• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka blahoslaveného Karla Rakouského, v úterý je památka sv. Jana Pavla II., ve středu je památka sv. Jana Kapistránského, kněze, příští neděli oslavíme na Pouchově výroční slavnost Posvěcení kostela.
 • Mše svatá v Domově Matky Terezy – bude mimořádně v úterý v 16 hodin odpoledne.
 • Setkání členů živého růžence – bude v sobotu od 16 hodin: modlitba sv. růžence, od 16,30 hodin růžencová úvaha, od 17 hodin mše svatá.
 • Letní čas – ukončení - v noci ze soboty 26. 10. 2019 na neděli 27. 10. 2019 končí letní čas. V neděli o třetí hodině ranní letního času se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času.
 • Katedrální kapitula - při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové hledá pracovníka údržby budov a zahrady pro nemovitosti v Hradci Králové. Více informací ve vývěsce a u P. Miloslava.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (21. – 27. 10. 2019)

 

 

Den

Pouchov

Rožberk

21.10.

Po

------

-------------------------

17,00

Na dobrý úmysl dárce

 

22.10.

Út

------

 ------------------------

------

--------------------------

 

23.10.

St

18,00

Za rodinu Pavlišovu

a Zemanovu a za živé

a zemřelé rodin

17,00

Za dar dítěte

 

24.10.

Čt

18,00

Na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží pomoc a přímluvu P. Marie do dalších let a za +Blaženu a Josefa Mužátkovy a  +sousedy

17,00

 

 

25.10.

18,00

 

17,00

 

 

26.10.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za živé a +členy živého růžence a +Marcelu Marelovou

 

27.10.

Ne

  8,00

Za živé a +z rodiny Vlachovy, Hurdálkovy a Bielikovy

9,30

Za +manžela, rodiče, prarodiče a živé z rodiny

 

Lektoři

Ne

 

Jitka Novotná

Marie Šetřilová

Veronika Horejšová

Ne

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Marie Bártová

 

Čísla písní k liturgii

513

 

513

 

Úklid kostela

Skupina II 

 

 

 

 • Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, ve čtvrtek je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, v pátek je svátek sv. Lukáše, evangelisty, příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí, den modliteb za misie.
 • Sbírka na papežská misijní díla – bude v neděli při všech bohoslužbách.
 • Podzimní duchovní obnova – s bratry kapucíny bude v pátek a sobotu v Kostele BSP na Pražském Předměstí. Program na plakátku ve vývěsce.
 • Svatoanežská pouť do Říma a do Prahy - Biskupové českých a moravských diecézí všechny vyzývají ke společnému putování do Říma ve dnech 11. – 13. října a zvou do Prahy dne 16. listopadu do katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Více na webových stránkách: www.anezka2019.cz
 • Katedrální kapitula - při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové hledá pracovníka údržby budov a zahrady pro nemovitosti v Hradci Králové. Více na ve vývěsce.
 • P. Miloslav - ve dnech 19. – 21. 10. doprovází diecézní seniory na pouť do Hejnic. V sobotu proto nebudou na Pouchově a Rožberku mše svaté.
 • Mše svatá v neděli 20.10. na Rožberku – bude mimořádně sloužena již od 8 hodin ráno. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (14. – 20. 10. 2019)

 

 

Den

Pouchov

Rožberk

14.10.

Po

 7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

Na dobrý úmysl dárce

15.10.

Út

 ------

 

------

 

16.10.

St

18,00

Za +rodiče Evu a Karla Ettlerovy a tetu paní Věru Horákovou

17,00

Za Anežku Zajíčkovou,  Anežku Demišovou a duše v očistci

17.10.

Čt

18,00

Za +Annu Dostálovou a Boženu Kašparovou a za živé a +z rodin

17,00

 

18.10.

18,00

Františkáni

17,00

 

19.10.

So

-----

-------------------------

------

-----------------------

20.10.

Ne

  8,00

Za +Boženu a Františka Desenských a za duše

v očistci

POZOR

8,00

Na poděkování za dožitá léta a za živé a +členy rodiny a za zlepšení zdraví bratra

Lektoři

Ne

 

Helena Baigerová

Zdena Mistrová

Libuše Hovorková

Ne

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

512

 

512

Úklid kostela

 

 

 

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka Panny Marie Růžencové, v pátek je památka sv. papeže Jana XXIII., v sobotu je památka sv. Radima, biskupa, příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.
 • Setkání pastorační rady farnosti – se uskuteční ve středu od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude proveden bilance dosavadního života farnosti a sepsán plán na příští období.
 • Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Srdečně zveme i ostatní seniory z farnosti i okolí.
 • Svatoanežská pouť do Říma a do Prahy - Biskupové českých a moravských diecézí všechny vyzývají ke společnému putování do Říma ve dnech 11. – 13. října a zvou do Prahy dne 16. listopadu do katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Více na webových stránkách: www.anezka2019.cz
 • Časopis Adalbert - říjen 2019 - ...tentokrát s tématem Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Jak se žije v misijích v Bulharsku? Jak se jednotlivá diecézní centra připravovala na výzvu papeže Františka? O tom se dočtete v aktuálním vydání diecézního měsíčníku Adalbert. A samozřejmě jsou přichystané i další zajímavé texty. 
 • Katedrální kapitula - při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové hledá pracovníka údržby budov a zahrady pro nemovitosti v Hradci Králové. Více na plakátku ve vývěsce.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (7. – 13. 10. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

7.10.

Po

 7,30

 

17,00

Na dobrý úmysl dárce

8.10.

Út

 ------

 

------

 

9.10.

St

18,00

Na poděkování za dožitá léta života maminky

17,00

 

10.10.

Čt

18,00

Za +Gertrudu Doležalovou

------

Mše svatá nebude - senioři

11.10.

18,00

Za +Františka Doležala

a rodinu a za Miroslava Malečka

17,00

Za rodiče Hejzlarovy, manželku Marii

a její sestru Annu

12.10.

So

18,00

Za farnost

17,00

 

13.10.

Ne

  8,00

Za rodiče Lánských, duše v očistci a celou rodinu

9,30

Na úmysl dárce

Lektoři

Ne

 

Marie Košňarová

Jana Portyková

Helena Baigerová

Ne

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

909

 

909

Úklid kostela

 

 

 

 

 • Tento týden si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, v úterý je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, ve středu je památka sv. andělů strážných, v pátek je památka sv. Františka z Assisi, příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí.
 • Mše svatá v azylovém domě Matky Terezy – bude zítra v pondělí od 16 hodin. Vstup volný.
 • Diecézní setkání seniorů – se uskuteční v úterý 1. října v Novém Adalbertinu. Vše ostatní na plakátku ve vývěsce. Senioři jsou srdečně zváni.
 • Veni sancte – křesťanský akademický klub a Akademická duchovní služba zvou na slavnostní bohoslužbu k zahájení nového akademického roku 2019/2020 ve středu 2. 10 2019 od 19,30 hodin do kostela P. Marie na Velkém náměstí. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Vokál, sídelní biskup královéhradecký.
 • Návštěvy starých a nemocných farníků – v jejich domovech se uskuteční na první pátek v dopoledních hodinách podle předem domluveného času. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (30. 9. – 6. 10. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

30.9.

Po

 7,30

Za Františka Novotného

17,00

Za děti a vnoučata

a za Boží požehnání

1.10.

Út

 ------

 

------

 

2.10.

St

18,00

Za manžela, maminku

a duše v očistci

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a + z rodin

3.10.

Čt

18,00

Za rodiče Dytrtovy,

syna Vladimíra

a rodinu Fejfarovu

17,00

Za +rožberské kostelnice

a kostelníky

4.10.

18,00

Za duchovní povolání

17,00

Za duchovní povolání

5.10.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za zdraví a Boží požehnání pro Eliase Vellu

6.10.

Ne

  8,00

Za rodiče Lánských, duše v očistci a celou rodinu

9,30

Za +manžela Pavla

a dceru Petru

Lektoři

Ne

 

Rudolf Pastuszek

Alena Záveská

Jan Mádlík jun.

Ne

Lukáš Kyrian

Stanislava Posnarová

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

904

 

904

Úklid kostela

 

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Pia z Pieltreciny, kněze, ve čtvrtek je památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, v pátek je památka sv. Vincence z Paula, kněze, v sobotu je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí.
 • Boni Pueri – ve středu 25. září oslaví náš pan biskup Mons. Jan Vokál své 61. narozeniny. V tento den bude také předsedat liturgii mše svaté od 18,30 hodin v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové. Po ní od 19,45 hodin začne benefiční koncert chlapeckého sboru Boni Pueri. Všichni jsme srdečně zváni. Ostatní na plakátku.
 • XX. Svatováclavský koncert – v kostele sv. Marka ve Stežerách proběhne v neděli 29. 9. od 18 hodin. Ostatní na plakátku.
 • Společná příprava na život v manželství – centrum pro rodinu Biskupství královéhradeckého zve na: společnou přípravu na život v manželství partnerské dvojice, které plánují uzavřít nejen církevní sňatek, ale chtějí se více poznat ve světle křesťanského pohledu na manželství a rodinu, na pravidelná setkávání od 9.10. – 27. 11. 2019. Bližší informace na plakátku: www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (23. – 29. 9. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

23.9.

Po

 7,30

Za +manžela, syna a dceru

17,00

Na dobrý úmysl dárce

24.9.

Út

 ------

 

------

 

25.9.

St

18,00

 

17,00

Za rodiče Norkovy a celý rod

26.9.

Čt

18,00

Za maminku, rodinu Zavadilovou a Dostálovu

17,00

Za +rodiče Vendolských

a za živé členy rodiny

27.9.

18,00

Za +manžela a oboje rodiče

a za Boží pomoc a ochranu

Panny Marie pro rodinu

17,00

 

28.9.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za obrácení Miroslava Krejcara a jeho rodiny na víru

29.9.

Ne

  8,00

Za Václava France,

rodinu, syna Romana

a dceru Ivanu

9,30

Za +Václava Uhlíře

Lektoři

Ne

 

Libuše Hovorková

Josef Jíša

Jan Mádlík sen.

Ne

Marie Bártová

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Čísla písní k liturgii

525

 

525

Úklid kostela

Skupina VII