Grofovy, Houfovy, Konečných a obrácení

Lektoři

Ne

 

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

Ne

Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Čísla písní k liturgii

514

 

514

Úklid kostela

        

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka blahoslaveného Karla Rakouského, v úterý je památka sv. Jana Pavla II., ve středu je památka sv. Jana Kapistránského, kněze, příští neděli oslavíme na Pouchově výroční slavnost Posvěcení kostela.
 • Mše svatá v Domově Matky Terezy – bude mimořádně v úterý v 16 hodin odpoledne.
 • Setkání členů živého růžence – bude v sobotu od 16 hodin: modlitba sv. růžence, od 16,30 hodin růžencová úvaha, od 17 hodin mše svatá.
 • Letní čas – ukončení - v noci ze soboty 26. 10. 2019 na neděli 27. 10. 2019 končí letní čas. V neděli o třetí hodině ranní letního času se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času.
 • Katedrální kapitula - při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové hledá pracovníka údržby budov a zahrady pro nemovitosti v Hradci Králové. Více informací ve vývěsce a u P. Miloslava.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (21. – 27. 10. 2019)

 

 

Den

Pouchov

Rožberk

21.10.

Po

------

-------------------------

17,00

Na dobrý úmysl dárce

 

22.10.

Út

------

 ------------------------

------

--------------------------

 

23.10.

St

18,00

Za rodinu Pavlišovu

a Zemanovu a za živé

a zemřelé rodin

17,00

Za dar dítěte

 

24.10.

Čt

18,00

Na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží pomoc a přímluvu P. Marie do dalších let a za +Blaženu a Josefa Mužátkovy a  +sousedy

17,00

 

 

25.10.

18,00

 

17,00

 

 

26.10.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za živé a +členy živého růžence a +Marcelu Marelovou

 

27.10.

Ne

  8,00

Za živé a +z rodiny Vlachovy, Hurdálkovy a Bielikovy

9,30

Za +manžela, rodiče, prarodiče a živé z rodiny

 

Lektoři

Ne

 

Jitka Novotná

Marie Šetřilová

Veronika Horejšová

Ne

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Marie Bártová

 

Čísla písní k liturgii

513

 

513

 

Úklid kostela

Skupina II 

 

 

 

 • Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, ve čtvrtek je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, v pátek je svátek sv. Lukáše, evangelisty, příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí, den modliteb za misie.
 • Sbírka na papežská misijní díla – bude v neděli při všech bohoslužbách.
 • Podzimní duchovní obnova – s bratry kapucíny bude v pátek a sobotu v Kostele BSP na Pražském Předměstí. Program na plakátku ve vývěsce.
 • Svatoanežská pouť do Říma a do Prahy - Biskupové českých a moravských diecézí všechny vyzývají ke společnému putování do Říma ve dnech 11. – 13. října a zvou do Prahy dne 16. listopadu do katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Více na webových stránkách: www.anezka2019.cz
 • Katedrální kapitula - při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové hledá pracovníka údržby budov a zahrady pro nemovitosti v Hradci Králové. Více na ve vývěsce.
 • P. Miloslav - ve dnech 19. – 21. 10. doprovází diecézní seniory na pouť do Hejnic. V sobotu proto nebudou na Pouchově a Rožberku mše svaté.
 • Mše svatá v neděli 20.10. na Rožberku – bude mimořádně sloužena již od 8 hodin ráno. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (14. – 20. 10. 2019)

 

 

Den

Pouchov

Rožberk

14.10.

Po

 7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

Na dobrý úmysl dárce

15.10.

Út

 ------

 

------

 

16.10.

St

18,00

Za +rodiče Evu a Karla Ettlerovy a tetu paní Věru Horákovou

17,00

Za Anežku Zajíčkovou,  Anežku Demišovou a duše v očistci

17.10.

Čt

18,00

Za +Annu Dostálovou a Boženu Kašparovou a za živé a +z rodin

17,00

 

18.10.

18,00

Františkáni

17,00

 

19.10.

So

-----

-------------------------

------

-----------------------

20.10.

Ne

  8,00

Za +Boženu a Františka Desenských a za duše

v očistci

POZOR

8,00

Na poděkování za dožitá léta a za živé a +členy rodiny a za zlepšení zdraví bratra

Lektoři

Ne

 

Helena Baigerová

Zdena Mistrová

Libuše Hovorková

Ne

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

512

 

512

Úklid kostela

 

 

 

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka Panny Marie Růžencové, v pátek je památka sv. papeže Jana XXIII., v sobotu je památka sv. Radima, biskupa, příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.
 • Setkání pastorační rady farnosti – se uskuteční ve středu od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude proveden bilance dosavadního života farnosti a sepsán plán na příští období.
 • Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Srdečně zveme i ostatní seniory z farnosti i okolí.
 • Svatoanežská pouť do Říma a do Prahy - Biskupové českých a moravských diecézí všechny vyzývají ke společnému putování do Říma ve dnech 11. – 13. října a zvou do Prahy dne 16. listopadu do katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Více na webových stránkách: www.anezka2019.cz
 • Časopis Adalbert - říjen 2019 - ...tentokrát s tématem Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Jak se žije v misijích v Bulharsku? Jak se jednotlivá diecézní centra připravovala na výzvu papeže Františka? O tom se dočtete v aktuálním vydání diecézního měsíčníku Adalbert. A samozřejmě jsou přichystané i další zajímavé texty. 
 • Katedrální kapitula - při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové hledá pracovníka údržby budov a zahrady pro nemovitosti v Hradci Králové. Více na plakátku ve vývěsce.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (7. – 13. 10. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

7.10.

Po

 7,30

 

17,00

Na dobrý úmysl dárce

8.10.

Út

 ------

 

------

 

9.10.

St

18,00

Na poděkování za dožitá léta života maminky

17,00

 

10.10.

Čt

18,00

Za +Gertrudu Doležalovou

------

Mše svatá nebude - senioři

11.10.

18,00

Za +Františka Doležala

a rodinu a za Miroslava Malečka

17,00

Za rodiče Hejzlarovy, manželku Marii

a její sestru Annu

12.10.

So

18,00

Za farnost

17,00

 

13.10.

Ne

  8,00

Za rodiče Lánských, duše v očistci a celou rodinu

9,30

Na úmysl dárce

Lektoři

Ne

 

Marie Košňarová

Jana Portyková

Helena Baigerová

Ne

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

909

 

909

Úklid kostela