1.7.

Středa

18 hodin

1.8.

Sobota

18 hodin

2.7.

Čtvrtek

--------

2.8.

Neděle

8 hodin

3.7.

Pátek

18 hodin

3.8.

Pondělí

7,30 hodin

4.7.

Sobota

--------

4.8.

Úterý

--------

5.7.

Neděle

8 hodin

5.8.

Středa

18 hodin

6.7.

Pondělí

7,30 hodin

6.8.

Čtvrtek

--------

7.7.

Úterý

--------

7.8.

Pátek

18 hodin

8.7.

Středa

18 hodin

8.8.

Sobota

18 hodin

9.7.

Čtvrtek

--------

9.8.

Neděle

8 hodin

10.7.

Pátek

18 hodin

10.8.

Pondělí

7,30 hodin

11.7.

Sobota

--------

11.8.

Úterý

--------

12.7.

Neděle

8 hodin

12.8.

Středa

18 hodin

13.7.

Pondělí

7,30 hodin

13.8.

Čtvrtek

--------

14.7.

Úterý

--------

14.8.

Pátek

18 hodin

15.7.

Středa

18 hodin

15.8.

Sobota

18 hodin

16.7.

Čtvrtek

--------

16.8.

Neděle

8 hodin

17.7.

Pátek

  18 hodin

17.8.

Pondělí

--------

18.7.

Sobota

18 hodin

18.8.

Úterý

--------

19.7.

Neděle

8 hodin

19.8.

Středa

--------

20.7.

Pondělí

7,30 hodin

20.8.

Čtvrtek

--------

21.7.

Úterý

--------

21.8.

Pátek

--------

22.7.

Středa

18 hodin

22.8.

Sobota

--------

23.7.

Čtvrtek

--------

23.8.

Neděle

8 hodin

24.7.

Pátek

18 hodin

24.8.

Pondělí

7,30 hodin

25.7.

Sobota

18 hodin

25.8.

Úterý

--------

26.7.

Neděle

8 hodin

26.8.

Středa

18 hodin

27.7.

Pondělí

7,30 hodin

27.8.

Čtvrtek

-------

28.7.

Úterý

-------

28.8.

Pátek

18 hodin

29.7.

Středa

18 hodin

29.8.

Sobota

18 hodin

30.7.

Čtvrtek

--------

30.8.

Neděle

8 hodin

31.7.

Pátek

18 hodin

31.8.

Pondělí

7,30 hodin

V červenci a srpnu bude upravený pořad bohoslužeb. Mše svaté nebudou slouženy v úterý a ve čtvrtek (na Pouchově i na Rožberku). Podrobný rozpis najdete na vývěsce kostela.

·  V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, v pátek je svátek sv. Tomáše a zároveň první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v sobotu je památka sv. Prokopa a sobotní památka Panny Marie, příští neděli oslavíme slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

·  Návštěva starých a nemocných farníků – se uskuteční v pátek dopoledne.

·  Omezení bohoslužeb v červenci a srpnu – v těchto dvou měsících nebudou obvykle slouženy mše svaté na Pouchově a Rožberku v úterý a ve čtvrtek. Ve vývěsce a na dveřích kostela bude podrobný rozpis bohoslužeb.

·  Požehnané dny prázdnin – přeji všem, zvláště mládeži hezké dny odpočinku, příjemné dny dovolených. Nezapomínejme na mše svaté. Přeji vám, abyste se z cest vrátili s novou silou, elánem a potřebnou inspirací, jak společně prožívat nově další dny v naší farnosti.

·  Příští zpravodaj – vyjde v neděli 30 srpna.

Bohoslužby v příštím týdnu od (29. 6. – 5. 7. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

29.6.

Po

7,30

 

17,00

Za živé a zemřelé

z rodiny Novotných

30.6.

Út

10,00

Na dobrý úmysl dárce

------

 

1.7.

St

18,00

 

17,00

Za Boží ochranu, pomoc, posilu a požehnání,

za +z rodiny Krejcarovy, Nagelovy, Smith, Wilson, Millerovy, Pinto a Zubrovy

2.7.

Čt

18,00

--------

17,00

----------

3.7.

18,00

Za +Zdeňka Kašpara

a za živé a +z rodiny Kašparovy, Dostálovy

a Šrámkovy

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a zemřelé z rodin

4.7.

So

18,00

--------

17,00

--------

5.7.

Ne

8,00

Za +Marii Flídrovou, manžela a za živé

a zemřelé z obou rodů

9,30

Za Veru a Karla Dolkošovy. jejich rodiče, sourozence a prarodoče

Lektoři

Ne

 

Rudolf Pastuszek

Helena Baigerová

Jan Mádlík jun.

Ne

 

Čísla písní k liturgii

425

 

425

Úklid kostela

 

 

 

·     V tomto týdnu si připomínáme – ve středu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele, v sobotu je památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve, příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí (na Rožberku), na Pouchově poutní slavnost sv. apoštola Pavla, patrona naší farnosti.

·     Sbírka – na pojištění kostelů a dalších církevních budov v diecézi I. – se uskuteční příští neděli při všech bohoslužbách v HK diecézi.

·     Kněžské svěcení kandidátů kněžství – se uskuteční v sobotu 27. června v 10 hodin v katedrále sv. Ducha. Pro naši diecézi bude mimořádně vysvěceno 5 novokněží (viz předchozí zpravodaj a www.bihk.cz).

·     Pouť na Pouchově – letos pastorační radou (kvůli mimořádné situaci) nebyl naplánován farní den, proto v neděli 28. června budou mše svaté na Pouchově a Rožberku jako v obvyklou neděli.

Bohoslužby v příštím týdnu od (22. – 28. 6. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

22.6.

Po

7,30

 

17,00

Na úmysl dárce

23.6.

Út

------

 

------

 

24.6.

St

18,00

 

17,00

Za rodinu Šebovu

25.6.

Čt

18,00

Za Jaroslava Kavku, rodiče a duše v očistci

17,00

Za rodinu Levčíkovu

26.6.

18,00

 

17,00

Za +Pavla Bartoše, dceru Petru a živé členy rodiny

27.6.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +Miroslava a Annu Krejcarovy a Gertrudu Doležalovou

28.6.

Ne

8,00

Za živé a +z rodiny Vlachovy, Hurdálkovy

a Bielikovy

9,30

Za všechny nemocné

Lektoři

Ne

 

Libuše Hovorková

Josef Jíša

Jan Mádlík sen.

Ne

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

909

 

909

Úklid kostela