• Tento týden si připomínáme – v pondělí je svátek sv. Matěje, apoštola, ve středu je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, příští neděli oslavíme Slavnost Seslání Ducha svatého.
 • Setkání pastorační rady farnosti – úterý v 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Je možné do úterního odpoledne posílat poštou nebo emailem své připomínky a žádosti na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Pouť k sv. Janu Nepomuckému – středa 18,30 hodin v kostele bývalého semináře vedle CZŠ. Srdečně zveme. Z toho důvodu nebude sloužena večerní mše svatá na Pouchově.
 • Promítání dokumentu Net for God – ve čtvrtek od 19,30 ve farním sále na Pouchově. Přijďte shlédnout zajímavý dokument a pobesedovat o jeho obsahu. Těšíme se na Vás. Malé občerstvení připraveno.
 • Setkání františkánské rodiny – se uskuteční v pátek od 15,30 hodin na faře na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou ve farním kostele.
 • Sbírka na pastorační aktivity – se uskuteční příští neděli při mši svaté.
 • K dnešnímu svátku našich maminek – přejeme a vyprošujeme jim vše potřebné.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (14. - 20. 5. 2018)

 Den

Pouchov

Rožberk

14.5.

 Po

7,30

Na dobrý úmysl

17,00

Za + paní Zilvarovou, + manžela a za živé členy rodiny

15.5.

 Út

------

 

------

 

16.5.

 St

------

 

17,00

Za + Jaroslava Kolmana

    17.5.

 Čt

18,00

Za + Jaroslava Fresara a jeho rodiče

17,00

Na úmysl dárce

  18.5.

 

18,00

Františkáni

17,00

Na úmysl dárce

19.5.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Na úmysl dárce

20.5.

 Ne

     8,00

Za rodinu Malečkovu

a Doležalovu

  9,30

Na poděkování

za dožitá léta a Boží ochranu do dalších let

Lektoři

Ne

 

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

 

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

425,422,407

 

 

Úklid kostela

Skupina I.

 

I. skupina

 • Tento týden si připomínáme – v úterý je památka P. Marie, Prostřednice všech milostí, ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně, příští neděle je 7. neděle velikonoční.
 • Májové pobožnosti – ve farnosti budou vždy po mši svaté (mimo neděli), jak tomu bývalo v minulých létech. Nejbližší májová pobožnost bude dnes v neděli od 15 hodin na Rožberku.
 • Setkání seniorů farnosti – ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Setkání bude zakončeno májovou pobožností a mší svatou v kostele.
 • Návštěva starých a nemocných farníků – se uskuteční v pátek v dopoledních hodinách dle domluveného času.
 • Mons. Josef Kajnek – pomocný biskup královéhradecký, bude v sobotu od 9 hodin ve farním kostele na Pouchově, se svými příbuznými a společně se mnou, sloužit mši svatou na poděkování za dar života. Jsme srdečně zváni. Večerní mše svatá v 18 hodin nebude sloužena.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (7. - 13. 5. 2018)

Den

Pouchov

Rožberk

7.5.

Po

7,30

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za + manžela Miroslava, snachy, sestry a rodiče z obojí strany

8.5.

Út

------

 

------

 

9.5.

St

18,00

Za + rodiče Žofii a Emanuela Prokopovy a bratra Bohumíra

17,00

Za + Jaroslava Hostinského

10.5.

Čt

18,00

 

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a zemřelé z rodin

11.5.

18,00

Za farnost

17,00

 

12.5.

So

9,00

Mons. Kajnek

17,00

 

13.5.

Ne

8,00

Za Františka a Annu Špačkovy, sestru Anežku, vnuka Luboše a vnučku Hanu

9,30

Za +Aloisii Vejrovou

a živé členy rodiny

Lektoři

Ne

 

Jitka Novotná

Marie Šetřilová

Veronika Horejšová

 

Lukáš Kyrián

Miroslava Otavová

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

415,423

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 • V tomto týdnu si budeme připomínat – v úterý je památka sv. Josefa, dělníka, ve středu je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, příští neděle je 6. neděle velikonoční.
 • Sbírka na kněžský seminář – Společně se dvěma velkorysými dary jsme na Pouchově a Rožberku vybrali 34 138 Kč. Veliké díky Vám všem.
 • Májové pobožnosti – začnou po mém návratu z dovolené po 5. květnu. První májová bude v neděli 6. května v 15 hodin u kapličky na Rožberku. Pak vždy po mši svaté jak na Pouchově i Rožberku.
 • Divadelní hra - srdečně Vás zdravím z Oblastní charity! Chtěl bych Vás požádat o pomoc. Organizuji benefiční představení, jehož výtěžek podpoří naši Domácí hospicovou péči Hradec Králové. Dne 16.5.2018 v 19:00 hodin zahraje Divadlo Viti Marčíka v Divadle Drak hru Robinson Crusoe. Představení je vhodné jak pro děti, tak dospělé… Mohl bych Vás všechny požádat o pomoc s propagací představení, například v rámci ohlášek, nebo formou vystavení plakátku na nástěnce kostela? V příloze posílám letáček, pokud budete souhlasit, rád Vám pár vytištěných exemplářů osobně předám.  Akce se koná pro dobrou věc, snad nám na představení někdo dorazí. Mnohokrát Vám děkuji za pomoc. S přátelským pozdravem, Martin Weisbauer (Radio Proglas, studio Vojtěch).

 

                          Bohoslužby v příštím týdnu od (30. 4. – 6. 5. 2018)

 Den

Pouchov

Rožberk

30.4.

 Po

------

 

17,00

Na dobrý úmysl dárce

1.5.

 Út

------

 

------

 

2.5.

 St

------

 

------

 

3.5.

 Čt

------

 

17,00

Na dobrý úmysl dárce

  4.5.

 

------

 

17,00

Bohoslužba slova

5.5.

 So

------

 

------

 

6.5.

 Ne

     8,00

Za Aloisii a Rudolfa Pastuszkovy a za +rodiče a sourozence

  9,30

Za živé a zemřelé

z rodiny Štikovy

Lektoři

Ne

 

Helena Baigerová

Zdena Mistrová

Libuše Hovorková

 

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Čísla písní k liturgii

409, 407

 

 

Úklid kostela

Skupina VII.

 

III.skupina

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, ve středu je svátek sv. Marka, evangelisty, příští neděle je 5. neděle velikonoční.
 • Pan kardinál Dominik ve farnosti – v sobotu 28. dubna přijde do naší farnosti poděkovat za dar života pan kardinál Dominik. Mše svatá započne v 9,30 hodin dopoledne, po mši svaté bude možné se s panem kardinálem pozdravit. Poté stráví (podle svého přání) pár vzácných okamžiků s nejbližšími farníky a přáteli na pouchovské faře. Všichni jste na bohoslužbu v kostele srdečně zváni.
 • Svatovojtěšská pouť na Libici - pojďme a putujme společně ke kořenům naší víry... dne 28.4. 2018, kostel sv. Vojtěcha na Libici; Slavníkovské hradiště. Program: 9.15 h. modlitba za vlast, 10.00 h. Mše svatá, celebruje Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký. Po bohoslužbě modlitební cesta na Slavníkovské hradiště s prosbami za Královéhradeckou diecézi a nová duchovní povolání.
 • Připravujeme diecézní setkání ministrantů - zveme všechny, chlapce i děvčata, kteří se podílejí na liturgické službě, do Litomyšle. Diecézní setkání ministrantů v Litomyšli se uskuteční 2. června. Letošní motto setkání: Tajemství biskupa z Litomyšle. Program: 09:30 - zahájení (farní zahrada) 14:30 - mše svatá s Mons. Janem Vokálem, biskupem královéhradeckým 16:00 - předpokládaný konec. Hlaste se na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Omezení počtu bohoslužeb P. Miloslav bude v době od 26. 4. - 5. 5. na dovolené. Sledujme pořad a čas bohoslužeb ve zpravodajích.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (23. – 29. 4. 2018) 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

23.4.

 Po

7,30

Za syny Davida a Františka, za dobrodince a na úmysly matek

17,00

Za dar víry pro dceru

a její rodinu

24.4.

 Út

-------

 

------

 

25.4.

 St

18,00

Za rodinu Pavlišovu

a Zemanovu, a za živé a +členy rodiny

17,00

Za +paní učitelku

a za Vaška

26.4.

 Čt

------

 

17,00

Za zdraví Petra

  27.4.

 Pá

------

 

17,00

Bohoslužba slova

28.4.

 So

9,30

Kard. Dominik Duka

------

 

29.4.

 Ne

   8,00

Za + Miroslava Malečka rodiče a sourozence

 9,30

Za živé a + z rodiny Kozákovy a Grófovy

Lektoři

Ne

 

Marie Košňarová

Iva Fendrychová

Helena Baigerová

 

Marie Bártová

Petr Rusek

Jitka Bartošová

Čísla písní k liturgii

408, 407

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 

 • V tomto týdnu si budeme připomínat – v sobotu je památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve, příští neděle je 4. neděle velikonoční.
 • Mše svatá v azylovém domě -  Matky Terezy bude sloužena ve čtvrtek od 15,45 hodin. Tato bohoslužba je přístupná i nám všem. Přijďme prožít její nevšední atmosféru.
 • Setkání NET FOR GOD – zveme vás na promítání filmového dokumentu s následnou debatou. Téma: „Zbav nás od zlého.“ Malé občerstvení zajištěno.
 • Setkání františkánské rodiny – se uskuteční v pátek od 15,30 hodin na faře na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou v kostele, na kterou jste všichni srdečně zváni.
 • Sbírka na kněžský seminář – se uskuteční příští neděli – 22. dubna při všech bohoslužbách v diecézi. Máme nejvíce bohoslovců ze všech českých diecézí, proto náklady jsou vysoké. Prosíme o podporu.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (16. – 22. 4. 2018)

 Den

Pouchov

Rožberk

16.4.

 Po

7,30

Za + Růženu Zikánovou a Františka Novotného

17,00

Za živé a + z rodiny Pilipovy, Bednářovy

a Slavíkovy

17.4.

 Út

------

 

------

 

18.4.

 St

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za živé a + z rodiny Trojanovy a Perných

19.4.

 Čt

18,00

Za farnost

17,00

Na dobrý úmysl dárce

  20.4.

 

18,00

Františkáni

17,00

 

21.4.

 So

18,00

Za Václava Hovorku, celý rod a rodinu Zavadilovu

17,00

 

22.4.

 Ne

     8,00

Za živé a + z rodiny Volákovy

  9,30

Za + manžela Pavla, + dceru Pavlu a živé členy rodiny

Lektoři

Ne

 

Rudolf Pastuszek

Alena Záveská

Jan Mádlík jun.

 

Stanislava Poznarová

Zdeněk Krám

Milena Kuchařová

Čísla písní k liturgii

405, 407

 

 

Úklid kostela

Skupina VI.

 

Skupina II.