·     V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Markéty Skotské a sv. Gertrudy, v úterý je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, ve středu je památka Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla, v sobotu je památka Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě, příští neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále. Po mši svaté (online) bude pobožnost na konci liturgického roku.

·     Slavnost Ježíše Krista Krále 22. listopadu – v neděli na Slavnost Ježíše Krista Krále bude na Pouchově od 14 – 16 hodin adorace před vystavenou NSO. Vždy v půl a v celou hodinu bude podáváno svaté přijímání. Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (dle katolického liturgického kalendária jde o 34. neděli v liturgickém mezidobí, poslední neděli před adventem). Svátek vyhlásil v roce 1925 papež Pius XI. a připomíná Kristův královský titul, Kristovu svrchovanost nad lidskými dějinami i nad všemi „vládci“ v tomto světě. Liturgický (církevní) rok končící oslavou Ježíše Krista Krále křesťanům připomíná, že i definitivní konec světa, bude v rukou Ježíše Krista – Krále. „Ježíš Kristus - Pán a Král - je cíl lidských dějin, bod, v němž se sbíhají tužby dějin a civilizace, střed lidského pokolení, radost všech srdcí a naplnění všech jejich tužeb. (encyklika Gaudium et Spes 45).

·     Možnost přispět místo obvyklých sbírek – protože nemáme možnost přispívat o nedělních mších svatých do sbírky, můžeme tak učinit vložením částky (třeba jednou za měsíc na náš farní účet: 1080111329/0800 u ČS. Pokud budete potřebovat potvrzení (pro daňové účely) napište své jméno. Na požádání pak začátkem příštího roku Vám vystavíme potvrzení o přijatém daru (souhrn všech vložených částek).

Bohoslužby v příštím týdnu (16. – 22. 11. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

16.11.

Po

------

 

------

 

17.11.

Út

------

 

------

 

18.11.

St

17,00

Soukromá modlitba

do 18 hodin, podávání eucharistie v 17,30 a 17,55 hodin. Možnost sv. smíření

------

 

19.11.

Čt

------

 

------

 

20.11.

------

 

16,00

Soukromá modlitba

do 17 hodin, podávání eucharistie v 16,30 a 16,55 hodin. Možnost sv. smíření

21.11.

So

------

 

------

 

22.11.

Ne

 8,00

Za +Františku a Jana Kotlandovy

------

 

·     V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je svátek Posvěcení lateránské baziliky, v úterý je památka sv. Lva Velikého, papeže, ve středu je památka sv. Martina, biskupa, ve čtvrtek je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka, v pátek je památka sv. Anežky České, panny, příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.

·     Využívejte – prosíme, středy na Pouchově a pátky na Rožberku k osobnímu setkání s eucharistickým Kristem, ke sv. smíření i ke sv. přijímání. Připomínáme, že k získání plnomocných odpustků pro duše v očistci v měsíci listopadu je třeba přistoupit i ke sv. smíření. Též připomínáme, že pokud někdo nepřistoupil již více než rok k této svátosti, není mu dovoleno přijímat eucharistii (církevním přikázání výslovně zmiňuje, že ten, kdo tuto svátost nepřijme alespoň jednou ročně, dopouští se tím samým těžkého hříchu, který vylučuje možnost eucharistii dále přijímat).

·     Katolický týdeník vždy od soboty zdarma – I nyní, v druhé vlně pandemie covid-19, je možné si stáhnout zdarma aktuální číslo Katolického týdeníku. Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku ke stažení ve formátu PDF. Noviny v této formě nebo link na náš web můžete rozesílat libovolně svým příbuzným a přátelům, aby i oni mohli využít této možnosti. Zároveň Vás prosíme o podporu, protože Katolický týdeník je financován pouze z předplatného a inzerce. Předplaťte si Katolický týdeník! Kontakt na zákaznické centrum na telefonech 225 985 225, 777 333 370 (SEND Předplatné).

Bohoslužby v příštím týdnu od (9. – 15. 11. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

9.11.

Po

------

 

------

 

10.11.

Út

------

 

------

 

11.11.

St

17,00

Soukromá modlitba

do 18 hodin, podávání eucharistie v 17,30 a 17,55 hodin. Možnost sv. smíření

------

 

12.11.

Čt

------

 

------

 

13.11.

------

 

16,00

Soukromá modlitba

do 17 hodin, podávání eucharistie v 16,30 a 16,55 hodin. Možnost sv. smíření

14.11.

So

------

 

------

 

15.11.

Ne

 8,00

Za +Růženu Zikánovou

------

 

Lektoři

Ne

 

 

Ne

 

Čísla písní k liturgii

514

 

514