Bohoslužby z kostela sv. Pavla na Pouchově je možné sledovat online na YouTube kanálu Miloslav Šiffel.

 

Aktuální odkaz na nedělní bohoslužbu se zde vždy v neděli cca v 7:50 aktualizuje.

Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU, VYHLÁŠENÝM VLÁDOU ČR 12.3 2020, SE NEKONAJÍ MŠE SVATÉ S ÚČASTÍ LIDU (PLATÍ PRO OBA KOSTELY). TOTO MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PLATÍ AŽ DO ODVOLÁNÍ. 

 

Královéhradecká diecéze – závazné rozhodnutí biskupa

Bratři a sestry v Kristu,

z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze, které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následovně:

I. Závazná pravidla 

1. Od dnešního odpoledne, t.j. čtvrtku 12. března 2020, se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území Královéhradecké diecéze. Výjimkou jsou bohoslužby uvnitř stálých komunit (řeholní společenství), jež nemají povahu veřejných shromáždění.

2. Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na něž by byly slouženy veřejně.

3. V případě udělování svátostí jednotlivcům je povolena účast jen nejužšího rodinného kruhu, do vládou stanoveného maximálního počtu účastníků. Totéž pravidlo nechť je aplikováno i na pohřby.

4. Technicky zdatnější správci farností mohou zajistit přenosy jimi sloužených bohoslužeb prostřednictvím sociálních sítí či jinak, čímž přispějí k tomu, aby farní společenství bylo alespoň takto shromážděno kolem oltáře svého chrámu. Pokud tak neučiní, farníky vhodně informují o jiných on-line přenosech bohoslužeb, jejichž seznam je k nalezení například zde: www.mseonline.cz.

5. Duchovní správce spolu s oprávněnými pomocníky zajistí pastorační péči o nemocné. Je třeba dbát mimořádných hygienických opatření a Nejsvětější Svátost podávat jen na ruku.

6. Správci farností mohou vhodným způsobem zpřístupnit chrámy k individuální modlitbě či adoracím jednotlivých věřících dbajíce na to, aby se v nich najednou neshromažďovalo více než 10 osob.

7. Kropenky u vstupu do kostelů budou viditelně zakryty, aby do nich nikdo nevkládal ruce.

 

II. Automatický dispenz

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností se zapojit do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.

Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, vztahující se na věřící i na duchovní. 

 

Bratři a sestry v Kristu,

všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.

 

V Kristu Váš

+ Jan Vokál

biskup královéhradecký

čtvrtek 12. března 2020, 16:00 hodin

 • V tomto týdnu si připomínáme – v pátek je výroční den zvolení papeže Františka (7 let od zvolení), příští neděle je 3. neděle postní.
 • Příběh P. Josefa Toufara – inspiruje i dnes. O příběhu umučeného číhošťského kněze Josefa Toufara se zajímá značná část veřejnosti, a proto se v minulých dnech konala nejedna vzpomínková akce, konference či přednáška jako připomínka 70 let od jeho mučednické smrti. Veřejnost zveme na přednášku P. Tomáše Petráčka, postulátora beatifikačního procesu P. Toufara, která se uskuteční 12. března v Hradci Králové, v budově krajského úřadu v sále zastupitelstva od 17.00 hodin.
 • Moravské pašije – obracím se na Vás jménem Křesťanského akademického klubu Salaš. Ve středu 11. března k nám zavítá známé divadlo Víti Marčíka, které zahraje Moravské pašije (ve 20:45 v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí v H.Král.). Anežka Hunalová, předsedkyně, Křesťanský akademický klub Salaš, mobil: 731543 538, www.salas.hk
 • Dovolená P. Miloslava – v příštím týdnu. V případě nutnosti se, prosím, obracejte na P. Zdeňka Nováka u Pražského předměstí, který mne zastupuje, nebo na kteréhokoliv kněze v Hradci Králové (www.bihk.cz/osoby).

Bohoslužby v příštím týdnu od (9. – 15. 3. 2020) 

Den

Pouchov

Rožberk

9.3.

Po

------

 

17,00

Ke cti Ducha svatého

a sv. Judy Tadeáše s prosbou o pomoc

při náročné zkoušce

a vyřešení těžké situace

10.3.

Út

------

 

------

 

11.3.

St

------

 

------

 

12.3.

Čt

------

 

------

 

13.3.

------

 

------

 

14.3.

So

------

 

------

 

15.3.

Ne

  8,00

Za Josefa Doležala,

syna, manželku a rodiče

9,30

Za živé a +z rodiny Karáskovy a Novotných

Lektoři

Ne

 

Hana Špatenková

Ludmila Černá

Kristýna Petrová

Ne

Lukáš Kyrian

Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

301

 

301

 • V tomto týdnu si připomínáme - ve středu je připomínka sv. Kazimíra, pátek je první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Božskému Srdci Páně, v sobotu je připomínka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic, příští neděle je 2. neděle postní.
 • Sbírka Svatopetrský haléř – společně jsme vybrali a odeslali svatému Otci Františkovi 12 765 Kč. Všem přispívatelům upřímně děkujeme.
 • Návštěva starých a nemocných farníků v jejich domovech – se uskuteční na první pátek v dopoledních hodinách podle předem dohodnutého času.
 • Pozvánka - křesťanský akademický klub Salaš Vás srdečně zve na Talk show, která se bude konat 4. 3. od 20,45 hodin v Novém Adalbertinu.  Půjde o diskuzi mezi Martinou Viktorií Kopeckou, farářkou Církve československé husitské a Davidem Mackem, katolíkem, sociologem, terapeutem. O jejich odlišných pohledech na život, církev, cesty a setkání atd. Za organizaci: Anežka Hunalová, předsedkyně.   
 • Pozvánka na zpívané nešpory - dnes v neděli večer od 17,30 hodin v katedrále sv. Ducha.
 • Připomínka 100. výročí narození arcibiskupa Karla Otčenáška – v sobotu 18. dubna 2020 v 15 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové bude sloužena mše svatá při příležitosti 100. výročí narození Karla Otčenáška. Hlavní celebrant: Mons. Josef Kajnek, světící biskup, kazatel: mons. Josef Socha. Srdečně všechny zveme. 

Bohoslužby v příštím týdnu od (2. – 8. 3. 2020)

 

Den

Pouchov

Rožberk

2.3.

Po

7,30

Za syny Davida a Františka

a na úmysly matek

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a zemřelé z rodin

3.3.

Út

12,30

Setkání kněží DM

------

 

4.3.

St

18,00

 

17,00

Za zdraví a  Boží ochranu O. Michaela Branche

5.3.

Čt

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za zdárný průběh operace pro dceru

6.3.

18,00

 

17,00

Za +manžela a syna

a za živé a +z rodiny

7.3.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +Miroslava Krejcara

8.3.

Ne

  8,00

Za +manžela, rodiče Flídrovy

a Košňarovy, za Boží pomoc

a ochranu P. Marie pro rodinu

9,30

Za živé a +z rodiny Grofovy, Houfovy, Konečných a Kozákovy

Lektoři

Ne

 

Jaroslava Vojáčková

Jiří Vojáček

Hana Špatenková

Ne

Marie Bártová

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Čísla písní k liturgii

301

 

301

 • V tomto týdnu si připomínáme – Popeleční středou (je to přísný půst od masa a újmy v jídle) začíná 40-ti denní postní období přípravy na Velikonoce, příští neděle je 1.n.postní.
 • Mše v DMT - bude zítra v pondělí od 16 hodin v azylovém domě. Volný vstup pro zájemce
 • Křížové cesty na Pouchově: ve středu a v pátek od 17,30 hodin a pak v neděli vždy od 15 hodin odpoledne 
 • Křížové cesty na Rožberku ve středu a v sobotu od 16,30 hodin. Můžete se napsat na jejich vedení, papír je na stolečku.
 • Liturgie postní doby - nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Tradici našeho národa odpovídá vyjadřovat hudbou nejen radost, ale i toužebné očekávání ducha kajícnosti i zármutek. Proto biskupové a ostatní ordináři českých a moravských diecézí v říjnu 1969 rozhodli, aby používání hudebních nástrojů v době adventní a postní a při bohoslužbách za zemřelé nemuselo být u nás omezeno jen na pouhý doprovod zpěvů. Je třeba ovšem hrát tak, aby to odpovídalo vážnosti liturgické doby. Od Zeleného čtvrtku po skončení „Gloria“ večerní mše na památku Večeře Páně až do začátku „Gloria“ velikonoční vigilie je přípustné i nadále pouze doprovázet zpěv; je ovšem vhodnější v té době hudební doprovod nepoužívat. Od Popeleční středy až do Bílé soboty včetně, se vynechává v liturgických textech každé „Aleluja (mimo slavností).“
 • Postní brožurky – k dispozici v sakristii. Cena je stanovena na 32 Kč.
 • Postní kapky na Váš e-mail - stačí poslat odkaz www.postnikapky2019.maweb.eu a od Popeleční středy Vám budou pravidelně do PC přicházet k postnímu zamyšlení.

 Bohoslužby v příštím týdnu od (24. 2. – 1. 3. 2020) 

Den

Pouchov

Rožberk

24.2.

Po

7,30

Za P. Karla Golaise, sestru Albínu a +rodiče a sourozence

17,00

Na dobrý úmysl dárce

25.2.

Út

------

 

------

 

26.2.

St

18,00

Za živé a +z rodiny Rýznarovy a Joklíkovy

17,00

Za +manžela,

sestru a duše v očistci

27.2.

Čt

18,00

Za živé a +kostelníky a kostelnice z naší farnosti

17,00

Za +Miroslava a Annu Krejcarovy a Gertrudu Doležalovou

28.2.

18,00

Za Ladislava Kahla a živé a +z rodiny

17,00

 

29.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

 

1.3.

Ne

8,00

Za Josefa a Miladu Ferbasovy a rodiče z obou stran

9,30

Za živé a +z rodiny Bartošovy

Lektoři

Ne

 

Jitka Rusková

Ondřej Rusek

Veronika Horejšová

Ne

Marika Bartošová

Ing. Vladimír Novotný

Marie Novotná

Čísla písní k liturgii

518

 

518