Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJoomPlu has a deprecated constructor in /domains1/farnost_cz_pouchov/public/www_root/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 26

 • V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Agáty, panny a mučednice, ve středu je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, v pátek je nezavazná památka sv. Jeronýma Emilianiho a sv. Josefiny Bakhity, panny, příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí.
 • Setkání pastorační rady farnosti – proběhne ve středu od 19,30 hodin ve farní místnosti.
 • Královéhradecký vikariát - zve všechny mladé na další setkání. Tentokrát na již 3. taneční večer a to ve stylu Jamese Bonda. Akce se bude konat 22. února od 17. hodin v Salesiánském domově mladých v Kuklenách. Hlavním bodem programu je samozřejmě tanec, ale v programu budou i různé doprovodné aktivity. Znalost společenských tanců není vůbec potřeba. Přijďte!

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (4. – 10. 2. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

4.2.

Po

7,30

Za Josefa Ondráka

a duše v očistci

17,00

Za +manžela

a za nemocné z rodiny

5.2.

Út

-----

 

------

 

6.2.

St

18,00

 

17,00

Za +maminku

Annu Krejcarovou

7.2.

Čt

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za Boží požehnání

pro Filipa

 8.2.

18,00

Za +Františku a Antonína Dufkovy a jejich živé a +děti

17,00

Za +manžela Pavla Bartoše, rodiče a dceru

9.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za živé a +z rodin a za dar víry pro děti a vnoučata

10.2.

Ne

8,00

Za +rodiče Daňkovy

a Kloudovy

  9,30

Za +Gertrudu Doležalovou

Lektoři

Ne

 

Helena Baigerová

Zdena Mistrová

Libuše Hovorková

Ne

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Čísla písní k liturgii

827

 

 

Úklid kostela

Skupina V.

 

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, ve čtvrtek je památka sv. Jana Boska, kněze, pátek je první pátek, zasvěcený úctě Božského Srdce Páně, v sobotu je svátek Uvedení Páně do chrámu. Při večerní mši svaté bude žehnání hromniček a průvod kostelem, příští neděle je 4. v liturgickém mezidobí.
 • Mše svatá v azylovém domě Matky Terezy – bude zítra – v pondělí od 16 hodin ve víceúčelovém sále v 1. patře. Po bohoslužbě bude již tradiční debata s tamními obyvateli spojená s malým pohoštěním. Srdečně zveme i vás - farníky.
 • Návštěva starých a nemocných farníků v jejich domovech – se uskuteční v pátek v dopoledních hodinách v předem dohodnutých časech.
 • Setkání Bohu zasvěcených řeholníků a řeholnic - v sobotu 2. února 2019. Mše svatá začíná v 9,30 hodin v kapli sv. Klementa žehnáním svící, pak průvod do katedrály, kde od 9 hodin pokračuje mše svatá, které je možné se zůčastnit. V 11,15 hod.v přízemí biskupství - pro řeholníky přednáška P. Prof. Pavla Ambrose SJ

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (28. 1. – 3. 2. 2019)

 Den

Pouchov

Rožberk

28.1.

Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

Za Boží požehnání a dar víry pro dceru a její rodinu

29.1.

Út

-----

 

------

 

30.1.

St

18,00

 

17,00

Za dar víry a Boží pomoc pro syna a jeho rodinu

31.1.

Čt

18,00

 

17,00

Za Neila Wayman, zdraví, Boží ochranu a požehnání

 1.2.

18,00

Za nová kněžská

a duchovní povolání

17,00

Za +Růženu Zikánovou

2.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za Ludmilu a Oldřicha Ondráčkovy

3.2.

Ne

8,00

Za +manžele Josefa

a Marii Rýznarovy

  9,30

Za +rodiče, živé a +z rodiny a duše v očistci

Lektoři

Ne

 

Marie Košňarová

Jana Portyková

Helena Baigerová

Ne

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Čísla písní k liturgii

513

 

 

Úklid kostela

 

 

 

Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Anežky Římské, ve čtvrtek je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, v pátek je svátek obrácení sv. Pavla apoštola, v sobotu je památka sv. Timotea a Tita, biskupů, příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí.

·      Biskupství hledá – právníka, stavební techniky a nabízí místo účetní. Informace na: www.bihk.cz

·      Národní pouť do Říma - biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společnému putování do Říma ve dnech 11. – 13. listopadu 2019. Více informací na: www.bihk.cz

 

 

 

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (21. – 27. 1. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 

21.1.

Po

7,30

 

17,00

Za +bratra, za živé a

+z rodiny a duše v očistci

 

22.1.

Út

12,30

Setkání kněží Díla Mariina

------

 

 

23.1.

St

18,00

Za farnost

17,00

Za +Emilii a živé členy její rodiny

 

24.1.

Čt

18,00

Za rodinu Knězovu a Outra-tovu a za duše v očistci

17,00

Za +rodiče Blažkovy a bratra

 

 25.1.

18,00

Na úmysl dárce

17,00

Za +Emilii a živé členy rodiny

 

26.1.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +členy rodiny Knerlovy

 

27.1.

Ne

8,00

Za živé a +z rodiny Vlachovy, Hurdálkovy a Bielikovy

  9,30

Za Stanislava Nedělku

 

Lektoři

Ne

 

Rudolf Pastuszek

Alena Záveská

Jan Mádlík jun.

Ne

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Stanislava Posnarová

 

Čísla písní k liturgii

425

 

 

 

Stanislava Kozáková

Úklid kostela

 

 

 

 

Ing. Pavel Hesoun

Farní ohlášky:

 

·      V tomto týdnu si připomínáme – ve čtvrtek je památka sv. Antonína, opata, v pátek je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu křesťanů (viz str. 3 zpravodaje), příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí.

·      Aktuální modlitební záměr - celosvětové sítě duchovního propojení s papežem Františkem pro měsíc leden 2019: Pamatujme prosím na nejmladší misionáře, aby se stali statečnými pro Krista a svědčili o evangeliu v rodině, ve škole i místech zábavy.

·      Net For God – pozvánka k promítání filmového dokumentu „Svědci největší lásky“. Tento film byl natočen při příležitosti blahořečení 19 alžírských mučedníků, které proběhlo v alžírském Oranu 8. prosince 2018. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život (Jan 15,13). Promítat budeme ve čtvrtek od 19,30 hodin na pouchovské faře. Po filmu bude debata o významu křesťanské oběti, inspirované obětí samotného Ježíše Krista. Na závěr se společně pomodlíme za pokoj a mír ve světě. Malé občerstvení je zajištěno.

·      Pozvánka na spolkový ples v sobotu 19. ledna od 20 hodin do katolického domu na Pouchově. Bohatá tombola, bohaté občerstvení.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (14. – 20. 1. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 

14.1.

Po

7,30

Za rodinu Krajčovu

a Sommerovu a za návrat (nalezení) ztraceného zetě

17,00

Za nemocnou švagrovou

 

15.1.

Út

------

 

------

 

 

16.1.

St

18,00

Za duše v očistci

17,00

Za živé a +z rodiny Metelkovy a Hojných

 

17.1.

Čt

18,00

Za rodinu Pařízkovu

a duše v očistci

17,00

Na poděkování za dožitá léta

 

 18.1.

18,00

Za farnost

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a za živé a +z rodin

 

19.1.

So

18,00

Za +Zdeňka Kašpara,

za Ladislava Šrámka

a +členy rodiny Dostálovy

17,00

Za zdraví a Boží ochranu Otce Jamese Kirby

 

20.1.

Ne

8,00

Za živé a +z rodiny Portykovy a Gabrielovy

  9,30

Za živé a +z rodiny

 

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Josef Jíša

Jan Mádlík sn.

Ne

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Zdeněk Krám

 

Čísla písní k liturgii

425

 

 

 

Stanislava Kozáková

Úklid kostela

 

 

 

 

Ing. Pavel Hesoun

 • Tento týden si připomínáme – příští neděle je svátek Křtu Páně. Ve vánoční době bývá zvykem vystavovat jesličky zbožné úctě věřících. V kostelích a kaplích, kde se konají bohoslužby, mohou být vystaveny do svátku Křtu Páně. Pouze tam, kde jsou umístěny v postranní kapli nebo v zadním prostoru kostela, mohou zůstat déle (např. do svátku Uvedení Páně do chrámu – 2. února).
 • Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farní místnosti na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou tamtéž – ve farním sále (pokud nebude stanoveno jinak). Z toho důvodu nebude ve čtvrtek mše svatá na Rožberku.
 • Charita hledá – koledníčky s doprovodem pro Tříkrálovou sbírku na Pouchově. Zatím tuto službu v naší farnosti příležitostně vykonávají ochotní koledníci z jiných farností města Hradce Králové. Přihlásit se můžete u P. Miloslava.
 • Adorace na Rožberku - od nového roku bude páteční adorace začínat od 16,30 hodin. Je to proto, že se adorace zúčastňují především farníci starší generace a pak i kvůli zimnímu chladu v prostoru kostela. V jarních a ostatních měsících roku se doba adorace může opět prodloužit.
 • Úklid Pouchovského kostela a fary. Stále hledáme dobrovolníky pro posílení úklidových skupin v kostele na Pouchově. Kontaktní osoba je pan Verner. Též je třeba zajistit pravidelný úklid přízemí pouchovské fary. Prosíme o to především mladší generaci farníků.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (7. – 13. 1. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

7.1.

Po

7,30

Za + Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

Za + Zdeňku Havrdovou, manžela a živé členy rodiny

8.1.

Út

------

 

------

 

9.1.

St

18,00

 

17,00

Za + rodiče a sourozence

10.1.

Čt

18,00

 

------

 

 11.1.

18,00

Za Jiřího a Justinu Gombitovy

17,00

Za + Růženu Zikánovou

12.1.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za Josefa Antonyho a rodiče

13.1.

Ne

8,00

Za rodinu Francovu,

syna Romana a dceru Ivu

  9,30

Za živé a + z rodiny, ten celý rod a obrácení na víru pro děti a vnoučata

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

Ne

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

217, 214, 201

 

 

Úklid kostela

Skupina III

 

Skupina II